Anpassningar i lärmiljön

Klicka här för att komma till Anpassningar i lärmiljön - förskola

Ledning och stimulans

Extra anpassningar

Aktivitetsreglering & impulskontroll

Flerspråkighet

Flexibilitet

Kommunikation & Information

Läs & skriv

Matematik

Motorik

Planering & organisation

Prov

Tal & språk

Tidsuppfattning

Uppmärksamhet

Sinnesintryck

Studieteknik

Särskild begåvning

Svag begåvning

Vad säger styrdokumenten?

Inspireras och utvecklas

Sidan är skapad och utvecklas av:Sara Rådbo, specialpedagog, Utbildningskontoret KnivstaDaniel Lafvas, utvecklingsledare, Utbildningskontoret Knivsta