Bahdanovic of romantic stanza

Maksim Bahdanovic was een dichter uit Wit Rusland en leefde van 1891 tot 1917 Hij is beroemd geworden door het naar hem genoemde kwatrijn, rijmende abab, waarbij de eerste regel halverwege het laatste rijmwoord van de strofe bevat. De laatste regel is gelijk aan de eerste helft van de eerste regel. Het metrum is de dactylus
regels:    4
schema:  abab 
metrum:  dactylus

Logeerpartij

 

Heden een dag vol met vreugd om te delen:
Kleinkind bij ons, o, wat doet dat je deugd!
Steeds is ze in voor een lachje en spelen:
Heden een dag vol met vreugd.

Wordt het een nacht vol van slaap of van waken?
Moe zijn we wel, onderdrukken een gaap:
Morgen namiddag, dan kunnen wij staken.
Wordt het een nacht vol van slaap!

Terugblik

Ooit was ik vurig en jong en bevlogen
Alles was nieuw en ik lachte en sprong
Niemand had mij nog gekwetst of bedrogen
Ooit was ik vurig en jong

Waar is die prachtige tijd toch gebleven?
Waar zijn mijn dromen, waar raakten ze kwijt?
Waar ging de afslag verkeerd in mijn leven?
Waar is die prachtige tijd?

Nu ben ik eenzaam en oud en de dagen
Slepen zich voort en zijn bitter en koud
Ooit zocht ik antwoord, nu resten slechts vragen
Nu ben ik eenzaam en oud

Jaap van den Born
Comments