POCU/73/6/6/105299/ "Dezvoltarea și implementarea de instrumente motivaționale și didactice inovatoare pentru școala sibiană incluzivă"Proiect co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Metodologii de premiere

Pașii necesari pentru accesarea fondurilor

Metodologie A - Metodologie de acordare a instrumentului de sprijin pentru activităţile/stagiile practice

Pas 1: Completarea chestionarului online : Link

Pas 2: Depunerea unui dosar pentru accesarea finanțării care va conține:

  1. Argument-descrierea nevoii de organizare și desfășurare a activității practice în care este utilizat instrumentul;
  2. Planul activității practice - descrierea implementării măsurii la clasă.
  3. Elaborarea bugetului estimativ (trebuie să conțină oferte de preț, denumirea și descrierea exactă a bunurilor și/sau serviciilor care urmează a fi achiziționate. Bugetul nu va putea depăși suma de 2225 Lei (500 EUR x 4.45 Lei)
  4. Valoarea adăugată – descrierea rezultatelor așteptate


Metodologie B - Metodologie de acordare a stimulentelor pentru performanță pentru cadrele didactice

Pas 1: Completarea chestionarului online : Link

Pas 2: Depunerea unui dosar pentru accesarea finanțării care va conține:

Planul de dezvoltare profesională, care cuprinde:

a. Evidența prezenței elevilor la disciplinele proprii în anul școlar anterior formării.

b. Evidența prezenței elevilor în timpul și în urma participării la stagiile de formare. Se va prezenta modul în care se va îmbunătăți rata de frecvență a elevilor.

c. Evidența rezultatelor elevilor la disciplinele proprii în anul școlar anterior formării.

d. Evidența rezultatelor elevilor la disciplinele proprii în anul școlar anterior formării. Se va prezenta în cadrul planului de dezvoltare profesională modul în care se vor îmbunătăți performanțele educaționale ale elevilor.

e. O scurtă prezentare a situației clasei/claselor în care predați.


Termene accesare metodologii (seria 4) :

Metodologia A

Dosarele se depun până în data de 11.10.2019 ora 16 la Facultatea de Drept - Cristina Dubleșu. Paginile vor fi numerotate și prinse într-un dosar (nu în folie).

Metodologia B

Dosarele se depun până în data de 31.10.2019 ora 16 la Facultatea de Drept - Cristina Dubleșu. Paginile vor fi numerotate și prinse într-un dosar (nu în folie).

Metodologia C

Dosarele se depun până în data de 13.12.2019 ora 16 la Facultatea de Drept - Cristina Dubleșu. Paginile vor fi numerotate și prinse într-un dosar (nu în folie).