4 Versvormen‎ > ‎

florette

De Florette is, evenals Trijans refrein, ontworpen door de Engelsman Jan Turner. Hij bestaat uit minimaal twee vierregelige coupletten met als rijmschema aaba. Dat is dus het schema van het Perzisch kwatrijn, maar het verschil zit hem in het metrum: De eerste drie regels bestaan ieder uit vier jamben, de vierde regel is een alexandrijn. In de laatste regel eindigt de vierde jambe op rijmklank b als binnenrijm.
regels:     X x 4
schema:   aab(b)a
metrum:  3 x 4 jamben, 1 x 6 jamben 
Psalm 87
Amsterdam volgens de Korachiet…?

 

De stad waar God het meest van houdt:

In Holland moet dat Mokum zijn.

Een stad voor iedereen gebouwd.

Geen mens heeft zijn verblijf berouwd,het is hier fijn!

 

Een Stad voor Turk en Marokkaan,

Bulgaar en Pool, met boor en zaag.

Zij komen hier voor’t naakt bestaan;

Voor brood en werk en voor een baan woont men hier graag.

 

En wie er ook naar Mokum komt,

Hij is er thuis, hij hoort er bij.

De vreemdelingenhaat verstomt;

Geen mens wordt ooit hier uitgegomd: men hoort er bij.

'De wereld is een schouwtoneel

Elk speelt zijn rol en krijgt zijn deel’

O ja? wat Vondel hier verzwijgt

Is dat je steeds te weinig krijgt en nooit te veel

 

 

De wereld is een loterij

Een prijzenpot zit er niet bij

En doodgaan is ons aller lot

Ontkom je dan de wraak van God, wees dan maar blij!
 
Jaap van den Born
(met dank aan het Vrije Vers)
Comments