Strona główna

Dla wiadomości

Ostrzeżenia

Dla Prawdy
Nie dla pogardy
Dla Pokoju
Nie dla wojny
Dla miłości
Nie dla zdrady
Dla Poszanowania
Nie dla Niszczenia
Dla Patriotyzmu
Nie dla znieczulenia
Dla rodziny
Nie dla rozwiązłości
Dla życia
Nie dla śmierci
Dla uczłowieczenia
Nie zezwierzęcenia

A to wszystko co łączy jest życiem
Mocnymi nićmi przyjaźni
Przywiązania
Może tworzyć fortecę prawa
Natury człowieka
Zakleszczającą się w jedną rodzinę
Ludzką
Którą depczemy
Przyzwyczajeniami
Wszeteczeństwa
Jakie to miały miejsce
W Sodomie i Gomorze
Tak nie ta droga nie ten cel
A Prawdy sumienia stronice
Treść nam pisać
W naszym duchu
Byśmy pojęli
Sens naszego życia
Ku przyszłych pokoleń
By przetrwało
W swej misji
Procesów życia
Jakie go czeka
Nie ma innej drogi.
Byśmy z czystym sumieniem
Mogli patrzeć
W przyszłość
Tak żadna ideologia i wymysł ludzki
Nie przekreśli
Natury Boga
Inaczej zginie
Jak to mówił Jezus Chrystus
A diabeł w swoim nie wytrwał
Tylko Prawda
Jest dziełem
Zwycięstwa
W Bogu Ojcu naszym
Oparta na jednym
Prawie
A jego promienie
Są jego prawem
10 przykazań
Im głębiej
Tym ciemniej
A dalej Przepaść bezdroży
Tam już nie ma
Procesów Boga
Nawet
I prawo zakazów nic
Nie znaczy.
Gdyż tam już nikt cię nie
Posłucha
Język nasz zjadły gady
Zwierzyna i robactwo
Czy to takim
Zwycięstwem
Nasz chce raczyć
Masoneria
w swoim Bogu
Lucyferze
Nie ta droga
Ciemności
Otchłań oceanów
Pełnych gadów
Cierpień
Jaki
to nam serwują
Nawiedzeńcy
Ciemności
Podszywając się
Wszelkimi
Pozorami kameleona by nas zjeść
Kto śpi
A nie jest
Ostrożny
Ostanie skonsumowany
Zatracający talenty
Które otrzymał
Od naszego Boga
rekin oceanu
Poezja duszy

Co serce wzruszy
Jak dzień tęsknoty
To Prawdy podnosisz
Łykający codzienny jej chleb wiosny


Polsko
Poznaj swój dzień Narodzin
Oby siły błękitnej mocy
Dawały ci siły
Które masz wznosisz.

https://sites.google.com/site/poezjanews/

Polsko
Co w twoich okowach wolność bije dzień


Nie mów i nie daj sobie wmówić
Że nie ma Polski
To nie człowiek a oprawca
Co zakłada kajdany
Dyktując wyrocznie sądnego słowa
Posądzając i obdzierają z szat ducha i ciała
Polskę
Nosi w sobie gniew i obrzydzenie
Naszego Boga
Który jest wszech mocny
https://sites.google.com/site/salonpoezjipl/

Droga do Prawdy
Poznanie Prawdy
Jako od Boga dostaliśmy w darze rozeznanie
W w nim talenty rozwoju
Nie po to by nam sugerowano sugestie
Ciemnego tropu
Zwierzęcego
Gdzie nad nim wisi szlaban stop
rekin
https://sites.google.com/site/poznanieprawdypl/

Czas rzeczywisty
A nad nim miał panowanie człowiek
Nie wchodząc w zwątpienia

Jakie świat niesie zarazy cień
Tak by człowiek nie dał się zjeść z uciśnień niefortunnych
Słowom jakie na niego czyhają
Niosąc masę zwątpień.
Gdyż prawda ma owoc piękna
Która uszlachetnia każdego
Kto w niej się zakochał
Do puku miłości nieograniczonej
https://sites.google.com/site/poezjapolskainfo/

Trudno szukać prawdy w tłumie. Prawda jest priorytetem
Tych, którzy szukają jej własnymi siłami ponosząc duże trudności. Kłamstwo i nie zdrowe poglądy są mylne i gorzkie w owocach
Lepiej 1000 000 podeprzeć tych co szukają prawdy niżeli jednego przekonać gdyż tylko na podatnym gruncie owoce prawdziwej pracy są obwite
https://sites.google.com/site/asprawda/
Prawda
Wznoś jej ciężar oblicza
W świecie wzmagań zepsucia

To boli przestępców
Wierzgają
mową
Zastawiając sidła
Które w nie wpadają
A ty chodża z głową uniesioną
Nie bój się tej zarazy
Ona boli
Nękaniami swymi
Walcz
mieczem słowa
https://sites.google.com/site/ccprawda/

by dotrzeć do prawdy
Trzeba nam poznać drogi tych co nią zacierają

Jak co niektórzy mówią - najciemniej pod latarnią.
Antychryst posługuję się wysoko wyspecjalizowaną sztuką pozorów które nad wyraz mają nam dać pełnie przekonań upozorowanych prawd którymi nie są.
Są to wyspecjalizowane triki o bardzo dużej prawdomówności które odciągają Narody od ich źródeł misyjnych Które świat ma wypełnić.
A jest złudnie namawiany do drogi do donikąd.
O wysokim może nawet o bardzo wysokim ilorazie demagogicznych spustoszeń ich dusz.
A następstwem są tylko kłody i dyby gdzie człowiek staje się bezradny swemu zniewoleniu.
Czując bul ucisku bez świadomości kto te sznureczki zniewolenia pociąga.
https://sites.google.com/site/drogiantychrysta/

Polsko
Gdzież twoje oręże zwycięstwa
Owocni zwycięstw
Jakie nam Wmawiano
Gdzież twoje poselstwo

Co nam obiecano
Gdzie są ich słowa
Nic nie znaczące
Uciekając z kraju
Przed zemstą
Tych co nie polakami
W naszym kraju
Jako wyrobnikami
Nic nie znaczących
Pomniejszając
Patriotyzmu słowa
Polsko
między tułaczami świata
Czy taką Polskę nam
Obiecywano
Zdrada
https://sites.google.com/site/eduprawda/

Nie płacz moja perełko
Polsko

Drogą mi jesteś
I wielką miłością cię darzę
Co dzień rozmyślam
Kto cię tak karze
I co dzień ci dyby zniewolenia zakłada
Pamiętaj
To nie on panem twojej duszy ani Wolności naszej
Zatrzęsie się już niedługo nasz kraj
I wielkie moce się uniosą
A obaczycie
Wolność swoją
A wrogów naszych chodzących nocą
Co nas upodlali
W mocy Bożej nasze odkupienie.
https://sites.google.com/site/fmprawda/

Pamiętając o jednym
Złotem Narodu jest uczciwość

Szacunek i miłość poszanowania
Względem swego rodu
I swych korzeni
Jakimi są Słowianie.

Nie zapominając w jakim
zagrożeniu żyjemy
Z jakiego nasiona
Wyrośliśmy
Kim i czym powinniśmy
Być
Byśmy żyli bezpiecznie.
Co jest naszą ujmą
A co celem
Byśmy istnieli
Między Narodami.
https://sites.google.com/site/infoglospolski/
Talent
Człowieka nie jest mu dany raz na zawsze
Jeśli nie jest on pielęgnowany i szlifowany rdzewieje.
Prawdziwy piosenkarz dryfuje tonami nut od niskich po

Wysokie
Im bardziej jest on odległy od swych biegunów
I zręczna ich tonacja
Daje znać fachowość tego warsztatu.
Podobnie poeta
Wchodząc w świat czystości i dolin
Poróżniając je
https://sites.google.com/site/infopoetyka/

Kim i czym jest Masoneria
Zapewne odwrotnością naszego Stwórcy

Ich procesy żywotności idą w przeciwnym biegunie
Znaczy śmierci

https://sites.google.com/site/infomasoneriaorg/
Duchem wznosisz
swej nadziei Ojczyste słowa
Polsko Co Wróg

Zabierając ci rodzinność
Mowie abyś upadła w niepamięć
Swych żywotnych
Słowem myśli
Co tworzy ci
Ojczysty duch Narodu
Ku twojej wolności
Czystych
Słów które stworzysz
ku nowych odrodzeń
Naszych
Zwycięstw
https://sites.google.com/site/infopoezjapolska/
Czas otworzyć oczy
Wszystko na opak
Wszystko do góry nogami

Lekarze niszczą zdrowie
Prawnicy niszczą sprawiedliwość
Uniwersytety niszczą wiedzę
Rządy niszczą wolność
Religie niszczą duchowość.
https://sites.google.com/site/infopoezjapl/
Któż może mieszać między nami
- Kto nam może zakładać kajdany
Gdy z nami prawdziwa wolność której nikt nie podważy
Kto na nią się targnie ten się roztrzaska - Na kogo upadnie tego zmiażdży - Ale ty moja perełko abyś była czysta
By ci nikt nie miał nic do zarzucenia przed naszym Bogiem
https://sites.google.com/site/poezjarekin/

Poezja
- Z Mądrości Kopalin Skał - kujesz swój skarb -Któż ci zamąci- Nie znając ich rad -Tam gdzie Prawdy poczęcia dnia- Pokrywa twą ranę -Byś ozdrowiał od ducha I miękki owinął cię wiatr -Rysując nowe sumienie -Twych szat Nowych pouczeń.- Któż to zrozumie w ciemności -Ile jest warta Prawda Której nie szuka
https://sites.google.com/site/poezjash/

Nie płacz Polko - Polaku
Wolność ci aniołowie przyniosą

Abyś w to uwierzyła
Na którym to posadzimy przyszłe pokolenie
Nowej Polski
https://sites.google.com/site/poezjawiadomosci/
Czasy

No nie są to czasy
Które Oazą ostoi
A Polak się boi

Czym ostanie się jutrzejszy dzień
Niech wola w tym padole się
nie lęka
Powiedział nasz Bóg i mesjasz
Gdy ujrzysz znaki czasu
Których nie było
Na co dzień się nie lękaj
To twój czas
Czas zwycięstwa
rekin oceanu
https://sites.google.com/site/poezjapolskainfo/
Wiara
Która Wyryta znakami Co Osnową ducha nadziei
Wznosi nam siły witalne Ku prawd Które rysują nam iloraz Ducha tak

Byśmy mogli zrozumieć jej treść
Co nam życie weseli
Gdy cierń Zasłania jej noc
A życie podnosi się z cieni
Byśmy mogli istnieć.
A duch nas mógł rozrywać
Rzeczy niemożliwe
Ku drodze Prawd
rekin oceanu
https://sites.google.com/site/plpoezjapolska/

https://sites.google.com/site/poezjatworcza/
-----------------------------------------------------------------------------

Mówić o Prawdzie
To grać na nosie wielu
Oby nie stracić wiary w swej misji
rajskich ogrodów

Na której upadło wielu
Lecz wytrawność
Zwyciężać granice niemożliwe.
https://sites.google.com/site/poezjawytworna/

Oderwanie dzieci od rodziców i umieszczenie ich w specjalnych ośrodkach, szkołach
kierowanych przez ludzi masonerii. Poddanie ich całkowitej i powszechnej demoralizacji, aby stały się ludzkimi zwierzętami podatnymi na wszelką manipulację i kłamstwo. Manipulując naukami ścisłymi należy przekonać ich, że poza materią nic nie istnieje, a człowiek sam dla siebie jest bogiem. I sam dla siebie ustala prawa.

https://sites.google.com/site/pogromlucyfera/

Polsko
Jak kraina twoja
Co rosą poranną
Wzmacniasz siły twoje


Wytężając ducha swego
A tu nic nie twoje
Kościół umasowiony
Duch umartwiony
Ciało omdlałe
Czy to tak nam dane
Iść Prawdy stronice
Pisać sumieniem czystym
W swojej krwawicy krwi
Po próżnicy
A wróg z nas żywcem drwi
https://sites.google.com/site/wiadomosciprawda/

Prawda co mądrością
Pryskasz

Na twoim panowaniu
Ostoją się Narody
A tyle ich mordów
I niezgody
W poróżnieniu
Języków

https://sites.google.com/site/salonorg/

Życie
Jak oktawy na instrumencie
Które nam trudno
Wydobyć z siebie


I to od nich zależy nasze życie
Umiejąc
Stworzyć jej harmonię piękna
Naszego ducha
To nam dał nasz Stwórca
Byśmy nasze Talenty
Powielali ku naszemu
Szczęściu

https://sites.google.com/site/stylpoezji/

Nie lękaj się tego co oświeca nasze dusze
Nie powracaj do pokuszeń
Lucyfera które bolą

Pod pozorami dobroczynności i słabych
Cech ducha naszego i jego zwątpienia
Chcą nas związać zepsutym prawem i jego
Zakazem
Nie dając rozkwitu sumienia
Wkraczając w sferę rodzinnych spraw
Sprawdzając czułość społecznej rodzinnej tkanki to obłęd

https://sites.google.com/site/salonnetpl/

W poezji komnacie
W szatach barwy
Szlachetny wznoś
Bankiet
https://sites.google.com/site/poezjisalon/

Polsko lubisz słuchać kłamstwa


One obiecują i znoszą fałszywą nadzieje
Na jutro
Ależ to śmierć naszego płodu
Co nosisz w kołysce
Ziemi Polskiej
Obudź swe sumienie
Prawowitym duchem
Nie w ręku pięść
Twoją Obroną.

Czego Polacy nie chcą znać

I nie biorą sobie do serca

 http://iskra.poezji.salon24.pl/562737,poezja-polska/
Ta co prawdy
Jej ulice

W twojej duszy sumień
Treść
To wszystko dla Ojczyzny dla niej
serce miej
Obyś była pełnej swej urody
Polska wolna
Naszym domem naszych pokoleń
Nie podoba się to wszystkim
Tym co nie zechcą naszej zgody
https://sites.google.com/site/poezjisalon/
rekin

Nie ci nasi wybawcy

Co nas przygniotły swoimi
Kłodami ich niezgody
Odbierając nam
Normalnej urody; życia
Jaką to człowiek
Powinien mieć w swojej naturze
To nam podeptali
Wrogowie odwieczni

https://sites.google.com/site/salonpoezja/

Polsko
Moja ojczyzno
To w tobie moje pragnienie utopiłem

By się podzielić swoim darem
Jaki mi dany
Nie ja waszym autorytetem
Abym nie był kłamcą
A wskazuje drogi jego
Byś umiłowała prawdę
To ona cię wyzwoli
Otworzy oczy sumienia
Duszy zrozumienia -abyś Przejrzała
I rozpoznała naszego wroga w całości
wprost

https://sites.google.com/site/potegaprawdy/

Potęgi czas

Wznosić nam ducha
Kazano

A miłość jej pełni
Dodawać do naszej przyprawy
Sumień

A byśmy Pojęli Potęgę Prawdy
A bez trudu
Wzmogli
Się z naszą słabością
Jaki czas uwił
W nas uzależnienie
Największym wrogiem człowieka
Jakim jest nasza słabość
Do naszych grzechów
Które w nas uwiły
Pasmo nieszczęść.

Bo jakże pokonasz wroga
Z zasłoną swego sumienia
Gdy jej
Strażnik usnął
W jej czujności

A wróg balansuje w naszym mieszkaniu
Sumień
I miesza bezkarnie
Niestety mając nas
Za niepokumane durnie
Okłamując nas
Z naszego
Niedowiarstwa przysypane garścią
Bezmyślności
To jak mamy być w poszanowaniu.
Otwórzmy oczy co czyni masoneria kościelna
A jej wodzowie
Przy jej wsparciu
Obiera nas
Nas do bólu
Obiecując złote góry.
Mówiąc Człowiek ma dłużej Nie żyć.
To głos dzisiejszych polityków.
Których to my
W czasie ich seansu medialnej hipnozy
Żeśmy wybrali
Polaku nie śpi
Nie dość że cię okradną
To zmordują.
Co nie wiesz co do jedzenia dosypują
Polak średnio zjada 2kg chemii
Znaczy trucizny


https://sites.google.com/site/gazetaxpl/News -Wiadomości
Polska
Portal poetycki
Podnoszący wartości takie jak

Polska Co
w twej odnowie
Poezja ojczysta
rodzi miłość
Polskiej ziemi
Obyś lśniła
Czystą pochodnią
Nieba
Do wzgórz które cię
Poprowadzą tam
Co czysty chleb
Pożywać będą

https://sites.google.com/site/poezjapolska/

Poezja Natury
co skłania nas do myślenia
By w niej poukładać życie bez cienia.

Tak, by rozpalić ogień miłości,
który wytrwa czas nicości.
Patrząc na kataklizmy i upadki losu.
One uczą nas, by nie spaść z wozu.
Na którym jedziemy,
przez los nam dany.
Jedziemy, zakuci w kajdany.
Nawet o tym nie wiedząc.
Będąc niewolnikiem śmierci,
jaką jest czas.
Bo któż zabije korozję czasu?
Któż nas uwolni od tego impasu?
Kto wybuduje drogi wieczności?
A jest taki, który wyznaczył czas miłości.
Wyryje i namaści duszę naszą.
Pieczęcią wieczności Boga,
by człowiek mógł cieszyć się rajem.
O wiecznej szczęśliwości.
rekin

 https://sites.google.com/site/gazetapoezja/

Nie !
Nie ta droga nasi wrogowie
Co zwierzęcym jadem
Gadów

I potworów zwierzęcych
Nękacie Narody
Nie ta droga nie ten cel
Nie ten Mord
Co syci się
Pożogą uśmiercanie serc
Nad światem
Który ma inne przeznaczenie.
https://sites.google.com/site/poezja24hs/
HS

Tak Prawda nie ma
sobie równych
Gdy swoje mi promieniami
Przenika duszę
I sumienie


A jej mądrość
Nie ma równych
A wytchnienie
Każe nam
Śnić
Latami

Jego owoc
Przynosi stokroć
Pożytku
I dalekie jest od strat
https://sites.google.com/site/poezja24sh/
H.S

Twórz wyspę
W świecie pustyni
Oddalaj zarazę

Choroby Niszczeń
Niezrozumienia
Gdzie jej
Nienawiść
To priorytet
Władzy
Na oceanach wzburzony
Tak prze do
Zniszczeń śmierci
Wmawiając nam wolność
A śmierć coraz bliżej.
https://sites.google.com/site/poezjahs24/

H.S

Nie ta droga
Co sieje rozłam
W bólu
I mitręg niewoli

Zadającym Narodom
Cierpienia

Tylko dlatego że nasza naiwność
Jest wielka
Nie sprawdzająca
Skąd te informacje
Pochodzą
https://sites.google.com/site/hs24poezja/

rekin

Jak rozlana pożoga - zepsuć
Opływa krwią

Nie dotykaj tam rąk swoich
Człowiek Potrzebuje ciepła
serc
Uczciwości
Stabilności
I bezpieczeństwa
Tam wszyscy prawi
lokują swój Majątek

Abyś ty moja Ojczyzna
Tam była
https://sites.google.com/site/newspoezjafr/

Wolność


Nie masz wolności tam
Co końcem stoi twoje życie


Co upadek jako
śmierć
Przed twoim pokryciem
Gdzie ziemia przerobi cię
w nicość
Prochu

Tam nie masz życia ani wolności
Tam był czas twoich
Marzeń który się skończył

Życie a wolność

Tworzy twoje podboje
Walki wyzwoleń
O które należy ci się zabiegać
Na innej przestrzeni

Mięśnie ustają
Serce ustaje
Ta siła obumiera

Lecz siła ducha
Która dotyka Prawdy
I twe sumienie
Posłucha
Zaczyna bić swoim pulsem
A świat zaczyna być
Pełny
Prawdy pouczeń
tam jest życie

Czy tego słuchasz
Bóg Jezus Chrystus
Tego pouczał

Gdy twoje sumienie wzrasta wzrasta zrozumienie
Prawdy
A w ten
Rozumiesz słowa Pisma świętego
Sam Bóg cię poucza.
Gdy strumienia światła
Wplatają się w twoje życie
Zaczynasz Poznawać
Prawdę.
A nikt cię nie poucza

Jak napisano

Tak nikt nikogo nie będzie pouczał
A wszyscy będą mnie znali.

rekin oceanu


Nie ta droga co szerokie ma bezgraniczne
cele
Ale te w Parceli swego człowieczeństwa
Która nie da się rozwodnić
Na myśli zwierzęce
Co na nich upadła
Sodoma i Gomora.
https://sites.google.com/site/magazynpolskiuser/
mediach.
07 września 2014, 8:40

Biskupi: chrześcijanie powinni żyć w prawdzie i miłości

Jego autorzy przywołują słowa św. Jana Pawła II, który w encyklice "Centesimus annus" przestrzegał: "W sytuacji, w której nie istnieje żadna ostateczna prawda będąca przewodnikiem dla działalności politycznej i nadająca jej kierunek, łatwo o instrumentalizację idei i przekonań dla celów, jakie stawia sobie władza. Historia uczy, że demokracja bez wartości łatwo przemienia się w jawny lub zakamuflowany totalitaryzm".
Biskupi przestrzegają przed ideologią gender. "List jest niepotrzebny"
Kościół...
czytaj dalej »

"Nie bać się prawdy"

Jak piszą biskupi wychowanie do prawdy polega na tym, "aby na wszystkich etapach procesu wychowawczego - dokonującego się w domach, w przedszkolach i szkołach - rodzice, nauczyciele i wychowawcy ukazywali wartość odkrywania ostatecznej prawdy o świecie, o człowieku i o Bogu".

Autorzy listu podkreślają też, że przed wychowawcami: rodzicami, nauczycielami, katechetami i duszpasterzami stoi zadanie stawiania wymagań - najpierw sobie, a następnie własnym dzieciom oraz powierzonym im uczniom i wychowankom.

[b]Widać Jasno jak na dłoni jak biskupi Polscy rozwadniając sprawę Prawdy.
Droga do Prawdy jest oparta na jednym Przykazaniu.
Miłości Stwórcy ze wszystkich sił i swoich mocy a bliźniego swego jak siebie samego.
A resztę jest nasze nie zrozumienie ze wglądu na naszą niedoskonałość.
Im większa niedoskonałość tym więcej zakazów i nakazów.
Następnie,policja,wojska by utrzymać jakiś ład.
Gdy to przestaje działać śmierć.
Po różne patologie.
Taka jest droga po ucieczkę od Prawdy
Nie wszyscy chcą to pojąć.
http://www.gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?f=6&t=55795&p=440702#p440702
Grom

Czas Przeżycia
Jest Prawdą i życiem


Jakiekolwiek były by istoty potrzebny jest czas przetrwania
I spoina współżycia która ich połączy i scali.
Tylko człowiek dostał takie predyspozycje by to
Wypełnił.
I swoje talenty wzmocnił i poszerzył
Zwierzęta nie mają możliwości rozwoju..Takich.
Tak byśmy wyjść mogli na wyżyny Boga Ojca Naszego.
Tego nie uczyni sam człowiek bez Pomocy samego Boga.
A zwycięzcy dam kamień Biały.
Który on tylko będzie znał.
Tak Lucyfer skutecznie przerywa język zrozumienia Narodów a następnie wyniszcza ich głębinami zezwierzęcenia.
Tak w zmąconej wodzie dobrze jest tropić ofiary.

Zważmy ze to my mieli panować nad światem zwierzęcym.
A on zwiera siły nad nami odbierając na wolność.
Przez zarozumiałość uczonych.Masońskich

Zamiast odkrywać Prawdę.
Co niektórzy chcą tworzyć.
Tacy jak Lenin,Hitler i inni.
Jest to niemożliwe.
Świat jest jak kopalnia złota wystarczy ją odkryć i realizować
Gdyż natura to ręka Boga ponadto to ciemność.

rekinNie ta droga co lucyfer wytycza nam i swoje szlaki.
By pokonać dzieci Boga

Obyś połamał swoje kły
i nogi rozlały się w zaworach
Abyś piszczał z bólu
Gdy cię przyciśnie głaz Prawdy
Do bólu niemożności
Cierpień nieskończoności
Co sobie zgotujesz.
dalej...............https://sites.google.com/site/pozeja/

Co Miłość

Wchłaniasz do swego sumienia
Wyschniętego jeziora
tęsknoty

Aby ożyła w nim wiara
Która ułoży w nas
Dom przyszłych pokoleń
zgody
Wal jak w bęben
wrogich słów strumień
dalej
https://sites.google.com/site/poezjaco/

---------------------------------------------------------------------

Nie rozumiem jak można się obrażać jak inni myślą?
Od naszej osobowości jest spostrzeganie świata i jego zrozumienie.
Według powiedzenia kąt widzenia od punktu siedzenia.
Stąd nasze poróżnienia które nawet prowadzą do przelania krwi.itp:
Każdemu się wydaje że ma rację.
Tak że dalekiej perspektywie prawdziwie demokracja nie ma bytu.
Całymi garściami korzystają z niej islamiści.
I masoneria popierają nią bo jest wygodna do tasowania nas.
Niestety Natura jest taka że każdy z nas chce być panem swego świata
To powiecie jaki system jest prawdziwy.
Odpowiada nam Biblia Pisma Świętego Pierwotny bez skażenie grzechem pierworodnym.
Szanuj bliźniego jak siebie samego.
Dlaczego.?
O jest bardzo dużo powodów.
Przez dziesięć lat bylibyśmy trzy razy bogatsi.
Pomnażając nasze życie zamieniło by się w raj tyle tracimy.
To nie mity a fakty.

Mianowicie Bóg nam dał każdemu inne talenty
W odpowiedniej dobroczynnej atmosferze one się zwielokrotniają.
Prawdziwa ludzka ich wymiana wzbogaca nas.
Świat posiada kopaliny i Bogactwa naturale wymiana nimi wzbogaca nas
Bóg nam dał nam Świat ziemię poddaną człowiekowi.
Co człowiek dostał polecenie panować nad zwierzętami.
A jakie są fakty.
Zwierzęta w ciele ludzkim zabierają nam duszę.
Masoneria i inne sekty odzwierzęce to czynią,
Nasze uduchowienia cofają.
To jak człowiek może się dogadać z wilkiem ,hieną,lisem,czy -gadem.
Tak dzisiaj ludzie stają się wilkołakami bez sumienia co niektórzy.
Spójrzmy na Banderowców tych co zabijają współbraci swoich.
Tylko dlatego że stali się Bogatymi na tyrani układów.
A za niedługo będzie walka o łupy z których pozostały strzępy.
Już prawy sektor dezerteruje szczerzy zęby na swoich Bossów.
Niestety taki jest świat głębin oceanu.
Nie kochani my zapomnieliśmy że jesteśmy ludźmi.
Że posiadamy dar dalekiej mądrej organizacji jednoczenia się.
Ale tylko w spokojnej wodzie nad oceanem.
Bo my jako ludzie jesteśmy jego gospodarzami.
Ale Bóg najpierw karze nam się zachłysnąć bólem tych gadów.
Byśmy ich obrzydzili.
Dlatego jest dana nam apokalipsa.
Aby jej fusy winna musującego wypić do dna.

rekin oceanu

Prawda

Nie Przychodzi sama ani nie przyjdzie do nas.
W pierw musisz wiedzieć


Kim jesteś
Gdzie jesteś
Kim masz być

Wychodząc z niskości
Idąc do wysokości.

Prosta a jednak trudna droga

Co za tym stoi na przeszkodzie? dalej -https://sites.google.com/site/infoglosprawdy/


U podnóża Prawdy
Wzdychaj codziennością pogardy zła
Jaki nas otacza

Niech nasz duch
Się nie obnaża złem
Jaki nas otacza
By nas nie zniewolił
Nikczemną znieczulicą
Tych gadów

Wiedz i się nie daj Ponieść
Bezduszności pokusy
Tych draniów
To nie oni Ojczystym słowem
Polakami
A brzydzą się być Polskimi rodakami
Gdzie wizytówka byłaby
Jej patriotyzmem codzienności
Polski
Polaku w Prawdzie poddany
W oazie między intruzami
Którzy obrali nas jako ofiarę
Połowów
Nie ta droga
Nad nami i pod nami potęgo
Sił im nieznanych
Ich dzień to noc
Nieprzespany
Za żerem zagoniony
Szukający kłamstw podobieństw obłudy by nas złowić.
Dlatego ich czyny są niewytłumaczalne
Głos nie słyszalny
Sumienie Puste
A nierząd zdrowy i cały
To ich świat cały
OD gada lepszy
W tej pogoni pokuszeń.

To już nie nasza droga
Co szukają życia
https://sites.google.com/site/poezja24org/
rekin oceanu

Pseudo Poeci
(Podstawieni)


Nie piszcie bzdur pseudo poeci
Jak liść z drzewa spadający
Się rozleci w niepamięć.
Tak wy pisząc
Poezje bez prawdy korzeni
Ni cień ni bzdura was nie do ceni
Jako chwast
Na wietrze
Roznieca w niepamięć
Wasze tęsknoty
Bezwartościowe
Co zaśmiecając
drogi Polne.
A ty orędowniczko Prawdy mojej
Udrażniając dusze Narodu mego.
Jako Zwycięstwo
W Pokoju pokoleń
Narodu Polska
Jak ci szmaty co mnie obsmarowały
Zapłacą.
Gdyż nie są
Z Narodu swego
Którzy go Ośmieszali.
Jako ci judasze
Zapłatą naszą
Zniewolenie nosiliście
swoim fałszem
Sprzeniewierzenia się
Naszemu Narodowi
Polskiemu

Grom

rekin oceanu

Tak zapadną się doliny w Otchłań
Tych co mnie odrzuciły w cień
Wyśmiewające drwiny.
Zagłuszając

To co czyste mojej ziemi
Polska Powstań z bólu swego

Niby dlaczego mają cię
Gnębić miały smrody
Które nie zasłużyły
Swoim
Krakaniem
Fałszywym.
Oby się na nim rozbiły
Na Prawdzie moich Pokoleń
rekin
https://sites.google.com/site/poezjapolska/

A lucyfer co tak patrzy


Na jej potężny pień

Co wgryza się w Polską ziemię
To jakby katusze
Której im oddalają
Marzenia NWO
Nie ten trent
Nie ta droga
Co osłabiona Europa oddała ci lice
Abyś zwyciężał jej
Przypisanym głodem
Przez swoje kryzysy
https://sites.google.com/site/poezjauser/


Drogi prawdy

Czy tak dużo trzeba
Bo ostać uczciwy do swej
Wolności całkowitej
By ostać czystym

Przed swoim Niebiańskim Ojcem
Duchem i czynem
Aby jego wola stała się naszą potęgą i jego myślami
A lasy morza i oceany
Nową pieśń śpiewały
W swym podmuchu
Nowej siły swego wiatru
Prawdy
Poezja

Potęga Prawdy
Jak głaz kamienny potęgi
Wytęż muskuły swej duszy
Gdyż nie siła w słabości
Człowieczej skarłowaciałej
Karykatury

Gdzie nienawiść podsycana
za plecami
Banderowskiej makulatury
Która zgnije jako faszyzm
Nieustającym ogniu zagłady
Nie ci są władzą rozpusty rozpętującymi
Pochodniami ognia regionów
Nie mający swych sumień
Przelewających się krwi
Swoich braci
Bóg fałszywy jako śmierć swojego Narodu ważniejszy
Niosąc ofiarę żywą lucyferowi
Na Ołtarzu
Żywych trupów które giną
W imię zemsty Narodów.
Nie rozpalicie tego ogniska
Nie podpalicie Europy
Jakoby życzyłby sobie
Brzeziński mason 33stopnia masonerii
Oddając ofiarę
Na oczach całego świata
Swemu Bogu Lucyferowi
Którego umiłował.
Dla ostrzeżenia reszty
Dla otrzeźwienia naszej duszy
I umysłu.
Byśmy popadli w ich rytuał śmierci
Jakiego to Hitler
Podsycał swój Naród
Do zbiorowego Holokaustu Narodów.
Dziś świat do tego samego zmierza.
Pod innymi rytuałami kłamstw
To nie jest droga do Pokoju.
Putin jej nie zaakceptuje
Która grozi osaczeniem Rosji
Dlatego jest Wojna.
Który patrzy jak ginie jego Naród
A co dzisiaj Polska
Wiedzą tylko uciemiężeni Polacy
Mający fałszywe obietnice
Nie do zaakceptowania

Rekin oceanu
Nowe Novum Świata


Nie to co wchodzi do ust ale to co wychodzi z ust świadczy o człowieku.
Całkowita Prawda nie od ludzi Pochodzi Ale od samego Boga
Który może nas uświęcać swoją obecnością.
Są trzy drogi uświęcenia.
Urodzili się o trzebieni znaczy czyści.
O Trzebili się przez ludzi czystych
O trzebili się sami silną wolą, wiarą i siłą ducha
Która uczyniła ich świętymi.
Kto wytrwa w tym do końca wybawiony będzie.
Tym procesom Lucyfer w ciele Masonerii wystawił ciężką artylerię
Począwszy od USA,Brukselę i po nasz kraj Polskę.

Taki grzech jest grzechem przeciwko Duchowi Świętemu.
Przeciwko odrodzeniu Nowemu światu jaki ma powstać
Zapowiadanemu przez proroków w Pismach świętych.
Tak będziemy światkami ogromnych wydarzeń.
Będą wzruszone pagórki i góry Morza i oceany.
Niebo i ląd
Bohaterstwie staną się uciekinierami swego strachu.
Nie znajdując kryjówki
By się skryć.
Te sprawy nie są nowe.
Pisma nam to opisują.
A ucieczka jest tylko jedna.
Droga do Prawdy naszego Boga.
Który nas odnowi.
W Duchu Świętym naszego Boga do natury
Pierwotnej jaką nam dał Bóg w raju.
Na podobieństwo swoje.

rekin oceanu


Każdy twór powstający z układów państw nie mający jądra życia

Nie ma bytu i nie może mieć bytu.
Prawo stanowione samo istnienia jest kłodą u nogi.
Gdyż ono łączy poróżnienie słów i mentalności kajdanami prawa.
Które nie jest naturalne a sztuczne.
Politykiera nie zechce zobaczyć państwa o mniejszym i zmniejszającym się prawie
Zwiększa się przejrzystość zrozumienia kultury obyczajów.
I szczęśliwość tych co ją zamieszkują.
A tylko tam to powstaje gdy zbliżamy się do prawdy.
W innym wypadków jest walka o łupy
Dżungla i destabilizacja.
Tylko uczłowieczenie w Prawdzie
Jest życiem.
Poza tym murem i za burtą prawdziwej cywilizacji jest ocean przepaści
na pożarcie dzikich zwierzą

Nie straszmy Ludzi wszystko jest pod kontrolą.
Naszego Boga Stwórcy I Ojca naszego.

Wszystko musi się stać i wypełnić w swoim czasie i jego dojrzewania by owoc był obfity.
Masoneria dobywa najlepszych fachowców na poziomie naszego rozumowania ale nie Prawdy.

Nasz świat i wszechświat oparty jest na procesach a jakie one są o Nie olbrzymie a przeogromne i jeszcze więcej.
Tak ogrodnik zechciawszy mieć dorodne i wartościowe owoce sieje i rozsadza dziczki.
Dlaczego.?
Liczy się odporność a następnie szczepka materiału szlachetnego nie odwrotnie.
Owoce z dziczków są cierpkie i małe.
Owoce z materiału szlachetnego są karłowate i mniej rodne nie odporne na klimat zewnętrzny.

Jeśli ktoś zauważył co Stalo się z Salomonem najszlachetniejszy i najmądrzejszy człowiek świata upada.
Popatrzmy na szczapkę Jezusa Chrystusa która wchodzi w ciało Jana chrzciciela dając się ochrzcić.
Nie odwrotnie.
Co sam Jan Chrzciciel temu zaprzeczył. A jednak wykonał zalecenia Jezusa Chrystusa jako szczepki Świętej.
Tak choćby przypowieść o synu marnotrawnym.
Okazują procesy które są niezbędne do życia.

Masoneria to jak pies który zbiera okruszyny ze stołu.
A jego procesy stoją w miejscu lub się cofają.
Łapiąc ofiary utalentowane swoją sugestią opętania swojej nauki okultyzmu.
Która nie ma życia.
Procesy które nie mają znamion wejścia w wyższe warstwy życia skazane są na śmierć.
A ci którzy dopuścili się świadomego przestępstwa czeka sąd .
To jest coś strasznego.
Nie życzmy tego nikomu.
To jest coś strasznego i niewyobrażalnego.
Tak przy odrodzeniu tygrys będzie się pasł z Barankiem
I nikt nikomu nie uczyni krzywdy.
Tak Jezus mówi nie zabijajcie nikogo.
Gdyż nie znamy intencji Stwórcy ani planu.
Bo nie jest wiedza nasza wiedzą jego.
A nic nie czyni złego by było szkodą dla nas.
Dlaczego są w modlitwie słowa nie wódz nas na pokuszenie ale zbaw ode złego.
Dlaczego izraelitów Bóg daje w paszcze lucyfera Egiptu dzisiejszej masonerii a następnie ich wyprowadza Narzędziem Mokrzejsza.
A buntowników zabija na pustyni.
Aż my jesteśmy na przełomie apokalipsy- procesu odnowy plew i ziarna
Pokumał
Tym co im dane

rekin oceanu

Info poezja
Poezja info pl

Nie w różnicach Myśli
Potęga Poezji
A jako w Prawdzie odnowa
Jako to miłość
Do Ojczyzny
W Prawdzie
To nie człowiek ją wymyślił
Aby ją wypełniać
Bo jakże ona
Perła powinna stać
Dla Narodów.
Nie w różnicach
Ducha
Prawda

To ze skał
Twardych i mocnych

Twórz Polską duszę
Polskiej ziemi
Jak wulkan wytryskujący
Z jej wnętrza ziemi
Ją tworzy
skaliste
Podłoże
Naszej Prawdy
Ułoży jedną całość
Polska
https://sites.google.com/site/poezjapolskainfopl/

Portal poetycki Polski
Wzywający do
Opamiętania
Aby Polska
Była Polska
https://sites.google.com/site/poezjapolskanetpl/

Prawda

Potęga Prawdy
Polsko
Jak lawina ognia co
Erupcja wulkanu wyrzuca
Kęsy ognia gorącego
skały
Tak nasza miłość
Gorąca
Co w Polski grunt poruszaj
Co wzruszy Polską
I światem odnowy
https://sites.google.com/site/formacjapoezja/

Polski
Patriotyczny

Portal poetycki
Oparty na fundamencie
cnoty Narodu Polskiego
Jaki mu dany
Jest wznosić
Wolność ducha
W PRAWDZIE
https://sites.google.com/site/poezjainfopl/

Portal
Poezji Polskiej

Podnoszący Prawdziwy
Patriotyzm
Polsko rwij kamień
z płodnej ziemi
Wzmagaj swoim
Ogniem płonącym
Swego ducha
Aby cię twój Ojciec
Nieba i ziemi
Wysłuchał
https://sites.google.com/site/infopoezjapolskapl/


Nie w różnicach Myśli
A jako w Prawdzie

Odnowa
Jako to miłość
Do Ojczyzny
W Prawdzie
To nie człowiek ją wymyślił
Aby ją wypełniać
Bo jakże ona
Perła powinna stać
https://sites.google.com/site/potegapoezji/


Portal
Poezji Polskiej
Podnoszący Prawdziwy
Patriotyzm
Polsko rwij kamień
z płodnej ziemi
Wzmagaj swoim
Ogniem płonącym
Swego ducha
https://sites.google.com/site/infopoezjapolskapl/


Koniec Lucyfera zapowiadany od wieków
Nie może tak być by Lucyfer w ciele masonerii.
Narzucał zezwierzęcenie Narodom
Deptał i niszczył zaczątki uczłowieczenia
https://sites.google.com/site/pogromlucyfera/
Polaku
Bądź zwinny jak żmija
A niewinny jak gołębica
By cię nie użądlił
jadem swojego zakwasu
Zabijając duszę i ciało.
Mason
---------------------
Po Barykadach

Na roztoczach dróg
Rozmytych naszych myśli
Co kłamstwem
Obmytych fałszem
Pod pozorami prawd
Zwodził nas oszust
https://sites.google.com/site/osnowazycia/

Poezji
Tryumf

Bijesz na alarm
Tam gdzie jutrzenki
dzień
Otwiera źrenice
życia
Walcz
To twoja kropla
Wody
Która cię ożywia
https://sites.google.com/site/poezja24/https://sites.google.com/site/poezjainfocompl/

Nie w różnicach Myśli
Potęga Poezji
A jako w Prawdzie odnowa
Jako to miłość
Do Ojczyzny
W Prawdzie
To nie człowiek ją wymyślił
Aby ją wypełniać
Bo jakże ona
Perła powinna stać
Dla Narodów.
Nie w różnicach
Ducha
https://sites.google.com/site/poezjainfoeu/
Drogi Prawdy

Te Państwa co ulegają terrorowi bezprawiu dolin
I ich zastraszaniu idą do cienia.
Ucięte gałęzie drzewa usychają z braków soku swego życia.
Odcięte państwa się cofają w swej cywilizacji.
https://sites.google.com/site/poezjainfocom/
Poezji

Tryumf
Bijesz na alarm
Tam gdzie jutrzenki
dzień
Otwiera źrenice
życia
Walcz
To twoja kropla
Wody
Która cię ożywia
Ku świateł Prawdy
https://sites.google.com/site/poezjainfonet/
Niech nam
Moc prawdy/

Wydzierać się opłotkami
Sumienie każe
Nie tam jest Prawda
Co ugra diabeł
W swej nagonce swawoli

Do swej ojczyzny
Nam iść kazano
Na Prawdy łono
Co miłość
Chlebem życia
Wznosi
Plemię
Człowiecze
I nikt nam nie powie
Słowem odzwierzęcym
Pokłonem zatraceń
Idź precz lucyferze..
Patriotyczna-polska

Gniazdo Polskie

Kto je depcze to lepiej żeby się nie narodził.
Gdyż ogień owocni kary jaką sobie ściągają w otchłań jest niewyobrażalny.
Targanie się na byt Narodowy społeczny i jego centrum życia bytu ma być i już postępuje bardzo powoli jest pogromem wrogów ostateczny. Lepiej tym ludziom by było aby kamień młyński uwiesiły sobie u szyi i utopiły się.
Tak będziemy światkami ogromnych znaków na niebie i ziemi.
A strach potęgi wrogów nie ostoi się.I końca cierpień we wszechświecie nie zaznają.
A to będzie wielkim odstraszeniem i przestrogą tych co budują życie.
Potęga apokalipsy dla wrogów nie ma granic.
Nie można jej porównywać z holokaustem Hitlera.
To jest coś niewyobrażalne tego nie da się opisać - cierpienie bezkresie czasu.
Ci którzy nie będą wolni od drugiej śmierci.
I wykluczeni z procesów życia we wszechświecie.
Rekin Oceanu
http://www.gazetaprawna.pl/

Koniec Lucyfera zapowiadany od wieków
Nie może tak być by Lucyfer w ciele masonerii.
Narzucał zezwierzęcenie Narodom
Deptał i niszczył zaczątki uczłowieczenia
Jeszcze prowadził dialogi przewracając kota ogonem z słowa Boga naszego czynił szczepy niezrozumienia
A zwierzę wynosił ku światła.
Tłumacząc jej odwrotność
Polaku
Bądź zwinny jak żmija
A niewinny jak gołębica
By cię nie użądlił
jadem swojego zakwasu
Zabijając duszę i ciało.
Mason
Odbierając nam chleb jeszcze zatruty już w młynie

sites.google.com/site/duchnarodu/

Info Prawdy

Co jej nikt nie skruszy
Jest ona miłością
Co duszę wzruszy Narodów
Oceany
Nikt niech się nie waży
Jej godność podważyć
Gdyż jest jej nikczemnik
Czasu śmierci

Tu Poczujesz się wolnym
Prawda ponad
Wszystkie ideologie
I podziały
Kto je łamie Sieje rozłam
I popłoch niezgody

Tam jest Polska Poezja
Gdzie sumienie Narodu
Tropi swój czas
W swojej mitrędze wzmagań
Tam jest nasze miejsce
Gdzie Prawda
Przewija się ze swoją mądrością
Budując
Prawdziwy Pokój
Narodów
Jako Polskę
Między Narodami świata
A jego szata
W błękit nieba ozłocony
Światłem Prawdy
Uniesiony kroczących
Wąską ścieżką
Do góry
A na imię jej
Prawdziwa wolność
Nie lękają się przestępcy na dole
Gdyż głębiny
Nocy
Nie obudzą zdradzonych
Mas w lęk swych
Utrapień.
Nie widząc prawdziwego
Fundamentu Bezpieczeństwa.
http://www.gazetaprawna.pl/
Droga do prawdy. Uwierzytelnieni są ci co rabują nasze dusze i Polskość Narodu mego najukochańszego. Lecz najbardziej jest w prawdzie uwierzytelniony
Polsko Ojczyzno moja
Jesteś mi drogą
Do wolności twojej
Wolność moja
Jest w twojej Prawdzie
Jako prawdziwy nasz
Bóg nas wyzwoli
Którą to cię kale nasz
wróg
Rujnując na opak
z ostoją naszą
Mieszając nami
Jak byśmy byli nie Narodem
A to nas zdradzają nasze słabości
https://sites.google.com/site/wiadomoscipolskie/
.
Zrywać niewoli trent
Co toczy jak czerw
Ludzkie cierpienie
Z dolinami zepsucia
Rozkojarzonych
Mamrotach zarozumialstwa
W opętanej nagońcie
Wyższości
Tak by zaniemówił
Człowiek z przerażenia
https://sites.google.com/site/poezjapolska/
Tak żadna ideologia i wymysł ludzki
Nie przekreśli
Natury Boga

Inaczej zginie

Jak to mówił Jezus Chrystus
A diabeł w swoim nie wytrwał
Tylko Prawda
Jest dziełem
Zwycięstwa
W Bogu Ojcu naszym
Oparta na jednym
Prawie
A jego promienie
Są jego prawem
10 przykazań
Im głębiej
Tym ciemniej
A dalej Przepaść bezdroży
Tam już nie ma
Procesów Boga
Nawet
I prawo zakazów nic
Nie znaczy.
Gdyż tam już nikt cię nie
Posłucha
Język nasz zjadły gady

https://sites.google.com/site/salonwiadomosci/

Mówisz rymem swojej duszy
Wznosisz się by słabości swoje skruszyć

Któż to zna doliny i jej niewdzięczne zasadzki
Bo cóż góry są dla wytrwałych
Doliny to skrajne upadki
Gdzie hieny – człekokształtne
Szukają swego żeru

No cóż a życie dryfuje swoim torem
Jak rzeki do morza
Tak to wszystko trwa
Jak jedna odnoga
Życiem kipiąca
A człowiek umiera
Ze swej przemądrzałości
Gdyż pomieszał dar miłości
Obierając mu język
Pełzając ku nicości zwierząt

Tak niekiedy słychać obszczekiwanie
http://poezja-epoki.blog.onet.pl/

Poezji
Słowa pieśń
Ducha Polskiego uniosą

Nie płacz Polko - Polaku

Wolność ci aniołowie przyniosą
Abyś w to uwierzyła
Na którym to posadzimy przyszłe pokolenie
Nowej Polski

https://sites.google.com/site/poezjawiadomosci/
Jeśli trwasz na strażnicy sumienia


A wtem droga i świat się zmienia
Do czego rękę dołożysz to się temu szczęści
Co pomyślisz ci się szykuje

To nie ty a twój Bóg
Z tobą prawdziwy świat buduje.
A jeśli przychodzi szarówka zwątpień
Wtedy się módl i wzdychaj
To twój test
https://sites.google.com/site/sumieniecom/

Idziesz codziennością kłopotów
Dnia powszedniego

A ono jak kłębek zwija się
W jedną całość
Lub odwrotnie
Przygód zmartwień
I uniesień
W tym co jest Piękne
Życie
https://sites.google.com/site/stylpoezji/.


Moją poezją
ducha - cię raczę
Na nowy styl
Polski
A nie tułaczem
Cię zwą
Polsko

Dla ciebie Polsko te słowa
Abyś pojęła
Wysiłki swoje
Dla kogo stąpasz
https://sites.google.com/site/stylpoezja/
;Poezja Natury

co skłania nas do myślenia

By w niej poukładać życie bez cienia.
Tak, by rozpalić ogień miłości,
który wytrwa czas nicości.
Patrząc na kataklizmy i upadki losu.
One uczą nas, by nie spaść z wozu.
Na którym jedziemy,
https://sites.google.com/site/gazetapoezja/


Powiązania tematyczne
Tagi - moje ulubione tematy strony-bliźniacze

--------------------------------------------------------------
Życie
Skłania nas do myślenia

--------------------------------------------
Głębia otchłani,
misję swoich talentów,
broń Wolności.l/

-----------------------------------------
Nie wyrzucaj,
brylantów,
jako wkład swego Narodu,
to ogrom skarbnicy./

----------------------------------------
Czy to taka ma być Polska,
rodzinne przywileje,
masońskim dymem,
okultyzmu,
podgryzła nasze korzenie,
wchodząc do krainy milczeń./

---------------------------------------
Widząc krzywdę ludzką czy ich mogące się stać,
nieszczęścia,

nie reagujemy./

----------------------------------
Jak słońce duszy,
skusił do nikczemności./

-------------------------------------------
Polsko moja ojczyzna
prawdziwego Polaka.
/
----------------------------------------
Jako to miłość,
do Ojczyzny,
dla Narodów,
człowiek zapożyczył z dolin,
co wznosi Prawdę./

----------------------------------------
Prawda.
o światłem,
duszę w pokorze./Broń wolności człowiecze
Ale jak
Zapomniałeś kim jesteś człowiecze

A misję swoich talentów
Co ci wsadził Bóg w twoje
Sumienie
Wchodzi w otchłań ciemności
Zapomniałeś wołać na pustyni
Takim językiem
Stwórca twój cię nie usłyszy
A głębia otchłani cię pożera.
Tak naiwność nie jest ludzi prawych
A ludzi bezczelnych
Co uważają
Że to im ktoś wszystko ułoży.

Niestety tak nie jest

https://sites.google.com/site/gazetapoezjapl/


Nie wyrzucaj
Brylantów
Nie oddawaj ich jako bezcen

To twój skarb ci dany
Jako masz się rozwijać
I dzielić
Jako wkład swego Narodu

Pamiętając że kamień
Rodzinny
Z milionów takich jak ty
To ogrom skarbnicy
Z jakiej to nas wyzuli
Nasi pasożyt-nicy
https://sites.google.com/site/gazetaxpoezji/


Czy to taka ma być Polska
Tacy Polacy

A tak
Pokochał Naród Polski
Pod płaszczykiem dobrodzieja
Tak gdzie ta Ojczyzna
Co ciepłem słońca nas wita
Przyjacielskim spojrzeniem
I radość serc
W około układa
Rodzinne przywileje
I radość z rodzinnej
Przystani
Tak Matka i Ojciec
Nie staje się Ojczymem
Gdyż gniazdo rodzinne nie jest rozbite Masońskim dymem
Okultyzmu
Polsko nasza powódź sumień nas uwiodła
A Kaźń wilczej maskarady
Podgryzła nasze korzenie
Rodzinna radość zamiera
Wchodząc do krainy milczeń.

Nie ta droga

https://sites.google.com/site/glospoezjipolskiej/

Widzimy przeróżne zbrodnie
Różnych bandytów

Czyniąc przestępstwa
Bez wyrzutów sumienia
Widząc krzywdę ludzką czy ich mogące się stać
Nieszczęścia
Nie reagujemy.

To jest znak że ten człowiek czy dana grupa ludzi
Wyzuta jest z sumienia.

https://sites.google.com/site/infoglosprawdy/
Prawda
Jak słońce duszy
Co cień jej światła poruszy

By oświetlić jej poznanie
Po jej władanie naszych myśli
By nas nikt nie skusił do nikczemności
Przemieniając
Wielkość prawdy w kłam naszej duszy
Byśmy jej nigdy nie odnaleźli
Nie ta droga
Nie ten cel
Co nikczemności
Dole nosi
Ależ Prawdy Potęga w Prawdzie nas wyzwoli
W którą uwierzymy

https://sites.google.com/site/poezjacomuser/


Polsko co w twojej ostoi moja ojczyzna - w swojej poezji polskiej naszego ducha

Co nam sumienie Narodu wzniesie
To twój czas to twoje tchnienie którego pragną dobić jak w Oświęcimiu czy tryplice - brzezince
Nie! To twoje plemię w prawdziwym odrodzeniu czas nową prawdziwą Polskę wzniesie prawdziwego polaka - poznawaj twój czas co nam czas niesie

https://sites.google.com/site/poezjapolskaonet/

Odnowa
Jako to miłość
Do Ojczyzny

W Prawdzie
To nie człowiek ją wymyślił
Aby ją wypełniać
Bo jakże ona
Perła powinna stać
Dla Narodów.
Nie w różnicach
Ducha
Co Bóg tego nie ułożył
A człowiek zapożyczył z dolin
Z masońskiego gniazda
Nie ta petarda co czyni huk
Nie ta władza
Co nie ma władzy w pełni
Ale ta wolność
Co wznosi Prawdę

https://sites.google.com/site/potegapoezji/


Prawda
Co światłem
Swoim otoczyć możesz człowieka

Przenikasz nerki
wątrobę serce
i duszę w pokorze
By mogła jeść chleb z twojej
świętej ręki

https://sites.google.com/site/uswiecanieprawdy/