Kế hoạch năm học 2011-2012

Năm học 2011-2012 là năm học quán triệt, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Tỉnh Đảng bộ lần thứ IX, Nghị quyết Đại hộ Huyện Đảng bộ lần thứ X với mục tiêu là Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế của đất nước và của  huyện nhà

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN LỨC

TRƯỜNG THCS TÂN BỬU

 

Số: 66  /KH-THCSTB

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Tân Bửu, ngày  07  tháng 10 năm 2011

KẾ HOẠCH

 Thực hiện nhiệm vụ năm học 2011-2012


 

            Năm học 2011-2012 là năm học quán triệt, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Tỉnh Đảng bộ lần thứ IX, Nghị quyết Đại hộ Huyện Đảng bộ lần thứ X với mục tiêu là Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế của đất nước và của  huyện nhà.

            Để thực hiện nhiệm vụ trên, thực hiện Chỉ thị số 3398/CT-BGDĐT ngày 12/8/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về các nhiệm vụ trọng tâm năm học 2011-2012 cùng Phương hướng nhiệm vụ của Phòng Giáo dục và Đào tạo Bến Lức, Trường THCS Tân Bửu tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau đây:

Phần I: Đặc diểm tình hình:

1. Thuận lợi:

- Trường THCS Tân Bửu được sự quan tâm của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, Hội Cha mẹ học sinh và các cấp quản lí giáo dục.

- Nhà trường có đội ngũ cán bộ, giáo viên ổn định, đạt chuẩn về trình độ, vững về tay nghề, an tâm công tác.

- Cơ sở vật chất nhà trường bước đầu đã đáp ứng được yêu cầu dạy và học trong giai đoạn hiện nay.

- Đa số cha mẹ học sinh quan tâm đến công việc học tập của con em.

2. Khó khăn:

- Học sinh địa bàn phân bố rộng, đa số thuộc vùng nông thôn, điều kiện kinh tế khó khăn nên gặp nhiều khó khăn trong việc giáo dục của nhà trường và học tập của các em.

- Môi trường xã hội xung quanh còn nhiều phức tạp nên ảnh hưởng đến việc dạy và học của nhà trường.

- Một số cha mẹ học sinh do phải đi làm ở các xí nghiệp nên việc kết hợp giữa nhà trường và gia đình trong việc giáo dục các em còn hạn chế.

- Một số học sinh do chưa có ý thức thái độ học tập đúng đắn, còn ham chơi, chán học,  thiếu sự quan tâm chặt chẽ của gia đình.

- Đội ngũ giáo viên đủ nhưng chưa đồng bộ, có môn thừa giáo viên nhưng có môn chưa có giáo viên chính quy (Âm nhạc).

3. Tình hình giáo viên, học sinh và cơ sở vật chất:

Năm học 2011-2012, nhà trường có tổng số cán bộ, giáo viên và nhân viên là 32, trong đó có 27 giáo viên trực tiếp giảng dạy được chia thành 4 tổ chuyên môn. 100 % giáo viên có trình độ đạt chuẩn trong đó có 14 thầy cô có trình độ trên chuẩn, 2 thầy cô đang học Đại học tại chức. Số học sinh là 439 em chia thành 13 lớp; trong đó khối 6 có 140 học sinh, khối 7 có 106 học sinh, khối 8 có 92 học sinh và khối 9 có 101 học sinh.

Nhà trường có tổ chức chi bộ Đảng gồm 8 Đảng viên, đạt cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, giữ vai trò hạt nhân lãnh đạo trong toàn bộ hoạt động của nhà trường. Các tổ chức: Công đoàn, Đội thiếu niên, Hội cha mẹ học sinh đều hoạt động tích cực, góp phần cùng nhà trường hoàn thành tốt các nhiệm vụ năm học.

Về sơ sở vật chất, nhà trường có hàng rào kiên cố, có cây xanh và nhà vệ sinh sạch, nguồn rác được xử lí hàng ngày, có hệ thống nước sạch phục vụ cho giáo viên và học sinh. Số phòng học là 10 phòng và 6 phòng chức năng (1 phòng thiết bị, 3 phòng thí nghiệm, 1 phòng phục vụ cho thư viện và 1 phòng máy tính với 20 máy có nối mạng Internet phục vụ dạy Tin học cho học sinh) và 1 văn phòng.

Phần II. Tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm học 2011-2012

A. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

I. Tiếp tục triển khai sáng tạo, có hiệu quả các cuộc vận động và phong trào thi đua trong toàn ngành.

1. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Trên cơ sở đạt được những năm qua, mỗi thầy cô giáo ra sức học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, suốt đời phụng sự Tổ quốc, nhân dân, lồng ghép nội dung cuộc vận động vào giảng dạy một số môn học: Ngữ văn, GDCD, Lịch sử và thông qua các tiết giáo dục ngoài giờ lên lớp và các hoạt động ngoại khóa.

- Đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục trọng tâm là rèn luyện tư cách, phẩm chất đạo đức, trách nhiệm, lương tâm nhà giáo, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Mỗi thầy cô giáo phải là tấm gương về đạo đức, nhân cách và tự học.

- Đối với học sinh, trọng tâm là rèn luyện ý thức học tập, tu dưỡng đạo đức, trung thực, lễ phép với ông bà , cha mẹ, người lớn tuổi, thầy cô giáo, thương yêu giúp đỡ bạn bè, văn minh trong giao tiếp, ứng xử, không vi phạm nội quy nhà trường, không vi phạm tệ nạn xã hội và pháp luật của Nhà nước.

2. Mỗi thầy giáo, cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo.

Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “ Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo ”; thực hiện Quy định về đạo đức nhà giáo theo Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/4/2008 của Bộ Giáo dục và đào tạo.

- Đẩy mạnh thi đua dạy tốt-học tốt, mỗi thầy cô giáo phải phát huy tinh thần tự học, tự nghiên cứu chuyên môn để đáp ứng yêu cầu của công tác giáo dục, tích cực đổi mới phương pháp dạy học và ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy .

- Tăng cường công tác tư tưởng chính trị cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, không làm những điều vi phạm đạo đức nhà giáo: không hút thuốc, uống rượu bia trong trường, không sử dụng điện thoại di động trong giờ lên lớp, nói năng đúng phong cách, không vi phạm nhân phẩm học sinh v.v. .

- Tích cực giới thiệu tấm gương thầy, cô giáo điển hình dạy tốt trong nhà trường, kiên nhẫn  vượt khó học tập, hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác.

- Tổ chức tốt hoạt động tập thể trong tuần đầu năm học mới, giúp học sinh lớp đầu cấp làm quen với môi trường học tập mới.

3. Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực .

Tiếp tục Tổ chức tốt các hoạt động hưởng ứng phong trào thi đua xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”:

- Tổ chức cho cán bộ, giáo viên học tập Công ước về quyền trẻ em và tích hợp vào hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp và môn GDCD,

- Phối hợp Ban đại diện cha mẹ học sinh để thực hiện đúng điều lệ Ban đại diện Cha mẹ học sinh (ban hành kèm theo QĐ số 11/2008/QĐ-BGDĐT ngày 28/3/2008) và tuyệt đối chống các hành vi xúc phạm nhân phẩm, thân thể học sinh .

- Tăng cường phối hợp các lực lượng để giáo dục học sinh, kết hợp tốt 3 môi trường giáo dục chặt chẽ, xây dựng môi trường giáo dục tích cực, thân thiện, an toàn trong nhà trường. Xây dựng lối sống “Văn hóa nhà trường” nói năng lễ phép, tôn trọng lẫn nhau, phòng chống các tệ nạn xã hội xâm nhập vào trường học, đẩy mạnh giáo dục môi trường, các hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao, đưa dân  ca vào trường học, các tiết đầu giờ phải có văn nghệ tạo không khí vui tươi, thoải mái cho học sinh học tập

- Xây dựng môi trường sư phạm”Xanh-Sạch-Đẹp”, có cây bóng mát và cây cảnh đẹp; tích cực giáo dục kĩ năng sống cho học sinh, giáo dục hướng nghiệp, dạy phương pháp tự học cho học sinh.

- Xây dựng mối quan hệ thân thiện giữa thầy và trò, không có hành vi xúc phạm nhân phẩm người dạy và người học.

4. Chống tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục:

- Chỉ đạo giáo viên dạy học sát đối tượng theo hướng dẫn giảm tải chương trình và chuẩn kiến thức kỹ năng nhằm tăng tỉ lệ học sinh giỏi, giảm tỉ lệ học sinh yếu, kém và phấn đấu khắc phục tình trạng học sinh bỏ học vì nguyên nhân học kém.

- Đẩy mạnh công tác phụ đạo học sinh yếu kém để nâng cao hiệu quả và chất lượng giáo dục trong xét tốt nghiệp THCS năm học 2011-2012.

- Tăng cường quản lý chuyên môn chặt chẽ , tránh phô trương hình thức. Quản lý phải có kế hoạch sâu sát, có theo dõi đánh giá rút kinh nghiệm thường xuyên về những hoạt động, phong trào còn yếu, tìm nguyên nhân khắc phục.

- Tăng cường dạy 2 buổi/ ngày để nâng cao chất lượng .Chú trọng kế hoạch phụ đạo học sinh yếu kém và bồi dưỡng học sinh giỏi ngay đầu từ năm học để nâng cao chất lượng.

5. Tham gia các phong trào thi đua “Dạy tốt-học tốt” :

- Trường tham gia tốt phong trào thi học sinh giỏi do huyện Tỉnh tổ chức: Thi Tiếng Anh, giải Toán trên mạng , Học sinh giỏi máy tính cầm tay, Học sinh giỏi văn hóa 9, Học sinh giỏi thí nghiệm thực hành , Hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật , thi Tin học trẻ.

- Tham gia tốt Hội thi “Giáo viên dạy giỏi” và  phong trào “Đổi mới phương pháp dạy học” các cấp.

II. Triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục.

1. Tổ chức thực hiện tốt chương trình và kế hoạch giáo dục.

1.1. Thực hiện chương trình giáo dục THCS.

Thực hiện đầy đủ các nội dung giáo dục, chương trình giáo dục phổ thông theo QĐ số 16/2006/BGD&ĐTngày 05/05/2006. Tinh giảm nội dung dạy học các khối lớp, các môn học theo chủ trương của Bộ Giáo dục và Đào tạo. chương trình chi tiết theo khung thời gian 37 tuần thực học, trong đó: học kỳ I: 19 tuần, học kỳ II: 18 tuần.

- Thực hiện tốt việc dạy học tự chọn gồm dạy học chủ đề tự chọn bám sát để ôn tập, hệ thống hóa, khắc sâu kiến thức, kĩ năng, không bổ sung kiến thức nâng cao; môn học tự chọn  Tin học cho học sinh.

1.2.  Nâng cao chất lượng dạy Ngoại ngữ, Tin học, Giáo dục pháp luật và tích hợp trong giảng dạy các bộ môn.

- Quán triệt quyết định của Chính phủ số 1400/QĐ-TTg ngày 30/09/2008 về việc phê duyệt đề án “Dạy và học Ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020”  cho toàn thể giáo viên dạy Tiếng Anh cấp trung học. Khuyến khích giáo viên tự học bồi dưỡng để đạt trình độ năng lực Tiếng Anh tương đương bậc 4 (B2 đối với cấp THCS). Giáo viên Tiếng Anh phải tự học hỏi để trau dồi chuyên môn, phương pháp giảng dạy Ngoại ngữ.  Tăng cường phụ đạo học sinh yếu ngay từ đầu năm học.Tích cực chuẩn bị các điều kiện về chương trình, sách giáo khoa, cơ sở vật chất, trang thiết bị, đội ngũ giáo viên,… để triển khai thí điểm Chương trình GDPT môn Tiếng Anh theo Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020” cho học sinh lớp 6 vào đầu năm học 2012-2013.

- Tăng cường giảng dạy Tin học tự chọn, mỗi khối lớp đều có giảng dạy Tin học tự chọn. Phát huy hết hiệu quả của phòng máy vi tính và số tiết của giáo viên để giảng dạy.

- Tăng cường công tác dạy nghề cho học sinh lớp 8 phổ thông các nghề Điện, Tin học, v.v. đảm bảo có trên 75% học sinh học nghề .

- Thực  hiện có hiệu quả các hoạt động giáo dục như: Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, Hoạt động giáo dục hướng nghiệp và thực hiện các nội dung giáo dục địa phương theo các văn bản đã hướng dẫn ở năm học trước.

2. Đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá.

2.1. Thực hiện đổi mới phương pháp dạy học.

Tiếp tục thực hiện đổi mới phương pháp dạy học triệt để hơn, sâu rộng hơn đến từng cán bộ quản lý, giáo viên trung học và học sinh.

- Tăng cường chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy học thông qua công tác bồi dưỡng, dự giờ thăm lớp của giáo viên; tổ chức hội thảo từ cấp trường, cụm trường, phòng, sở; tổ chức dự giờ, hội thi giáo viên giỏi các cấp. Đổi mới việc sinh hoạt tổ chuyên môn, tăng cường theo hướng trao đổi, thảo luận về các chủ đề, nội dung giảng dạy, rút kinh nghiệm, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc gặp phải khi giảng dạy... Chú trọng tổ chức cho giáo viên nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng, sáng kiến cải tiến.

- Tổ chức dạy học phân hoá theo năng lực của học sinh dựa theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của Chương trình giáo dục phổ thông cấp THCS. Giáo viên cần căn cứ vào hướng dẫn thực hiện chương trình và điều chỉnh nội dung dạy học của Bộ GDĐT để sử dụng hợp lý sách giáo khoa khi giảng bài trên lớp, chủ động thiết kế bài giảng khoa học, sắp xếp hợp lý hoạt động của giáo viên và học sinh; khắc phục lối dạy học thuần tuý đọc - chép; chú trọng tổ chức cho học sinh làm việc cá nhân và theo nhóm hợp lý; rèn luyện kỹ năng tự học, tạo điều kiện cho học sinh tự nghiên cứu sách giáo khoa và tài liệu tham khảo, phát huy tính tích cực, hứng thú trong học tập của học sinh và vai trò chủ đạo của giáo viên trong tổ chức quá trình dạy học; xây dựng hệ thống câu hỏi hợp lý, phù hợp với các đối tượng, tập trung vào trọng tâm, tránh nặng nề quá tải; bồi dưỡng năng lực độc lập suy nghĩ, vận dụng sáng tạo kiến thức đã học, tránh ghi nhớ máy móc, không nắm vững bản chất.

- Chú trọng việc dạy học thực hành trong giờ chính khoá; bảo đảm cân đối giữa việc truyền thụ kiến thức và rèn luyện kỹ năng cho học sinh; chú trọng liên hệ thực tế phù hợp với nội dung bài học. Tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học.

- Triển khai chủ trương “Mỗi giáo viên, cán bộ quản lí giáo dục thực hiện một đổi mới trong phương pháp dạy học và quản lí . Mỗi giáo viên phải có 1 kế hoạch cụ thể về đổi mới phương pháp dạy học”. 100% giáo viên phải thực hiện đổi mới phương pháp dạy học trong từng tiết dạy. Mỗi giáo viên thực hiện một sáng kiến đúc kết kinh nghiệm về việc thực hiện một đổi mới phương pháp dạy học phát huy tính tích cực sáng tạo của học sinh  nộp cho trường (Dù không đăng kí chiến sĩ thi đua cơ sở), trên cơ sở đó Hiệu trưởng xem và đánh giá việc thực hiện đổi mới phương pháp của giáo viên

2.2. Tăng cường đổi mới kiểm tra, đánh giá.

Căn cứ vào những yêu cầu của việc đổi mới kiểm tra đánh giá, giáo viên bộ môn tập trung  thực hiện có hiệu quả các nợi dung sau:

- Thực hiện đúng quy định của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành; tổ chức đủ số lần kiểm tra thường xuyên, kiểm tra định kỳ, kiểm tra học kỳ cả lý thuyết và thực hành.

- Nội dung kiểm tra phải toàn diện, vận dung cả lý thuyết và thực hành để đánh giá kiến thức và vận dụng kỹ năng thực hành ở học sinh, tránh cho câu hỏi kiểm tra lý thuyết suông. Đối với bài kiểm tra học kì phải tiến hành theo hình thức đề tự luận, trong đề phải dành tối thiểu 50% kiến thức làm bài cho các nội dung thông hiểu, vận dụng và sáng tạo .

-  Trong quá trình kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh, cần kết hợp một cách hợp lý hình thức tự luận với hình thức trắc nghiệm khách quan; dựa trên chuẩn kiến thức, kỹ năng; hướng dẫn học sinh đánh giá lẫn nhau và biết tự đánh giá năng lực của mình. Kiểm tra thường xuyên và định kì tổ chức kiểm tra kết hợp trắc nghiệm khách quan và tự luận (đối với bài 15 phút  theo tỉ lệ 6/4, 1 tiết 3/7 cho trắc nghiệm và tự luận ). Bài 15 phút vì ít thời gian cần tăng cường kiểm tra trắc nghiệm khách quan, tự luận ít hơn .

- Xây dựng cấu trúc đề kiểm tra thường xuyên và định kì (Nội dung cần kiểm tra ) và công khai cho học sinh biết trước khi làm kiểm tra. Xây dựng ma trận đề kiểm tra (Mức độ : Nhận biết, thông hiểu, sáng tạo .. ) và đề kiểm tra, đáp án lưu đầy đủ ngay tiết soạn kiểm tra ( 15 phút hoặc 1 tiết)

- Cập nhật điểm số đúng theo quy định tại công văn 1418/SGD&ĐT.Sổ điểm cá nhân giáo viên năm nay mỗi giáo viên phải có và dùng để theo dõi cho điểm học sinh hàng ngày, điểm thực hành  để cập nhật vào sổ điểm lớp. 

- Thực hiện đánh giá bằng nhận xét (không đánh giá bằng cho điểm) đối với các môn Mĩ thuật, Âm nhạc và Thể dục. Đối với môn Giáo dục công dân, cần kết hợp giữa đánh giá bằng cho điểm mức độ đạt được về kiến thức và kỹ năng với việc theo dõi sự tiến bộ về thái độ, hành vi trong việc rèn luyện đạo đức, lối sống của học sinh. Đối với các môn: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí cần tiếp tục đổi mới kiểm tra đánh giá theo hướng đặt câu hỏi mở, đòi hỏi học sinh phải vận dụng tổng hợp kiến thức, kỹ năng và những kiến thức đã được học, hạn chế học sinh chỉ ghi nhớ máy móc, không nắm vững kiến thức, kỹ năng môn học.

- Căn cứ vào hướng dẫn biên soạn đề kiểm tra ban hành theo Công văn số 8773/BGDĐT - GDTrH ngày 30/12/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các tổ chuyên môn tăng cường tổ chức bồi dưỡng giáo viên về kĩ năng ra đề, soạn đáp án và chấm bài thi, kiểm tra bằng hình thức tự luận, trắc nghiệm dựa theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của Chương trình giáo dục phổ thông; thực hiện việc biên soạn đề kiểm tra theo hướng đảm bảo mức độ nhận biết, tăng cường mức độ thông hiểu và vận dụng.

- Tổ chức ra đề kiểm tra học kì: Sở GD&ĐT sẽ ra đề kiểm tra Học kì 1 và 2 ở các môn Toán, Văn, Tiếng Anh, Vật Lý, Sinh học, Địa Lý, Lịch sử, Hóa học.

3. Củng cố và tăng cường công tác đào tạo học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu kém giảm tỉ lệ học sinh yếu kém, bỏ học nâng cao chất lượng lên lớp .

3.1. Đẩy mạnh công tác bồi dưỡng học sinh giỏi có hiệu quả.

- Xây dựng nội dung bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 9 các môn (Trừ môn Công nghệ năm nay không thi ) .

- Tham gia thi học sinh giỏi giải Toán qua mạng, thi học sinh giỏi Olympic Tiếng Anh, học sinh giỏi máy tính cầm tay, Tin học trẻ, học sinh giỏi Thí nghiệm thực hành Lý-Hóa-Sinh, Hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật các cấp, thi sáng tạo đồ dùng dạy học.

- Tổ chức bồi dưỡng, phát huy năng khiếu học sinh giỏi, thường xuyên kiểm tra đánh giá để nắm được khả năng học sinh.

3.2. Tăng cường công tác phụ đạo học sinh yếu kém :

- Ngay từ đầu năm học giáo viên bộ môn cần khảo sát phân loại trình độ học sinh và tổ chức các lớp phụ theo từng môn cho từng khối lớp (Mỗi lớp cơ cấu không quá 30 học sinh ).

- Khi tổ chức phải quản lý tình hình học chặt chẽ , phối hợp phụ huynh, đoàn thể, chính quyền giải quyết dứt điểm những trường hợp bỏ học phụ đạo, xử lý nghiêm, không để bỏ học tùy tiện . Kết quả phụ đạo phải được thông báo thường xuyên cho gia đình học sinh, giáo viên chủ nhiệm phải làm tốt mối liên lạc gia đình, nhà trường, xã hội . 

4. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin:

- Cán bộ, giáo viên và nhân viên tích cực ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lí và dạy học: Sử dụng phần mềm để giảng dạy trên lớp, soạn giáo án, quản lý điểm số, hồ sơ học sinh, kết quả học tập học sinh, xếp thời khóa biểu, quản lý thư viện, quản lý giáo viên, quản lý báo cáo hàng năm .

- Tăng cường sử dụng hợp lý công nghệ thông tin vào bài giảng, khai thác tối đa thiết bị dạy học đã có và tự làm thêm để phục vụ bài giảng. Tăng cường thí nghiệm thực hành, thực hiện tốt các tiết dạy thực hành ở phòng học bộ môn để rèn kỹ năng thực hành cho học sinh.

- Chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin cho học sinh bằng nhiều hình thức, phù hợp với tình hình thực tế, giúp học sinh khai thác kiến thức có hiệu quả. Tránh lạm dụng bài giảng điện tử, phô trương hình thức, kém hiệu quả.

- Tiếp tục thực hiện thí điểm phần mềm VNPT School Web Portal giúp cho các bậc phụ huynh học sinh nắm bắt được thông tin về kết quả học tập mới nhất của con em mình như điểm kiểm tra môn học, hạnh kiểm, học lực, nhận xét của giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn thông qua sổ liên lạc điện tử trên mạng Internet (tương tự sổ liên lạc giữa Gia đình và Nhà trường).

- Tổ chức phát động cho học sinh dự thi Olympic Tiếng Anh và Toán học.

5. Tăng cường kỹ cương trong quản lý dạy học:

5.1. Thực hiện nghiên túc quy chế chuyên môn và quy chế dân chủ trường học:

- Triển khai đến toàn thể cán bộ, giáo viên về  quy chế chuyên môn, các quy định của Bộ, Sở, Phòng Giáo dục và Đào tạo về thực hiện nhiệm vụ năm học.

- Tăng cường kiểm tra việc thực hiện quy chế chuyên môn theo lệ kì hàng tuần, tháng, học kì theo đúng quy định. Phát huy vai trò tổ trưởng chuyên môn trong công tác quản lý việc thực hiên quy chế chuyên môn.

- Công khai kế hoạch năm học, lịch công tác tháng, tuần của trường, của giáo viên.

- Đưa việc thực hiện Sổ Ghi đầu bài vào tiêu chí thi đua. (Dạy không ghi Sổ Ghi đầu bài xem như không dạy và chưa hoàn thành nhiệm vụ). Sổ đầu bài phải ghi cẩn thận không được tẩy xóa ghi lại)

5.2. Tăng cường kiểm tra chuyên môn, công tác soạn giảng, đánh giá kết quả học tập học sinh:

- Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện chương trình của giáo viên. Các trường hợp dạy cắt xén chương trình, bỏ tiết  sẽ xử lí vi phạm quy chế chuyên môn và xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ. 

- Phó hiệu trưởng và các tổ trưởng kiểm tra việc soạn giáo án giáo viên theo định kì và đột xuất để nắm tình hình giáo viên có soạn giảng đầy đủ không. Kiểm tra kỹ việc tích hợp giáo dục các môn học và kết hợp dạy tốt chương trình địa phương. (trong kiểm tra 1 tiết phải có kiến thức chương trình địa phương ít nhất 1 điểm).

- Kiểm tra việc đánh giá giáo viên ở các bài kiểm tra 15 phút, 1 tiết, học kì xem chấm bài có đúng đáp án không, đúng thực chất không. Chấm bài không sát đáp án đề nghị chấm lại; không để hiện tượng “ngồi nhầm lớp” vì nâng điểm. Khi kiểm tra giáo viên ở chuyên đề nào đều phải có lập biên bản và đưa vào hồ sơ cá nhân từng giáo viên để lưu trữ.

5.3. Tổ chức quản lí chặt chẽ việc dạy thêm, học thêm.

-  Tăng cường quản lí việc dạy thêm, học thêm theo đúng quy định và kiên quyết xử lí các trường hợp cá nhân tổ chức dạy thêm sai qui định như: không có giấy chứng nhận đăng kí dạy thêm, dạy thêm không đúng đối tượng, dạy thêm trước chương trình và tiêu cực trong dạy thêm như ép học sinh học thêm.

- Tổ chức dạy bám sát theo quy định dạy 1 tiết/ tuần/môn theo công văn 1419/SGD-ĐT,  không tổ chức dạy quá quy định số tiết và chỉ dạy cho học sinh yếu kém. Giáo viên bộ môn chịu trách nhiệm ghi nhận học sinh vắng vào sổ đầu bài. Giáo viên chủ nhiệm theo dõi  kiểm tra các tiết học bám sát để xử lý các trường hợp học sinh vắng.

III. Tiếp tục đổi mới công tác quản lý giáo dục.

1. Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá điều kiện đảm bảo chất lượng; đồng thời tăng cường tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm, tự kiểm tra, đánh giá nhà trường.

- Tiếp tục hoàn thiện công tác kiểm định chất lượng giáo dục theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BGD-ĐT ngày 31/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục phổ thông và công tác tự đánh giá chất lượng giáo dục theo Thông tư số 12/2009/TT-BGDĐT ngày 12/5/2009 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về việc Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường THCS.

- Tiếp tục thực hiện Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 về Quy chế thực hiện công khai đối với các cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân, thực hiện “3 công khai để người học và xã hội giám sát, đánh giá.

- Tăng cường quản lý việc thực hiện chương trình và kế hoạch giáo dục; tiếp tục củng cố kỷ cương, nề nếp trong dạy học, kiểm tra đánh giá, thi cử, bảo đảm khách quan, chính xác, công bằng; tăng cường quản lý chặt chẽ dạy thêm, học thêm.

- Tăng cường công tác giáo dục pháp luật cho đội ngũ nhà giáo và học sinh về các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

2. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý

- Tăng cường sử dụng phần mềm máy tính trong việc quản lý hoạt động giảng dạy của giáo viên, quản lý kết quả học tập và rèn luyện của học sinh, sắp xếp thời khoá biểu, quản lý thư viện trường học.

- Thực hiện báo cáo và nhận công văn qua hộp thư điện tử, Email; truy cập thông tin, văn bản mới thông qua Internet.

- Xây dựng hệ thống câu hỏi các bài kiểm tra trên máy tính.

- Tiếp tục thực hiện thí điểm phần mềm VNPT Schools quản lý thông tin nhà trường trên trang thông tin điện tử của VNPT để phục vụ công tác quản lý và công tác chuyên môn ở các trường THCS.

- Phổ biến hướng dẫn cho cán bộ, giáo viên, học sinh khai thác sử dụng thông tin trên hệ thống website, cung cấp tất cả chương trình và tài liệu đào tạo, bồi dưỡng giáo viên về công nghệ thông tin công khai trên website để giáo viên tham khảo, để giáo viên tự nghiên cứu, tự bồi dưỡng.

3. Tiếp tục đẩy mạnh xã hội hoá giáo dục

- Tích cực tuyên truyền và thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về xã hội hoá giáo dục, đặc biệt là Nghị quyết 05/2005/NQ-CP ngày 18/4/2005 về xã hội hoá giáo dục và Nghị định s 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hoá đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hoá, thể thao, môi trường.

- Vận động các lực lượng xã hội hỗ trợ cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

IV. Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý.

- Tiếp tục thực hiện chuẩn nghề nghiệp đối với giáo viên và cán bộ quản lý theo tinh thần Thông tư số 29/2009/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 10  năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chuẩn hiệu trưởng trường phổ thông và Thông tư số 30/2009/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 10  năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về  việc ban hành chuẩn nghề nghiệp giáo viên phổ thông.

- Tăng cường hiệu quả hoạt động của tổ bộ môn; nâng cao vai trò của giáo viên chủ nhiệm lớp trong việc quản lý, phối hợp giáo dục toàn diện cho học sinh; tăng cường bồi dưỡng kỹ năng làm công tác giáo viên chủ nhiệm lớp; bồi dưỡng năng lực cho hiệu trưởng, tổ trưởng chuyên môn góp phần nâng cao chất lượng công tác quản lý nhà trường.

- Tiếp tục tổ chức thực hiện tốt Quyết định số 16/2008/BGDĐT ngày 16/4/2008 của Bộ GDĐT về Quy định đạo đức nhà giáo và cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”

- Triển khai thực hiện chương trình bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên phổ thông giai đoạn 2010- 2015. Rà soát, bồi dưỡng, đánh giá năng lực giáo viên ngoại ngữ theo yêu cầu của Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020”.

V. Công tác khác:

1. Công tác  huy động và phòng chống lưu ban, bỏ học :

- Làm tốt công tác  huy động học sinh cũ và số học sinh trong diện tuyển  vào đầu cấp.

- Tổ chức dạy học và kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh theo hướng dẫn giảm tải và chuẩn kiến thức kỹ năng, phù hợp với tình hình thực tế của nhà trường.

- Dạy học sát đối tượng, coi trọng bồi dưỡng học sinh khá giỏi và giúp đỡ học sinh học lực yếu kém.

- Tiếp tục vận động các lực lượng xã hội để hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục học tập.

2.  Thư viện, thiết bị, thí nghiệm:

- Thực hiện đảm bảo đủ sách giáo khoa, sách giáo viên, sách tham khảo phục vụ giảng dạy và học tập. Củng cố và tăng cường tủ sách giáo khoa dùng chung, tổ chức cho mượn sách giáo khoa đối với học sinh nghèo, học sinh chính sách, không để tình trạng học sinh bỏ học vì thiếu sách giáo khoa.

- Lập kế hoạch bổ sung sách cho thư viện trường học theo danh mục sách dùng chung (do Bộ phê duyệt và ban hành), chú ý bổ sung tài liệu phục vụ giảng dạy, bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu, bổ sung tủ sách pháp luật, đạo đức, phục vụ các phong trào vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí minh. Bên cạnh đó xây dựng các tủ sách chuyên đề như tủ sách văn học, tủ sách kỹ năng sống . . .

- Bổ sung mới một số đồ dùng dạy học bị hư, có kế hoạch sử dụng, cho mượn và bảo quản tốt đồ dùng dạy học; lên danh mục đồ dùng dạy học, phát động phong trào tự làm đồ dùng dạy học trong giáo viên và học sinh; hoàn thành và cập nhật đầy đủ hồ sơ sổ sách theo qui định; sắp xếp, trang trí phòng thiết bị ngăn nắp , gọn và đẹp; đánh giá tỉ lệ % sử dụng thiết bị của giáo viên.

- Xây dựng kế hoạch  hoạt động và phục vụ giáo viên lên lớp thực hiện đầy đủ các đề tài trên lớp; có kế hoạch mua sắm, bảo quản , cho mượn   đồ dùng dạy học; hỗ trợ công tác bồi dưỡng học sinh giỏi .

3.  Công tác  Đội  thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh:

-    Tổ chức các phong trào thi đua xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”
- Thành lập ban phụ trách Đội và hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp , hoạt động đội nhằm phục vụ thiết thực cho việc học tập và rèn luyện đạo đức của học sinh .

-  Thực hiện đầy đủ các chủ đề  hàng tháng,  các chuyên hiệu , mỗi đội viên phải năm vững các kỉ năng sinh hoạt đội, các bài hát theo qui  định.

- Tổ chức các phong trào thi đua học tốt, giúp bạn vượt khó.

4. Công tác xâydựng trường đạt chuẩn quốc gia và công tác phổ cập giáo dục THCS:

- Căn cứ  Thông tư 06/2010/TT-BGDĐT ngày 26/02/2010 Ban hành Quy chế công nhận trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia, trường đạt được 2 tiêu chuẩn: Tiêu chuẩn 2 và Tiêu chuẩn 5.

- Trường phấn đấu năm cuối 2013 đạt chuẩn (Tiêu chuẩn 1: Đề nghị Phòng Giáo dục và Đào tạo bổ sung văn thư, y tế để thành lập tổ văn phòng; Tiêu chuẩn 3: Giữ vững tỉ lệ học sinh trên lớp giảm tỉ lệ bỏ học dưới 1%, Tiêu chuẩn 4: Đề nghị Phòng Giáo dục và Đào tạo bổ sung CSVC đủ chuẩn )

- Tăng cường các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng bộ môn thông qua tổ chức thực hiện dạy đủ và đúng chương trình giáo dục phổ thông, tăng cường đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá kế quả học tập của học sinh theo chuẩn kiến thức kỹ năng ; bồi dưỡng học sinh giỏi và phụ đạo học sinh yếu nhằm nâng cao chất lượng giáo dục.

- Thực hiện tốt công tác duy trì sĩ số học sinh.

- Tham mưu với chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng để mở rộng diện tích khuôn viên trường; tăng cường đầu tư  xây dựng các phòng chức năng đúng chuẩn.

-    Phấn đấu giữ vững các chuẩn về chất lượng giáo dục và đội ngũ giáo viên, hạn chế học sinh lưu ban, bỏ học.

5. Công tác phổ cập giáo dục THCS :

- Nắm vững đối tượng và  độ tuổi; nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện để hạn chế lưu ban, bỏ học.

- Thường xuyên theo dõi đôn đốc và tham mưu với các cấp các ngành , chính quyền địa có biện pháp vận động học sinh ra lớp.

- Tham mưu với chính quyền địa phương, các nhà hảo tâm và các lực lượng xã hội để hỗ trợ những học sinh có hoàn cảnh khó khăn có điều kiện học tập.

- Tổ chức dạy bồi dưỡng, phụ đạo và  dạy học tự chọn nhằm nâng cao chất lượng giáo dục.

- Xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện Đề án xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2011-2015.

- Xây dựng mô hình hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng theo hướng một cơ sở thực hiện nhiều nhiệm vụ theo hướng bền vững, linh hoạt, hiệu quả.

6. Tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục:

6.1. Về hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp:

- Dạy hoạt động ngoài giờ lên lớp 2 tiết/tháng phải gắn với các chủ điểm tháng để giáo dục học sinh :Kỹ năng sống, tinh thần sinh hoạt tập thể, giáo dục truyền thống cho học sinh.

- Tích hợp nội dung sang môn GDCD ở các chủ đề đạo đức, pháp luật.

- Tổ chức dạy nội dung Công ước Quyền trẻ em của Liên hợp quốc vào hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở lớp 9 và tổ chức các hoạt động hưởng ứng phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” vào hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.

6.2. Tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục thể chất, y tế học đường.

- Xây dựng phân phối chương trình Thể dục chi tiết đảm bảo tính khoa học, phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường. Không xếp thời khoá biểu 2 tiết liền trong cùng một buổi; buổi sáng không xếp tiết thể dục vào tiết 5 và buổi chiều không xếp tiết thể dục vào tiết 1. Tổ chức luyện tập bồi dưỡng các môn điền kinh, bóng đá  và  các môn thể thao ngoại khoá như: đá cầu, cầu lông.

- Thành lập chi Hội Chữ thập đỏ trường học nhằm thực hiện sơ cấp cứu ban đầu cho học sinh. Xây dựng tủ thuốc y tế nhằm phục vụ cho học sinh. Thông qua sinh hoạt dưới cờ hàng tháng tổ chức tuyên truyền giáo dục học sinh phòng chống các bệnh về răng miệng, bệnh cong vẹo cột sống, bệnh phong, phòng chống HIV/AIDS; vệ sinh ăn uống.

- Giáo dục   học sinh ý thức về tập thể dục  và tự rèn luyện thân thể để có sức khoẻ tốt phục vụ cho  học tập .

- Giáo dục an toàn giao thông, phòng chống ma tuý và các tệ nạn xã hội xâm nhập vào trường học.

6.3. Tăng cường công tác giáo dục đạo đức, truyền thống cho học sinh.

- Giáo dục cho học sinh hiểu đúng  về Đảng, Đoàn, Đội, truyền thống dân tộc, truyền thống địa phương, rèn luyện phẩm chất đạo đức, có nhân  cách lối sống phù hợp, thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy, thực hiện đúng nội qui học sinh.

 - Giáo dục ý thức tự quản, tham gia công tác xã hội từ thiện, đền ơn  đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, giáo dục kỹ năng sống cho học sinh và giáo dục giới tính cho học sinh lớp 9.

6.4. Tổ chức hiệu quả chương trình hướng nghiệp cho học sinh khối 9.

- Giáo dục tinh thần thái độ học tập đúng đắn, biết quí trọng và bảo quản tài sản chung.

- Giáo dục học sinh  có ý thức tìm hiểu nghề và học nghề phổ thông .

-  Làm tốt công tác tuyên truyền tới các đối tượng liên quan và hướng nghiệp cho học sinh và phụ huynh về việc phân luồng học sinh  sau tốt nghiệp THCS.

7. Công tác kiểm tra :

- Trong năm nhà trường thường xuyên thực hiện công tác kiểm tra nội bộ nhà trường tập trung vào các nội dung sau:

+ Kiểm tra việc thực hiện qui chế chuyên môn, đổi mới phương pháp dạy học của giáo viên.

+ Kiểm tra việc dạy thêm học thêm .

+ Kiểm tra toàn diện giáo viên.

+ Kiểm tra tài chính : Thu chi - quyết toán , công khai tài chính .

-    Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch, nội dung, lực lượng kiểm tra  và  giao nhiệm vụ  từng thành viên, các bộ phận kiểm tra .

-    Hình thức kiểm tra : kiểm tra đột xuất, kiểm tra  định kỳ, kiểm tra chuyên đề, kiểm tra toàn  diện…

-    Qua kiểm tra kịp thời phát huy các nhân tố tích cực, uốn nắn những biểu hiện sai lệch, ngăn ngừa việc vi phạm qui chế chuyên môn, vi phạm đạo đức nhà giáo…

-    Kiên quyết  xử lý nghiêm những trường hợp  tiêu cực , vi phạm qui chế  chuyên môn, vi phạm đạo dức nhà giáo và vi phạm về dạy thêm, học thêm.

B. MỘT SỐ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN

I. Biện pháp quản lí kế hoạch và kiểm tra.

- Lập bảng chỉ tiêu phấn đấu đầu năm  để thảo luận trong Hội nghị Công chức đầu năm  và trình duyệt ở cấp trên quản lí trong tháng 09/2011.

- Thành lập tổ kiểm tra để hỗ trợ công tác kiểm tra trong nhà trường và công tác xây dựng chuyên môn, đổi mới phương pháp dạy học và ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy.

- Định kì họp giao ban để đánh giá tiến độ, kết quả thực hiện các chỉ tiêu của nhiệm vụ nhà trường, nhiệm vụ năm học.

- Hàng tháng họp Hội đồng sư phạm để phân tích những mặt mạnh cần phát huy và tìm biện pháp để khắc phục những mặt còn yếu, kém.

- Thường xuyên tự tổ chức kiểm tra việc thực hiện nền nếp, kế hoạch chuyên môn của giáo viên, hồ sơ sổ sách các loại của nhà trường và hồ sơ học tập của học sinh.

II. Biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục.

1. Đẩy mạnh sinh hoạt chuyên môn cụm  tập trung vào việc sinh hoạt chuyên môn, đổi mới phương pháp dạy học, sử dụng thiết bị dạy học và ứng dụng công nghệ thông tin trong soạn giảng.

2. Tổ chức hoạt động chuyên môn :

2.1 Xếp thời khóa biểu để thuận lợi cho hoạt động chuyên môn của Ngành, của cụm trường.

- Phân công sử dụng đội ngũ hợp lí, đúng chuyên môn, phát huy nội lực của nhà trường.

- Tăng cường dự giờ, thăm lớp: mỗi giáo viên dự giờ ít nhất mỗi tháng 2 tiết, ít nhất 18 tiết mỗi năm. Phó Hiệu trưởng đảm bảo dự ít nhất 01 tiết dạy / giáo viên; tổ trưởng, tổ phó đảm bảo dự giờ giáo viên trong tổ chuyên môn ít nhất 04 tiết dạy / giáo viên; mỗi giáo viên thực hiện ít nhất 02 bài giảng có ứng dụng công nghệ thông tin, 04 tiết dạy của hội giảng hoặc thao giảng do nhà trường tổ chức.

- Đẩy mạnh công tác sinh hoạt tổ chuyên môn đúng định kỳ 2 tuần 1 lần , cải  tiến nội  dung sinh hoạt , tổ chức tốt phong trào thi giảng và dự giờ thăm lớp.

- Thực hiện tốt phong trào thi đua đổi mới phương pháp dạy học cấp trường và cấp huyện.

- Tổ chức bồi dưỡng học sinh  giỏi từ đầu năm học đối với lớp 9, bồi dưỡng máy tính bỏ túi cho các khối  6,7,8,9

- Tích cực phụ đạo cho học sinh yếu, kém để đạt chất lượng đúng thực chất và giảm thiểu học sinh bỏ học; giúp học sinh  nắm vững phương pháp học tập bộ môn.

- Xây dựng tốt trường học thân thiện, học sinh tích cực học tập và hoạt động; mỗi thầy, cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

- Tổ chức kiểm tra việc thực hiện giảng dạy trên lớp đi vào nề nếp và thường xuyên thực hiện.

2.2 Hoạt động chuyên môn tập trung vào các công việc như sau:

- Tổ chức thao giảng, rút kinh nghiệm đổi mới phương pháp dạy học, chống lối dạy “ Đọc chép”, ứng dụng bản đồ tư duy trong dạy học.

- Tổ chức trao đổi về trọng tâm bài dạy và chuẩn kiến thức, kỹ năng các môn học 

- Tổ chức trao đổi kinh nghiệm phụ đạo học sinh yếu kém, bồi dưỡng học sinh giỏi thống nhất nội dung phụ đạo, bồi dưỡng; thống nhất ra đề cương, đề kiểm tra và đáp án.

- Trao đổi kinh nghiệm ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy, Tổ chức nghiên cứu ứng dụng các phần mềm Tin học trong giảng dạy.

- Tổ chức hội thảo về đổi mới cách ra đề kiểm tra ở 3 mức độ Biết, Thông hiểu, Vận dụng và loại đề mở ở các môn khoa học xã hội.

- Tổ chức thống nhất cách trả bài, sửa bài kiểm tra cho học sinh.

III. Biện pháp thi đua.

Để đánh giá các mặt hoạt động giáo dục của nhà trường, năm học 2011-2012 tổ chức các kì thi trong năm học như sau:

1. Tham dự thi học sinh giỏi lớp 9 ở cấp huyện các  môn: Toán, Sinh học,  Địa lí, Tiếng Anh.

2. Tham gia dự thi Hội khoẻ Phù Đổng tổ chức theo cấp trường, cấp huyện và cấp tỉnh.

3. Tham dự  thi sáng tạo đồ dùng dạy học cấp huyện, cấp tỉnh.

4. Tổ chức Hội thi đổi mới phương pháp dạy học THCS cấp  trường, tham dự thi cấp huyện.

5. Tham dự thi giải toán bằng máy tính cầm tay.

6. Tổ chức thi tay nghề GVG cấp trường và tham dự thi tay nghề GVG cấp cơ sở.

7. Tham dự thi olympic tiếng Anh, Toán, Học sinh giỏi thí nghiệm thực hành , Hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật , thi Tin học trẻ.

C. CÁC CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU

1. Huy động tuyển sinh lớp 6 trên 99 %

2. Học sinh lên lớp thẳng trên 95 % đúng thực chất.

3. Học sinh tốt nghiệp THCS trên 99%.

4. Học sinh bỏ học không quá  2%, lưu ban không quá 3%.

5. Tỉ lệ bộ môn đạt từ  90 % trở lên (tuỳ môn)

6. Mỗi giáo viên dự giờ 2 tiết mỗi tháng, thao giảng  4 tiết/ năm.

7. Có 100% số giáo viên biết ứng dụng CNTT trong soạn giảng.

8. Có học sinh giỏi các cấp từ 8 trở lên.

9. Thi đổi mới phương pháp dạy học đạt 100% giáo viên dự thi.

10. Thi đồ dùng dạy học mỗi tổ 1 đồ dùng có chất lượng; mỗi giáo viên làm 01đồ dùng dạy học có chất lượng.

11. Duy trì thư viên tiên tiến.

12. Duy trì liên Đội mạnh.

13. Phấn đấu đạt trường tiên tiến

14. Không có cán bộ, giáo viên vi phạm đạo đức nhà giáo, vi phạm dạy thêm và vi pháp pháp luật

   15. Phong trào thi đua xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực đạt loại tốt.

 

Trên đây  là kế hoạch  năm học của trường THCS Tân Bửu năm học 2011 - 2012. Hàng tháng Hiệu trưởng  và các bộ phận sẽ cụ thể hoá kế hoạch hoạt  động bằng những  giải pháp cụ thể, rõ ràng, phù hợp với tình hình thực tế của trường nhằm đạt hiệu quả cao nhất .    

                                                               

 

Nơi nhận:

-       Phòng GD-ĐT Bến Lức (để báo cáo)

-       Phó Hiệu trưởng (để chỉ đạo);

-       Các Tổ trưởng Chuyên môn (để thực hiện);

-       Các Đoàn thể (để phối hợp);

-       Website:thcstanbuu.schoolofficelive.com

-      Lưu VP.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Khấu Vĩnh Công


Comments