POCU/73/6/6/105299/ "Dezvoltarea și implementarea de instrumente motivaționale și didactice inovatoare pentru școala sibiană incluzivă"Proiect co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

ANUNȚ

privind selecția candidaților în urma aplicării

Metodologiei de acordare a stimulentelor pentru performanță

02.2019

În urma evaluării dosarelor depuse de candidați în vederea aplicării Metodologiei de acordare a stimulentelor pentru performanță s-au constatat următoarele:

Au fost depuse un număr de 12 dosare ale cadrelor didactice. Au fost admise 11 dosare spre evaluare, 1 dosar al doamnei Apostu Maria a fost respins pentru această metodologie de acordare a stimulentelor pentru performanță deoarece respectă cerințele pentru metodologia de acordare a premiilor (C). Rezultatele sunt prezentate în tabelul de mai jos.

Datorită incompatibilității doamnelor Stanciu Georgeta și Danalache Nela, comisia de selecție a reanalizat dosarele depuse iar noile rezultate sunt următoarele: