Anpassningar i lärmiljön

Klicka här för att komma till Anpassningar i lärmiljön - förskola

Planera för olikheter
Ledning och stimulans

Vad säger styrdokumenten?

Ledning och stimulans

Inspireras och utvecklas


Extra anpassningar

Aktivitetsreglering & impulskontroll

Flerspråkighet

Flexibilitet

Kommunikation & Information

Läs & skriv

Matematik

Motorik

Planering & organisation

Prov

Tal & språk

Tidsuppfattning

Uppmärksamhet

Sinnesintryck

Studieteknik

Särskild begåvning

Svag begåvning

Sidan är skapad och utvecklas av:Sara Rådbo, specialpedagog, Utbildningskontoret KnivstaDaniel Lafvas, utvecklingsledare, Utbildningskontoret Knivsta