4 Versvormen‎ > ‎

limelimerick

De limelimerick, een variant op de "gewone" limerick, is in 1987 gelanceerd door Nico Scheepmaker in zijn rubriek Trijfel, die  in een aantal regionale dagbladen verscheen. Hij deed dit ter gelegenheid van de uitreiking van de Cestodaprijs aan Drs. P. Hierbij maakte hij een limerick om: "een bijdrage te leveren aan het plezierdichten, maar omdat je Drs.P met een limerick geen plezier doet, bedacht ik een uitgebreidere vorm, een nieuwe versvorm dus, die ik de limelimerick noemde".
De "gewone" limerick bestaan uit drie delen: regel een/twee, regel drie.vier en de afsluitende regel 5. Aan elk deel wordt nu, als een duozit, een extra regel vastgeplakt, maar zodanig, dat zowel limerick 1 en limerick 2 elk afzonderlijk recht van bestaan hebben.
regels:   8
schema: aaabbbaa
1
 
De korfbalster reed in haar Skoda
naar iedere wedstrijd van ROHDA.
Het lijkt misschien mal
maar zij deed dit vooral
om te rijmen op Heinz zijn Cestoda
 
2
 
De korfbalster reed in haar Skoda
van wijlen minister Svoboda
naar iedere wedstrijd van ROHDA.
Het klinkt misschien mal
maar zij deed dit vooral
met veel knalpotgeknal
om zo simpel als zand, zeep en soda
te rijmen op Heinz zijn Cestoda
 
Nico Scheepmaker
 
1
 
Een heerschap woonachtig in Megen
die liet zich daar op een dag wegen.
Hij woog vijfhonderd pond,
dus hij wees naar zijn kont
en zei: "Dat heeft daaraan gelegen".
 
2
 
Een heerschap woonachtig in Megen
die liet zich daar op een dag wegen.
De uitkomst heeft hij niet verzwegen:
Hij woog vijfhonderd pond,
dus hij wees naar zijn mond
en daarna naar zijn kont:
"Ik besef welbewust en terdege:
Dat heeft daaraan en daaraan gelegen".
 
Jaap van den Born
Comments