Proiect co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 Axa Prioritară 6: „Educație și competențe”.POCU/73/6/6/105299Titlu proiect: Dezvoltarea și implementarea de instrumente motivaționale și didactice inovatoare pentru școala sibiană incluzivăCod SMIS proiect: 105299 Beneficiar: Universitatea “Lucian Blaga” din SibiuPartener: Inspectoratul Școlar Județean Sibiu

Comunicat de presă

Sibiu, 01 august 2019

PREMII PENTRU CALITATE ÎN EDUCAȚIA INCLUZIVĂ

În cadrul proiectului „Dezvoltarea și implementarea de instrumente motivaționale și didactice inovatoare pentru școala sibiană incluzivă”, POCU/73/6/6/105299, cofinanțat din Fondul Social European prin POCU 2014-2020, implementat de Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu (ULBS), în calitate de Beneficiar, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Sibiu, sunt desfășurate două programe de formare: „Scoala incluzivă în societatea actuală” şi „Învăţarea interactivă şi dezvoltarea gândirii critice”. Participanții la formare au oportunitatea de a obține, pe lângă instrumentele de sprijin și bursele acordate prin proiect, și un premiu pentru calitate în educația incluzivă.

Conform metodologiei aceste premii pentru calitate în educația incluzivă se vor acorda în cadrul activității 3.2 – Organizarea de competiții de premiere a cadrelor didactice, personalului de sprijin, managerilor școlari și personalului partenerilor sociali care lucrează în școlile țintă.

Pentru etapa de preselecţie sunt eligibile doar cadrele didactice care au obținut cel puțin calificativul Foarte Bine la evaluările finale ale cursurilor de formare și cadrele didactice care nu au primit premiu pentru calitate în educația incluzivă în cadrul priectului curent.

Fiecare participant va trebui să elaboreze un material sintetic privind prezentarea activităţii de acordare a premiului pentru calitate în educaţia incluzivă pe baza evaluării fiecărui participant în funcţie de portofoliul calităţii în educaţia incluzivă, în care sunt incluse următoarele componente: studiu de caz al unui elev care are nevoie de intervenție psihopedagogică; program de intervenţie personalizat elaborat pentru elevul selectat; plan de adaptare curriculară pentru elevul selectat.