POCU/73/6/6/105299/ "Dezvoltarea și implementarea de instrumente motivaționale și didactice inovatoare pentru școala sibiană incluzivă"Proiect co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Știri

Cursuri de formare - sustenabilitate

Universitatea ,,Lucian Blaga" din Sibiu în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Sibiu a organizat în perioada 01.02.2021 - 13.03.2021, în cadrul proiectului POCU/73/6/6/105299/Dezvoltarea și implementarea de instrumente motivaționale și didactice inovatoare pentru școala sibiană incluzivă, cursuri de formare pentru programele Școala incluzivă în societatea actuală și Învățare Interactivă și dezvoltarea gândirii critice.

citește mai departe...


Conferința finală a proiectului

Universitatea ,,Lucian Blaga" din Sibiu în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Sibiu vă invită la conferința finală a proiectului POCU/73/6/6/105299/Dezvoltarea și implementarea de instrumente motivaționale și didactice inovatoare pentru școala sibiană incluzivă, ce va avea loc în data de 04.12.2020, ora 12:00, în regim online.

citește mai departe...


Invitație workshop Liceul Tehnologic Timotei Cipariu Blaj

Avem plăcerea de a vă invita să participaţi marți, 10 noiembrie 2020, ora 12.00, la workshop-ul organizat în cadrul proiectului POCU/73/6/6/105299 cu titlul “Dezvoltarea și implementarea de instrumente motivaționale și didactice inovatoare pentru școala sibiană incluzivă”, care se desfășoară la Liceul Tehnologic Timotei Cipariu Blaj.

citește mai departe...


Invitație workshop Școala Gimnazială Brădeni

Avem plăcerea de a vă invita să participaţi marți, 27 octombrie 2020, ora 12.00, la workshop-ul organizat în cadrul proiectului POCU/73/6/6/105299 cu titlul “Dezvoltarea și implementarea de instrumente motivaționale și didactice inovatoare pentru școala sibiană incluzivă”, care se desfășoară la Școala Gimnazială Brădeni.

citește mai departe...


Invitație workshop Școala Gimnazială Biertan

Avem plăcerea de a vă invita să participaţi marți, 20 octombrie 2020, ora 12.00, la workshop-ul organizat în cadrul proiectului POCU/73/6/6/105299 cu titlul “Dezvoltarea și implementarea de instrumente motivaționale și didactice inovatoare pentru școala sibiană incluzivă”, care se desfășoară la Școala Gimnazială Biertan.

citește mai departe...


Invitație workshop Centrul Școlar de Educație Incluzivă Dumbrăveni

Avem plăcerea de a vă invita să participaţi marți, 29 septembrie 2020, ora 12.00, la workshop-ul organizat în cadrul proiectului POCU/73/6/6/105299 cu titlul “Dezvoltarea și implementarea de instrumente motivaționale și didactice inovatoare pentru școala sibiană incluzivă”, care se desfășoară la Centrul Școlar de Educație Incluzivă Dumbrăveni.

citește mai departe...


Rezultate selecție candidați în urma aplicării Metodologiei de acordare a instrumentelor de sprijin 08.2020 - Scoala Gimnazială Brădeni

citește mai departe...


Rezultate selecție candidați în urma aplicării Metodologiei de acordare a instrumentelor de sprijin 08.2020 - CSEI Dumbrăveni

citește mai departe...


Anunț privind redeschiderea competiției de acordare a Instrumentelor de sprijin, pentru CSEI Nr. 1 Sibiu si CSEI Mediaș

Din cauza pandemiei COVID0-19, un număr de premii obținute în cadrul Metodologiei de acordare a instrumentelor de sprijin nu au putut fi atribuite. Ca urmare, au fost vacantate un număr de 2 burse la CSEI Mediaș și un număr de 4 burse la CSEI Nr. 1 Sibiu. Cei care doresc să aplice pentru aceste burse pot trimite portofoliile până în data de 15 iunie 2020 pe adresa de email daniel.hunyadi@ulbsibiu.ro Metodologia de acordare a Instrumentelor de sprijin poate fi consultată aici.


Actualizare Rezultate selecție candidați în urma aplicării Metodologiei de acordare a instrumentelor de sprijin 06.2020 - CSEI Mediaș

citește mai departe...


Actualizare Rezultate selecție candidați în urma aplicării Metodologiei de acordare a instrumentelor de sprijin 06.2020 - CSEI Nr. 1. Sibiu

citește mai departe...


Rezultate selecție candidați în urma aplicării Metodologiei de acordare a premiului pentru calitate în educația incluzivă 03.2020 - Seriile 4 și 5

citește mai departe...


Rezultate selecție candidați în urma aplicării Metodologiei de acordare a instrumentelor de sprijin 02.2020 - CSEI Alba Iulia

citește mai departe...


Rezultate selecție candidați în urma aplicării Metodologiei de acordare a instrumentelor de sprijin 02.2020 - CSEI Mediaș

citește mai departe...


Invitație workshop Centrul Școlar de Educație Incluzivă Alba Iulia

Avem plăcerea de a vă invita să participaţi marți, 25 februarie 2020, ora 12.00, la workshop-ul organizat în cadrul proiectului POCU/73/6/6/105299 cu titlul “Dezvoltarea și implementarea de instrumente motivaționale și didactice inovatoare pentru școala sibiană incluzivă”, care se desfășoară la Centrul Școlar de Educație Incluzivă Alba Iulia.

citește mai departe...


Rezultate selecție candidați în urma aplicării Metodologiei de acordare a stimulentelor pentru performanță 01.2020 - seria 5

citește mai departe...


Rezultate selecție candidați în urma aplicării Metodologiei de acordare a stimulentelor pentru performanță 12.2019 - seria 4

citește mai departe...


Invitație workshop Centrul Școlar de Educație Incluzivă Mediaș

Avem plăcerea de a vă invita să participaţi marți, 21 ianuarie 2020, ora 12.00, la workshop-ul organizat în cadrul proiectului POCU/73/6/6/105299 cu titlul “Dezvoltarea și implementarea de instrumente motivaționale și didactice inovatoare pentru școala sibiană incluzivă”, care se desfășoară la Centrul Școlar de Educație Incluzivă Mediaș.

citește mai departe...


Rezultate selecție candidați în urma aplicării Metodologiei de acordare a instrumentului de sprijin pentru CSEI Nr. 1 Sibiu

citește mai departe...


Invitație workshop Școala Gimnazială Cața, județul Brașov

Avem plăcerea de a vă invita să participaţi miercuri, 29 octombrie 2019, ora 12.00, la workshop-ul organizat în cadrul proiectului POCU/73/6/6/105299 cu titlul “Dezvoltarea și implementarea de instrumente motivaționale și didactice inovatoare pentru școala sibiană incluzivă”, care se desfășoară la Școala Gimnazială Cața, județul Brașov.

citește mai departe...


Rezultate selecție candidați în urma aplicării Metodologiei de acordare a stimulentelor pentru performanță 09.2019 - suplimentare premii acordate seriilor 1, 2 și 3

citește mai departe...


Rezultate selecție candidați în urma aplicării Metodologiei de acordare a premiului pentru calitate în educația incluzivă 09.2019 - Seriile 1, 2 și 3

citește mai departe...


Invitație workshop Centrul Școlar de Educație Incluzivă Nr. 1 Sibiu

Avem plăcerea de a vă invita să participaţi miercuri, 25 septembrie 2019, ora 13.00, la workshop-ul organizat în cadrul proiectului POCU/73/6/6/105299 cu titlul “Dezvoltarea și implementarea de instrumente motivaționale și didactice inovatoare pentru școala sibiană incluzivă”, care se desfășoară la Centrul Școlar de Educație Incluzivă Nr. 1 Sibiu, județul Sibiu.

citește mai departe...


Rezultate selecție candidați în urma aplicării Metodologiei de acordare a stimulentelor pentru performanță 07.2019 - Seria 3

citește mai departe...


Suplimentare burse Metodologia de acordare a stimulentelor pentru performanță

În urma aprobării actului adițional 2 (AA2), se suplimentează 25 de burse pentru Metodologia de acordare a stimulentelor pentru performanță. Dosarele se depun la Inspectoratul Școlar Județean Sibiu, la doamna inspector Anca Voineag, responsabil formare în cadrul proiectului, până la data de 31 iulie 2019.


Rezultate selecție candidați în urma aplicării Metodologiei de acordare a stimulentelor pentru performanță 04.2019

citește mai departe...


Rezultate selecție candidați în urma aplicării Metodologiei de acordare a instrumentului de sprijin pentru activitățile/stagiile practice 04.2019

citește mai departe...


Invitație workshop Iacobeni

Avem plăcerea de a vă invita să participaţi vineri, 29 martie 2019, ora 13.00, la workshop-ul organizat în cadrul proiectului POCU/73/6/6/105299 cu titlul “Dezvoltarea și implementarea de instrumente motivaționale și didactice inovatoare pentru școala sibiană incluzivă”, care se desfășoară la Liceul Tehnologic Iacobeni, județul Sibiu.

citește mai departe...


Rezultate selecție candidați în urma aplicării Metodologiei de acordare a stimulentelor pentru performanță 02.2019

citește mai departe...


Rezultate selecție candidați în urma aplicării Metodologiei de acordare a instrumentului de sprijin pentru activitățile/stagiile practice 02.2019

citește mai departe...


Invitație workshop Turnu Roșu

Avem plăcerea de a vă invita să participaţi marți, 29 ianuarie 2019, ora 13.00, la workshop-ul organizat în cadrul proiectului POCU/73/6/6/105299 cu titlul “Dezvoltarea și implementarea de instrumente motivaționale și didactice inovatoare pentru școala sibiană incluzivă”, care se desfășoară la Centrul Școlar de Educație Incluzivă Turnu Roșu, județul Sibiu. Obiectivul principal al evenimentului este conştientizarea părinţilor referitor la necesitatea susţinerii şi continuării în familie a activităţilor demarate şi desfăşurate în instituţiile şcolare, îmbunătăţirea comunicării părinţi-elevi-cadre didactice şi o implicare activă a părinţilor în mediul şcolar și nu în ultimul rând, identificarea şi crearea de parteneriate şi reţele între şcoală-familie-comunitate.

citește mai departe...


Anunț privind începutul activității de formare

În cadrul proiectului POCU “Dezvoltarea și implementarea de instrumente inovatoare și strategii de motivare pentru școala sibiană incluzivă”, Cod SMIS proiect: 105299, având ca sursă de finanțare POCU/73/6/6/105299, cofinanțat din Fondul Social European prin POCU 2014-2020, care se derulează în perioada 11 aprilie 2018-10 octombrie 2020, începând cu data de 12 octombrie 2018 debutează activitățile de formare din cadrul proiectului.

citește mai departe...


Structura seriilor de formare

Informații privind repartiția cadrelor didactice pe serii de formare găsiți aici:

citește mai departe...


Conferința de lansare

Universitatea ,,Lucian Blaga" din Sibiu în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Sibiu vă invită la conferința de lansare a proiectului POCU/73/6/6/105299/Dezvoltarea și implementarea de instrumente motivaționale și didactice inovatoare pentru școala sibiană incluzivă, ce va avea loc în data de 18.05.2018, ora 13:00 la Facultatea de Medicină a Universității Lucian Blaga din Sibiu, din strada Lucian Blaga, nr.2A, Sala Senatului.

citește mai departe...