Poezja Polskim Pokoleniom
Poezji

Słowa pieśń
Ducha Polskiego uniosą
Nie płacz Polko - Polaku
Wolność ci aniołowie przyniosą
Abyś w to uwierzyła
Na którym to posadzimy przyszłe pokolenie
Nowej Polski
Poezja Pokoleniom

naszej ziemi
Niech Nasz Ojciec Bóg
Po wsze czasy zmieni
Nasz kraj według jego woli
Jakoż to właśnie jego natura
Nas wyzwoli
Jeką to obdarował pierwszych naszych rodziców.
Stąpaj polaku po nowej ziemi
Zapominając  czarownice wszech-czasów
Wszeteczeństwa
Co niemiłe nam I Stwórcy
Co nas wyzwoli
Z tej mitręgi
Jaką ostaliśmy
Poparzeni jadem
Co stąpa po naszej ziemi
Niech nie znajdzie ucieczki
swej zguby
Na co się targnął

rekin