Kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự

Đẩy mạnh và đổi mới công tác giáo dục đạo đức, lối sống, nắm bắt và định hướng tư tưởng chính trị của công chức, viên chức, học sinh; đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội. Phát huy vai trò của Đội thiếu niên  trong các hoạt động ngoại khóa, tạo sân chơi lành mạnh để giáo dục lý tưởng, truyền thống đạo đức cho học sinh. Tăng cường tuyên truyền định hướng cho học sinh nhận thức được mặt trái của trò chơi điện tử trực tuyến (game online) và các loại phim ảnh có nội dung xấu là những nội dung nhằm đảm bảo an ninh, trật tự trường học.

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN LỨC        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                TRƯỜNG THCS TÂN BỬU                                               Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

KẾ HOẠCH

 Đảm bảo an ninh, trật tự trường học năm 2012

Thực hiện Công văn số 05 /GDĐT-TC  ngày  04   tháng  01  năm 2012  của Phòng Giáo dục và Đào tạo Bến Lức  Về việc  tăng  cường các biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự trường học, Hiệu trưởng Trường THCS Tân Bửu xây dựng Kế hoạch đảm bảo an ninh, trật tự trường học năm 2012 như sau:

I. Đặc điểm tình hình:

1. Thuận lợi:

- Trường THCS Tân Bửu được sự quan tâm của cấp ủy Đảng, Chính quyền địa phương, Hội Cha mẹ học sinh và các cấp quản lí giáo dục.

- Nhà trường có đội ngũ cán bộ, giáo viên ổn định, đạt chuẩn về trình độ, vững về tay nghề, an tâm công tác.

- Cơ sở vật chất nhà trường bước đầu đã đáp ứng được yêu cầu dạy và học trong giai đoạn hiện nay.

- Đa số cha mẹ học sinh quan tâm đến công việc học tập của con em.

2. Khó khăn:

- Học sinh địa bàn phân bố rộng, đa số thuộc vùng nông thôn, điều kiện kinh tế khó khăn nên ảnh hưởng đến việc giáo dục của nhà trường và học tập của học sinh.

- Môi trường xã hội xung quanh còn tiềm ẩn nhiều phức tạp gây ảnh hưởng đến việc dạy và học của nhà trường.

- Một số cha mẹ học sinh do phải đi làm ở các xí nghiệp nên việc kết hợp giữa nhà trường và gia đình trong việc giáo dục các em còn hạn chế.

- Một số học sinh do chưa có ý thức thái độ học tập đúng đắn, còn ham chơi, chán học,  thiếu sự quan tâm chặt chẽ của gia đình.

3. Tình hình giáo viên, học sinh và cơ sở vật chất:

Năm học 2011-2012, nhà trường có tổng số cán bộ, giáo viên và nhân viên là 32, trong đó có 27 giáo viên trực tiếp giảng dạy được chia thành 4 tổ chuyên môn.

Số học sinh là 439 em chia thành 12 lớp; trong đó khối 6 có 140 học sinh, khối 7 có 106 học sinh, khối 8 có 92 học sinh và khối 9 có 101 học sinh.

Nhà trường có tổ chức chi bộ Đảng gồm 9 Đảng viên, giữ vai trò hạt nhân lãnh đạo trong toàn bộ hoạt động của nhà trường. Các tổ chức: Công đoàn, Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, Hội cha mẹ học sinh đều hoạt động tích cực, góp phần cùng nhà trường hoàn thành tốt các nhiệm vụ dạy học.

Về sơ sở vật chất, nhà trường có hàng rào kiên cố, có cây xanh và nhà vệ sinh sạch, nguồn rác được xử lí hàng ngày, có hệ thống nước sạch phục vụ cho giáo viên và học sinh. Số phòng học là 10 phòng và 6 phòng chức năng (1 phòng thiết bị, 3 phòng thí nghiệm thực hành, 1 phòng phục vụ cho thư viện và 1 phòng máy tính với 20 máy có nối mạng Internet phục vụ dạy Tin học cho học sinh) và 1 văn phòng.

II. Mục tiêu:

- Tổ chức phổ biến, quán triệt trong giáo viên, học sinh về các Luật, pháp lệnh, Nghị định, Thông tư, Chỉ thị và các công văn hướng dẫn thực hiện công tác bảo vệ an ninh trong trường học nhằm tiếp tục tăng cường nhận thức về công tác an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trong trường học cho CB,GVNV và học sinh của nhà trường.

 - Thông qua các hoạt động giáo dục chính khoá và ngoại khoá nhằm giúp cán bộ, giáo viên, học sinh, có những kiến thức cơ bản và thiết thực, có thái độ đúng mực, có niềm tin và có hành vi, hoạt động chủ động nhằm bảo vệ an ninh trật tự trường học, phòng chống tệ nạn xã hội và ma tuý, bảo đảm sự ổn định về an ninh trật tự, tạo điều kiện để nâng cao chất lượng dạy và học văn hoá, góp phần quan trọng củng cố nền quốc phòng toàn dân và giữ vững ổn định chính trị - xã hội.

III. Một số nhiệm vụ và giải pháp:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

1. Công tác giáo dục, tuyên truyền:

- Tổ chức tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong học sinh. Tăng cường công tác phối hợp quản lý, không để học sinh tham gia tụ tập đông người, gây rối trật tự công cộng. 

- Quán triệt, thực hiện nghiêm quy định của Chính phủ về việc cấm sản xuất, vận chuyển, buôn bán và sử dụng pháo nổ. Giáo dục, tuyên truyền mạnh mẽ trong học sinh về việc thực hiện Luật Giao thông đường bộ; phối hợp ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp học sinh vi phạm (điều khiển xe máy không có giấy phép lái xe, chở quá số người quy định, uống rượu, bia trước khi lái xe, không đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe máy tham gia giao thông, tham gia hoặc cổ vũ đua xe trái phép,… ).       

-  Đẩy mạnh và đổi mới công tác giáo dục đạo đức, lối sống, nắm bắt và định hướng tư tưởng chính trị của công chức, viên chức, học sinh; đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội. Phát huy vai trò của Đội thiếu niên  trong các hoạt động ngoại khóa, tạo sân chơi lành mạnh để giáo dục lý tưởng, truyền thống đạo đức cho học sinh. Tăng cường tuyên truyền định hướng cho học sinh nhận thức được mặt trái của trò chơi điện tử trực tuyến (game online) và các loại phim ảnh có nội dung xấu.

-  Giáo dục, tuyên truyền nâng cao ý thức về tác hại, sự ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống xã hội của tệ nạn xã hội như: ma túy, mại dâm, cờ bạc,…

- Tổ chức tốt công tác trực ban, bảo vệ nhằm đảm bảo an ninh, trật tự trường học và sẵn sàng phối hợp xử lý khi có vụ việc xảy ra liên quan đến nhà trường.

2. Công tác phối hợp:

- Tăng cường các biện pháp phối hợp với chính quyền, đoàn thể tại địa phương và gia đình học sinh nhằm ngăn chặn tình trạng học sinh đánh nhau ở trong và ngoài trường học đặc biệt là các vụ việc học sinh dùng hung khí đánh nhau, học sinh nữ đánh nhau hội đồng, quay phim, đưa lên mạng internet.

- Phối hợp, tổ chức để học sinh được tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao lành mạnh; tổ chức thăm hỏi, động viên, chúc tết gia đình thương binh, liệt sỹ, người có công; có hình thức hỗ trợ, động viên cán bộ, nhà giáo, học sinh có hoàn cảnh gia đình khăn nhân dịp tết âm lịch.

- Phối  hợp chặt chẽ với công an trong công tác bảo đảm ANTT, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội: Nhà trường cần chủ động  phối hợp với công an địa phương  xây dựng  kế hoạch, nắm bắt thông tin, xử lý tình huống ANTT liên quan, kiến nghị với chính quyền địa phương giải quyết các vấn đề  phức tạp về ANTT khu vực xung quanh trường học.

- Phối hợp, phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể  trong nhà trường. Căn cứ chức năng nhiệm vụ của mỗi đoàn thể, nhà trường  chủ động phối hợp, tạo điều kiện (cả về vật chất, cơ chế, …) để tổ chức đoàn thể thực hiện tốt công tác vận động, tuyên truyền, giáo dục.

- Thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở, kịp thời nắm bắt và giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong đội ngũ, tạo lòng tin, kích thích đội ngũ mạnh dạn đóng góp hình thành nhận thức mới, từ đó có tinh thần trách nhiệm đối với nhiệm vụ được giao, chấp hành tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, nội qui cơ quan, qui chế chuyên môn, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của đơn vị, của ngành.

IV. Tổ chức thực hiện 

1. Đối với Hiệu trưởng

- Xây dựng kế hoạch hoạt động và  triển khai thực hiện đến tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.

- Xây dựng kế hoạch bổ sung kinh phí mua sắm, xây dựng tủ sách pháp luật cung ứng đầy đủ các loại sách, văn bản cần thiết cho việc tìm hiểu pháp luật của báo cáo viên và CBGV, học sinh có nhu cầu tìm hiểu.

- Tổ chức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho CBGV trong các buổi họp hội đồng, họp chuyên môn, lồng ghép với các hoạt động của tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên trong những dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao hiểu biết và ý thức trách nhiệm của cán bộ giáo viên và học sinh tự giác , tích cực tham gia vào phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc.

- Thường xuyên kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện thông tư liên tịch số 34/2009/TTLT-BGDĐT-BCA  giữa Bộ GD&ĐT và Bộ Công an về việc hướng dẫn phối hợp thực hiện công tác bảo đảm ANNT trong cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

2.  Đối với cán bộ, giáo viên :

- Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 50/GDĐT-TC ngày 30/01/2011 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Bến Lức về  Kế hoạch  xây dựng “trường học an toàn về an ninh trật tự” giai đoạn 2011-2015.

- Tổ chức thực hiện có hiệu quả đối với công tác ANTT trường học và xử lý nghiêm các vụ việc học sinh dùng hung khí đánh nhau, học sinh nữ đánh nhau hội đồng, quay phim, đưa lên mạng internet.

- Tăng cường công tác vận động cán bộ, giáo viên, công nhân viên tham gia có hiệu quả các hoạt động phòng ngừa và trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự trong  trường học gắn với việc thực hiện cuộc vận động: “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” kết hợp với các cuộc vận động: “Mỗi thầy, cô giáo là tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo”, cuộc vận động: “Hai không” và cuộc vận động: “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” trong toàn cán bộ, giáo viên và học sinh.

3.  Đối với học sinh :  

 Tổ chức cho giáo viên chủ nhiệm phối hợp cùng Giáo viên Tổng phụ trách Đội nhà trường xây dựng Chi đội vững mạnh, tự quản tốt, lớp học thân thiện học sinh tích cực, tập trung thực hiện các nội dung sau đây:

- Phổ biến, tuyên truyền đến tận học sinh về: Qui định xử lí học sinh, sử dụng các chất gây nghiện, qui định xử lí học sinh vi phạm ma tuý, an toàn giao thông của Ban chỉ đạo Quốc gia về giáo dục phòng chống AIDS-Ma túy, về an toàn giao thông.

- Tổ chức các hoạt động cho học sinh tham gia tuyên truyền, cổ động về bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn xã hội, phòng chống tội phạm và ma tuý trong các ngày lễ lớn, trong các tháng trọng điểm theo chỉ đạo của các cấp.

- Tổ chức các hoạt động thông tin, truyền thông, giáo dục về đạo đức, lối sống trong học sinh theo các hình thức thực hành nội khoá, ngoại khoá.  

- Phối hợp với các tổ chức, đoàn thể trong và ngoài nhà trường thực hiện công tác truyền thông, tổ chức các hoạt động : “Hãy nói không với ma túy”, “ Cho ngôi trường em không có tệ nạn xã hội ”...

- Nâng cao ý thức đề cao cảnh giác trong học sinh, không để bọn xấu lôi kéo, lợi dụng. Kịp thời báo cáo cho thầy cô giáo, người lớn biết những người lạ mặt vào trường mà có hành vi, thái độ không rõ ràng, minh bạch. Tuyệt đối không xem, lưu truyền văn hóa phẩm đồi trụy, không vào những trang web có nội dung xấu, không lành mạnh.

- Có thái độ, hành vi ứng xử văn hoá, tôn trọng, lễ phép với thầy cô, nhân viên nhà trường và người lớn tuổi, đoàn kết giúp đỡ bạn, trung thực trong lời nói, việc làm. Có ý thức tự giác chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật của Nhà nước; Quy chế, nội quy của trường học, không dùng chất kích thích như chích hút ma tuý, thuốc lá, uống rượu bia, không gây gổ đánh nhau, không la ré làm mất trật tự trong trường học, lớp học; không trộm cắp, không vi phạm pháp luật làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự nhà trường.

 Trên đây là Kế hoạch đảm bảo an ninh, trật tự trường học năm 2012 của Trường THCS Tân Bửu. Hiệu trrưởng cụ thể các  họat động, triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trên và báo cáo đột xuất khi có các vụ  việc nghiêm trọng, phức tạp xảy ra./.

                                                                                                                                                 HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                                        (Đã ký)

                                                                                                                                                Khấu Vĩnh Công

SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Comments