POCU/73/6/6/105299/ "Dezvoltarea și implementarea de instrumente motivaționale și didactice inovatoare pentru școala sibiană incluzivă"Proiect co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Elemente de educație incluzivă pentru managerii școlari

Programul de formare Elemente de educație incluzivă pentru managerii școlari vizează prevenirea abandonului școlar, punând accent pe următoarele aspecte:

  • pe identificarea timpurie a riscurilor de abandon școlar și a copiilor în situații de risc, gestionarea riscurilor de abandon școlar prin planul de dezvoltare instituțional al școlii, sprijin pentru interacțiuni pozitive cu părinții în vederea dezvoltării parteneriatului școală-părinți,
  • identificarea și atragerea resurselor suplimentare necesare școlii pentru obținerea unor rezultate școlare mai bune,
  • monitorizarea și evaluarea indicatorilor de progres și incluziune educațională a copiilor, facilitarea formării continue adecvate nevoii reale de formare a profesorilor și personalului de sprijin,
  • mobilizarea rețelelor comunitare pentru prevenirea absenteismului și abandonului școlar, implicarea comunității în viața școlii și orice alt domeniu care asigură creșterea competențelor echipelor manageriale de a preveni și reduce abandonul școlar.

De asemenea, acest program de formare are ca scop formarea la participanți a competențelor privind elaborarea de proiecte educaționale cu surse de finanțare naționale și europene (POCU, POC, PO AD, Erasmus+), ceea ce le va permite crearea de parteneriate și accesarea unor finanțări care să aducă valoare adăugată mediului educațional din unitatea de învățământ. Participanții la curs au fost instruiți sa elaboreze Planul de de-segregare la nivel de unitate școlară și să îl implementeze și monitorizeze în mod adecvat.