Gazeta Poezja.pl


Poezja Natury


co skłania nas do myślenia
By w niej poukładać życie bez cienia.
Tak, by rozpalić ogień miłości,
który wytrwa czas nicości.
Patrząc na kataklizmy i upadki losu.
One uczą nas, by nie spaść z wozu.
Na którym jedziemy,
przez los nam dany.
Jedziemy, zakuci w kajdany.
Nawet o tym nie wiedząc.
Będąc niewolnikiem śmierci,
jaką jest czas.
Bo któż zabije korozję czasu?
Któż nas uwolni od tego impasu?
Kto wybuduje drogi wieczności?
A jest taki, który wyznaczył czas miłości.
Wyryje i namaści duszę naszą.
Pieczęcią wieczności Boga,
by człowiek mógł cieszyć się rajem.
O wiecznej szczęśliwości.

rekin


Czas Przeżycia
Jest Prawdą i życiem

Jakiekolwiek były by istoty potrzebny jest czas przetrwania

https://sites.google.com/site/prawdanwes/


Poezja Natury
co skłania nas do myślenia
By w niej poukładać życie bez cienia.

Tak, by rozpalić ogień miłości,
który wytrwa czas nicości.
Patrząc na kataklizmy i upadki losu.
One uczą nas, by nie spaść z wozu.
Na którym jedziemy,
https://sites.google.com/site/gazetapoezja/


Nie wyrzucaj
Brylantów
Nie oddawaj ich jako bezcen
To twój skarb ci dany

Jako masz się rozwijać
I dzielić
Jako wkład swego Narodu

https://sites.google.com/site/gazetaxpoezji/Co światłem
Swoim otoczyć możesz człowieka
Przenikasz nerki
wątrobę serce
i duszę w pokorze

By mogła jeść chleb z twojej
świętej ręki
I dajesz siłę
Znosić udręki

https://sites.google.com/site/glospoezjipolskiej/


Prawda

Nie Przychodzi sama ani nie przyjdzie do nas.
W pierw musisz wiedzieć


Kim jesteś
Gdzie jesteś
Kim masz być

Wychodząc z niskości
Idąc do wysokości.

https://sites.google.com/site/infoglosprawdy/

Nie te drogi co pustoszą nasz kraj
Nie te nauki
Co każą nam nienawidzić
Prawdziwego Polaka
Nie ta praca co Polsce nie służy
Nie ta uczciwość
Co wróg się posłużył
By nazwać patriotyzm
Nic nie warty czyn

https://sites.google.com/site/infopoezjapolskapl/Iść drogami nam Polsko - iść zwyciężać nasze słabości swych pokuszeń,prawdziwej Polskiej odnowy i jej wzruszeń do swej prawdziwej ojczyzny. Kto nas zniewala Kto nam mit fałszywej mowy układa by nas - zwieść, podeptać, i w naszej duszy poukładać to co nie Polskie.

https://sites.google.com/site/poezjaplpolska/grom


U podnóża Prawdy
Wzdychaj codziennością pogardy zła
Jaki nas otacza
Niech nasz duch

Się nie obnaża złem
Jaki nas otacza
By nas nie zniewolił
Nikczemną znieczulicą
Tych gadów

https://sites.google.com/site/poezja24org/Portal poetycki
Podnoszący wartości takie jak
Polska Co
w twej odnowie
Poezja ojczysta

rodzi miłość
Polskiej ziemi
Obyś lśniła
Czystą pochodnią
Nieba
Do wzgórz które cię
Poprowadzą tam
Co czysty chleb
Pożywać będą twoje
pokolenia

https://sites.google.com/site/poezja24pl/
Góry Lodowe
Rozmydlonych
Dusz i sumień

Nic nie warte
Z szat obdarte
Na poróżnieniu słowa
Łączone
Kajdanami prawa

https://sites.google.com/site/gazetapoezjapl/'


Poezji
Tryumf
Bijesz na alarm
Tam gdzie jutrzenki
dzień
Otwiera źrenice
życia

Walcz
To twoja kropla
Wody
Która cię ożywia
Ku świateł Prawdy
Co otoczy nas
Pochodnią tęcz

https://sites.google.com/site/poezja24/


Patriotyzm
Przyszłej ziemi
To co może odmienić
Pokolenia czas
Novum człowieka
Jak wyrasta las

Tak i ty człowiecze
Więzy swoich natury związać
Prawdy nam nakaże
Oby twój umysł
Nową wiarą
Ukazał zwycięstwo Prawdy
Jaką to zwyciężył
Nasz Mesjasz
https://sites.google.com/site/poezja24com/

Poezja
mej duszy
Co w swej miłości
wzruszysz swe sumienie
Pisz swą poezje

polskim nasieniem
by wyrosnąć wysoko

Polska twoja poezja
to twoje serce istnienia
Odejdź ty od tych
Co na konkursach wyrosły
zaprzedając swą dusze

https://sites.google.com/site/mojapoezja

Tętnice Życia
Gdzieżże twoje sumienie
To zagubiło swe istnienie
Twojego strażnika
Polska


https://sites.google.com/site/polskapoezjauser/


Polsko
Jak mamy blisko do wolności
A jak jednocześnie daleko
To nasze słabości są płotem
Zwycięstwa naszego

Ukojenia w Prawdzie
Co nikt nam nie odbierze chleba
Ani rodzinnego szczęścia
https://sites.google.com/site/potegapoezji/


Co światłem
Swoim otoczyć możesz człowieka
Przenikasz nerki
wątrobę serce

i duszę w pokorze
By mogła jeść chleb z twojej
świętej ręki
I dajesz siłę
Znosić udręki
Którą dla ciebie poświęca człowiek
Który dla ciebie
Oddaje swą dusze
By zawiesić sztandar zwycięstwa
Bez pokuszeń.
Oddalając się od
Czarnej materii złudzeń
Jaką niesie śmierć
Otchłani Lucyfera
https://sites.google.com/site/uswiecanieprawdy/