POCU/73/6/6/105299/ "Dezvoltarea și implementarea de instrumente motivaționale și didactice inovatoare pentru școala sibiană incluzivă"Proiect co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Școala incluzivă în societatea actuală

Programul de formare Școala incluzivă în societatea actuală contribuie la promovarea paradigmei școlii incluzive prin proiectarea și organizarea procesului de instruire și formare cu scopul valorificării potențialului fiecărui elev, prin elaborarea și implementarea modelelor de integrare curriculară, prin crearea de noi oportunități de instruire și formare în contextul parteneriatelor educaționale, prin respectarea dreptului la educaţie al copilului și a modalităţilor legale de valorificare a acestuia în contextul școlii incluzive, prin valorificarea managementului clasei în crearea de oportunități educaționale pentru toți elevii.

Obiectivele programului sunt:

  • să faciliteze proiectarea și organizarea procesului de instruire și formare în paradigma școlii incluzive;
  • să promoveze beneficiile educației incluzive în mediul educațional și în societate în general;
  • să determine elaborarea și implementarea modelelor de integrare curriculară;
  • să contribuie la cunoaşterea valorii parteneriatelor educaționale în procesul de instruire și formare a tinerei generații;
  • să ofere cunoaşterea componentelor dreptului la educaţie al copilului și a modalităţilor legale de valorificare a acestuia în contextul școlii incluzive;
  • să permită valorificarea managementului clasei în crearea de oportunități educaționale pentru toți elevii.

Prin intervenția propusă, proiectul va contribui la îmbunătățirea nivelului de cunoștințe și competențe a cadrelor didactice și personalului suport care predau elevilor aflați în risc educațional din cadrul celor 8 unități de învățământ vizate în cadrul proiectului.