POCU/73/6/6/105299/ "Dezvoltarea și implementarea de instrumente motivaționale și didactice inovatoare pentru școala sibiană incluzivă"Proiect co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Cursuri

Cursurile propuse prin proiectul Dezvoltarea și implementarea de instrumente inovatoare și strategii de motivare pentru școala sibiană incluzivă” sunt:

1. Școala incluzivă în societatea actuală

Programul de formare Școala incluzivă în societatea actuală contribuie la promovarea paradigmei școlii incluzive prin proiectarea și organizarea procesului de instruire și formare cu scopul valorificării potențialului fiecărui elev, prin elaborarea și implementarea modelelor de integrare curriculară, prin crearea de noi oportunități de instruire și formare în contextul parteneriatelor educaționale, prin respectarea dreptului la educaţie al copilului și a modalităţilor legale de valorificare a acestuia în contextul școlii incluzive, prin valorificarea managementului clasei în crearea de oportunități educaționale pentru toți elevii.

citește mai departe...

2. Învățarea interactivă și dezvoltarea gândirii critice

Programul de formare Învățarea interactivă și dezvoltarea gândirii critice contribuie la optimizarea procesului de învățare al elevilor prin implementarea practicilor didactice specifice dezvoltării unui mediu educațional incluziv, prin valorificarea învățării interactive ca pe o modalitate de crearea de oportunități de progres școlar pentru toți elevii, prin facilitarea procesului de auto și intercunoaștere al elevilor, prin activităţi didactice centrate pe dezvoltarea gândirii critice, prin valorificarea valențelor psihopedagogice ale comunicării educaționale în cazul elevilor cu CES și prin utilizarea educației emoționale în construirea relațiilor educaționale în spațiul școlar.

citește mai departe...

3. Elemente de educație incluzivă pentru managerii școlari

Programul de formare Elemente de educație incluzivă pentru managerii școlari vizează prevenirea abandonului școlar, punând accent pe următoarele aspecte:

  • pe identificarea timpurie a riscurilor de abandon școlar și a copiilor în situații de risc, gestionarea riscurilor de abandon școlar prin planul de dezvoltare instituțional al școlii, sprijin pentru interacțiuni pozitive cu părinții în vederea dezvoltării parteneriatului școală-părinți,...

citește mai departe...