சோமசுந்தரத்தின் இணையதளம்

Somasundarams' Homepage

सोमसुंदरम वेबसाइट 

موقع الكتروني  سوماسوندارام

2017 Garnet and Gold Scholar

Left: 2017 Garnet and Gold Scholar Society Induction (w/ Dr. Laura O'steen, Dir. Ctr Leadership and Social Change) 

Right: 2015 Seminole Torchbearer Award (w/ Dr Mary Coburn, VP of FSU Div of Student Affairs, Nov 5, 2015) 


Welcome to Somasundarams' webpages. These pages describe our interests and hobbies such as traveling, photography, cooking, music, and Tamil (தமிழ்  | Tamizh) language. We are originally from Tamil Nadu, a southeastern state in India but now we live in Tallahassee, USA. We are actively involved in Tallahassee's Tamil, Indian, Asian and International communities. We hope the links given below give some idea about what we do during our free time for the community. Thanks.

 

வணக்கம். தாயுமானசாமி சோமசுந்தரம் தளம் உங்களை வரவேற்கிறது. நாங்கள் பிறந்து வளர்ந்தது தமிழ் நாடு. ஆனால் தற்போது வாழ்வது டலஹாசி. நாங்கள் டலஹாசியின் சர்வதேச, ஆசிய, இந்திய, தமிழ் சமூகங்களின் மேன்பாட்டுக்கு உதவி செய்கிறோம். கீழே இருக்கும் விபரங்கள் எங்களது விருப்பங்களைப் பற்றி தெரிவிக்கும். நன்றி.


عنني: أنا اسمي ثايوماناسامي سوماسوندارام. أسكن في تالاهاسي في ولاية فلوريدا في أمريكا. أعمل في جامعة ولاية فلوريدا. أنا متخصص في فيزياء بيولوجية. أنا من أصل الهند واتكلم اللغة التاميل واتعلم اللغة العربية منذ 2000 م. أنا أحب اللغة العربية لأنها جميلة ومنطقية! أنا مهتم بالمجتمعات التاميلية والهندية والآسيوية والدولية.


2024 Programs

Doha | India |

2022 Programs

India | Family |

2021 Programs

Faculty Senator | FSU DUS | Story CorpsAPD |

2020 Programs

 தேர்

2019 Programs:  BB+RS

2018 Programs: Snow | DoD | MCLS | Pittcon |

2017 Programs: CSBS | பொங்கல் | EKAL | புத்தாண்டு| HiMT | GGSS | DoCBC | VRKCT | FSUCC | DPA | GE-TSAPre | APAHM | AAoT [html | pdf] | PPAC | BD | Eclipse | H Irma | NY

2017 Travels: TPA | SEASR | SGI | MIA | USF

2016 Programs:  பொங்கல் | INB | DigiTech | AAAA | புத்தாண்டு | Ringling | BBD2L4 | YSP | H Hermine | BBD3L1 | EAF | TLT | தீபாவளி (Photos) | CGoI | ICA |

2016 Travels: JAX | ATL | SRQ | DEN | India | STM | JAX | Holidays

2015 Programs:  பொங்கல் | AASU-LB | RD-AC | aKDPhi | TNYC புத்தாண்டு | AAHM | THRC-FS | TTS-FD | JF | PSN | EAF | TLT | TLH-F | STA | iGG | தீபாவளி | CFRFR | NYC |

2015 Travels: India | St Marks | NoLA | Saskatoon | MT-WY-SD | DTW | AUA |

Programs & Travels: 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | Maps

Domains: www.somasundaram.us | www.somasundaram.info | www.somasundaram.name 

Tamil: Tamil Programs | Tallahassee Tamil Sangam | TTS | Tamil Lessons

சோமசுந்தரத்தின்: தமிழ்ப் பக்கங்கள் | தமிழ் நிகழ்ச்சிகள் | டலஹாசி தமிழ் சங்கம் | தமிழ் பாடங்கள்

 India Association of Tallahassee (IATLH) | Asian Coalition of Tallahassee (ACT) 

Professional: IMB | MyWebDev | XRF

Profiles: Personal | Professional | LinkedIn | About Us

 

Last updated: Thursday, April 18, 2024 by TS.