Proiect co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 Axa Prioritară 6: „Educație și competențe”.POCU/73/6/6/105299Titlu proiect: Dezvoltarea și implementarea de instrumente motivaționale și didactice inovatoare pentru școala sibiană incluzivăCod SMIS proiect: 105299 Beneficiar: Universitatea “Lucian Blaga” din SibiuPartener: Inspectoratul Școlar Județean Sibiu

Comunicat de presă

Sibiu, 29 martie 2019

Dezvoltarea și implementarea de instrumente motivaționale și didactice inovatoare pentru școala sibiană incluzivă

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Sibiu, organizează în data de 29 martie 2019, ora 13.00 la Liceul Tehnologic Iacobeni, strada Principală, nr. 67 A, cod 557105, județul Sibiu, un workshop în cadrul proiectului POCU/73/6/6/105299 cu titlul “Dezvoltarea și implementarea de instrumente motivaționale și didactice inovatoare pentru școala sibiană incluzivă”.

Scopul desfășurării workshop-ului este de a îmbunătăți comunicarea și relațiile care implică parteneriatul educațional: școală – familie – comunitate. Fără o continuitate și o coerență în activitățile instructiv-educative nu se pot atinge standardele specifice fiecărui ciclu curricular și în final integrarea socio-profesională eficientă a tinerelor generații.

Se vor discuta eventualele situații de segregare identificate în instituția de învățământ și se vor prezenta măsurile de diminuare a acesteia: formarea colectivelor mixte de elevi la toate nivelurile de educație; asigurarea transportului elevilor, în special pentru copiii din comunitățile segregate rezidențial; utilizarea în comun a spațiilor școlare și a dotărilor existente; oferirea de ore suplimentare de recuperare pentru copiii care întâmpină dificultăți în procesul de învățare; informarea tuturor părinților despre beneficiile educației incluzive. La aceste workshopuri vor fi invitați și reprezentanți ai ONG-urilor și din mediul economic, scopul fiind acela de facilita identificarea și crearea de parteneriate și rețele între școală – familie – comunitate, cu scopul de a elabora și implementa proiecte viitoare care să răspundă nevoilor și provocărilor comunității respective.

În urma activităților de mentorat organizate în fiecare școală se urmărește și crearea unei rețele de profesori și personal de sprijin care să fie implicată în luarea deciziilor și rezolvarea problemelor care apar în școală și în comunitate.

Prin realizarea măsurilor integrate propuse în cadrul proiectului se urmărește atragerea și participarea cadrelor didactice și personalului de sprijin la programe pentru dezvoltarea competențelor și aprofundarea cunoștințelor pentru predarea în 9 școli defavorizate din județul Sibiu, în vederea asigurării unui proces educațional incluziv școlar pentru elevii cu grad ridicat de risc educațional.