POCU/73/6/6/105299/ "Dezvoltarea și implementarea de instrumente motivaționale și didactice inovatoare pentru școala sibiană incluzivă"Proiect co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

ANUNȚ

privind selecția candidaților în urma aplicării

Metodologiei de acordare a stimulentelor pentru performanță

04.2019

PV_Met_B_S2.2019v3.pdf