POCU/73/6/6/105299/ "Dezvoltarea și implementarea de instrumente motivaționale și didactice inovatoare pentru școala sibiană incluzivă"Proiect co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

ANUNȚ

privind selecția candidaților în urma aplicării

Metodologiei de acordare a instrumentului de sprijin pentru activitățile/stagiile practice

02.2019

În urma evaluării dosarelor depuse de candidați în vederea aplicării Metodologiei de acordare a instrumentului de sprijin pentru activitățile/stagiile practice s-au constatat următoarele:

Au fost depuse un număr de 11 dosare ale cadrelor didactice de la CSEI Turnu Roșu. Conform metodologiei au fost admise 10 dosare de la această unitate de învățământ nefiind depășită suma de 5000 EUR per unitate de învățământ. Rezultatele sunt prezentate în tabelul de mai jos.