POCU/73/6/6/105299/ "Dezvoltarea și implementarea de instrumente motivaționale și didactice inovatoare pentru școala sibiană incluzivă"Proiect co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Învățarea interactivă și dezvoltarea gândirii critice

Programul de formare Învățarea interactivă și dezvoltarea gândirii critice contribuie la optimizarea procesului de învățare al elevilor prin implementarea practicilor didactice specifice dezvoltării unui mediu educațional incluziv, prin valorificarea învățării interactive ca pe o modalitate de crearea de oportunități de progres școlar pentru toți elevii, prin facilitarea procesului de auto și intercunoaștere al elevilor, prin activităţi didactice centrate pe dezvoltarea gândirii critice, prin valorificarea valențelor psihopedagogice ale comunicării educaționale în cazul elevilor cu CES și prin utilizarea educației emoționale în construirea relațiilor educaționale în spațiul școlar.

Obiectivele programului sunt:

  • să implementeze practicile didactice specifice dezvoltării unui mediu educațional incluziv; să valorifice cadrul de realizare a învățării interactive ca pe o modalitate de crearea de oportunități de progres școlar pentru toți elevii;
  • să aplice exerciții de auto și intercunoaștere la nivelul claselor de elevi, cu rol de creștere a gradului de incluziune în grup;
  • să proiecteze şi să desfăşoare activităţi didactice centrate pe dezvoltarea gândirii critice;
  • să valorifice valențele psihopedagogice ale comunicării educaționale în cazul elevilor cu CES;
  • să utilizeze educația emoțională în modul de construire a relațiilor educaționale în spațiul școlar, în vederea asigurării sănătății mentale și emoționale a elevilor și a eficientizării învățării.

Prin intervenția propusă, proiectul va contribui la îmbunătățirea nivelului de cunoștințe și competențe a cadrelor didactice și personalului suport care predau elevilor aflați în risc educațional din cadrul celor 8 unități de învățământ vizate în cadrul proiectului.