Pogromca Sił Ciemności -rekin oceanu

Koniec Lucyfera zapowiadany od wieków
Nie może tak być by Lucyfer w ciele masonerii.
Narzucał zezwierzęcenie Narodom
Deptał i niszczył zaczątki uczłowieczenia
Jeszcze prowadził dialogi przewracając kota ogonem z słowa Boga naszego czynił szczępy niezrozumienia
A zwierzę wynosił ku światła.
Tłumacząc jej odwrotność
Mianowicie
Że doliny są wyżynami.
A przepaści Górami.
I to one stoją ponad Prawem.
To tak nie będzie.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Tam gdzie miała być świętość stawia się ohydę.
Bestia 666 Która była fałszywym kościołem oddała władzę Lucyferowi.
A Narody poczuwały się jak by służyły Bogu najwyższemu
Zmieniając przykazanie które jest Fundamentem wiary.

Nie uczynisz sobie obrazu rytego ani żadnej podobizny tego, co jest na niebie w górze i co na ziemi nisko, ani z tych rzeczy, które są w wodach pod ziemią. 5Nie będziesz się im kłaniał ani służył. Ja jestem Pan, Bóg twój, mocny, zawistny, karzący nieprawość ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą; 6a czyniący miłosierdzie tysiącom tych, którzy mię miłują i strzegą przykazań moich.
A ta Bestia Lucyfera kroczy swoim orężem krok po kroku państwo po państwie,
Muskuły naprężone.Pięści i zęby zaciśnięte pożerając plemię człowieka

Lecz mądrość nie na muskułach lecz na prawdzie stoi
Której filary Trzyma Bóg.


Oto upadek Babilonu niedaleki i przeminą jak zaraza szarańczy.
Co spustoszyła ziemię.
Czekająca na Novum jej odrodzenia.
Nie traćmy nadziei.
To Bóg trzyma jej filary
Nie lucyfer - to ostatnie jego ruchy
I nie może więcej co może.

rekin oceanu.

Święci w Niebie


Nie od dziś zapewne wołają do Boga
By się rozprawił z tymi co mają krew
Ich na rękach niewinną
Co zabijają ducha Narodów
A mają czelność pouczać
I stawać się pseudo doradcami.
Tam już nie będą.
Czeka ich śmierć w najgorszym wydaniu piekła
Jakiej świat sobie nie może wyobrazić.
To będzie oznaką i przestraszeniem.dla wielu pokoleń i świętych.
Dla tych co tę drogę by zechcieli przekroczyć.
Nie będą już zabijać ani ducha ani ciała.
Ani żerować jako pasożyty.
Wmawiając nam że to czynią
w imię dobra człowieka
Jak są gadami

Grom
rekin oceanu
Nie skończe aż nie zobaczę swoich wrogów na miejscu tam
Gdzie być powinni.
To co zapowiedziałem aż obaczą z kim zadarli.
Poruszę niebo i ziemię.
Wzruszą się morza i ląd.
Aż Narody obaczą swego oprawcę jako nikczemnika gdzie rozkłada się jego śmierdzący odór.
To wszystko dokona nasz Pan Którego ukrzyżowali
I ostanie wypluty i znienawidzony po wsze czasy jak zapowiedział nasz Bóg jako pierwszym rodzicom.
W księdze urodzaju.

rekin..
Fałszywe intencje Gada Masona
.
LUDOWŁADZTWO
1. Powołanie globalnego rządu, który przejmie realną władzę nad światem. Obecnie już takie
gremium istnieje, ale działa nieoficjalnie zajmując się koordynacją i ustalaniem daleko
idących planów.
2. Całkowite zniszczenie kościoła rzymsko-katolickiego przez wewnętrzne rozbicie i podział wśród kardynałów, biskupów, kapłanów. Wprowadzenie do wewnątrz kościoła coraz więcej agentów, dywersantów, którzy zajmując różne, stanowiska zrealizują do końca ich plan / tzn. lucyferyczny plan zniszczenia kościoła/ a także czyniąc coraz większe zgorszenia dla wiernych, nie ponosząc za to żadnej kary od swych przełożonych. Bezwzględne tabu /milczenie/ w głoszeniu o istnieniu szatana i karze wiecznej w piekle. Wychwalanie biskupów i wbijanie ich w pychę jacy to oni są postępowi, nowocześni i otwarci na dialog i kompromis. Było dla mnie wielką pociechą, kiedy uznali, że jawna i zewnętrzna walka z kościołem nie przyniesie zaplanowanego zwycięstwa. Chrystus powiedział "A bramy piekielne nie zwyciężą go".
3. Oderwanie dzieci od rodziców i umieszczenie ich w specjalnych ośrodkach, szkołach
kierowanych przez ludzi masonerii. Poddanie ich całkowitej i powszechnej demoralizacji, aby stały się ludzkimi zwierzętami podatnymi na wszelką manipulację i kłamstwo. Manipulując naukami ścisłymi należy przekonać ich, że poza materią nic nie istnieje, a człowiek sam dla siebie jest bogiem. I sam dla siebie ustala prawa.
4. W stosunku do ludzi, którym do końca nie uda się zniszczyć resztek wiary w Jezusa Chrystusa, należy uczynić wszystko aby jednocześnie wierzyli we wszelkie zabobony, różne tajemne moce, gdyż całkowity materializm spowodowałby choroby psychiczne. A choroba psychiczna zwalnia od winy i odpowiedzialności przed prawdziwym Bogiem. Chodzi o to aby po śmierci ponieśli za swe czyny jak największą karę i winę. Kierowane to było głównie do ludzi w Ameryce, Europie i Australii.
5. Powszechna i bez ograniczeń aborcja.
6. Powszechna i bez ograniczeń eutanazja ludzi starych i niepełnosprawnych.
7. Powszechna prostytucja i istnienie powszechnych domów publicznych.
8. Najwyższe przywileje dla homoseksualistów, lesbijek, wszelkiego zboczenia moralnego na całym świecie.
9. Wprowadzenie do powszechnego spożycia tajemnych substancji, które w organizmach kobiet i mężczyzn będą powodowały bezpłodność. Określone instytuty pracują nad tym. Chodzi o wyprodukowanie takiej substancji, której nie można by było wykryć i udowodnić, że ma takie własności.
10. Forsowanie za wszelką cenę badań w genetyce aby przekroczyć krytyczną granicę, która spowoduje nieodwracalny stan dla życia roślinnego i biologicznego na ziemi.
11. Dobrowolnie i bez ograniczeń spożywanie narkotyków. Zaniechanie karania za spożywanie.
12. Wykorzystanie na wielką skalę magii, okultyzmu, spirytyzmu w mediach aby w sposób tajemny manipulować, zwodzić, ogłupić a w końcu doprowadzić miliony ludzi do obłędu, aby powstał powszechny chaos, bezład i doprowadzić do wzajemnego mordowania.
13. Promowanie za wszelką cenę ruchu nowej szatańskiej religii "New Age" wschodnich religii / buddyzmu, hinduizmu./. Finansowanie wszelkich sekt antykościelnych i satanistycznych, zespołów rockowych.
14. Wprowadzenie jak tylko możliwie szybko czipowanie ludzi na rękę lub czoło. Należy wmówić im, że to dla ich bezpieczeństwa. Gdy to się stanie Centra masońskie przejmą całkowitą kontrolę ekonomiczną nad ludzkością Dlatego, że bez tego znaku nie będzie można nic kupić ani sprzedać. Opanują całą dystrybucję i handel na świecie.
15. Pozorne zwalczanie terroryzmu na świecie. W rzeczywistości podejmowanie tajnych działań, aby podsycać nienawiść i doprowadzać do wzajemnego mordowania plemion w Afryce, Azji, Ameryce Południowej, aby doprowadzić do całkowitej zagłady całych rejonów świata.
16. Za. wszelką cenę ograniczyć ilość ludzi w świecie aż do określonej ilości około 200 mil. Były omawiane jeszcze inne cele ale dotyczyły one nie całej ludzkości tylko, wybranych narodów i rejonów świata. W tej super tajnej naradzie uczestniczył mason także z Polski gdyż dla mocy piekielnych naród
polski jest wyjątkowo znienawidzony i do końca XX wieku był zaporą do realizacji ich celów. Po omówieniu celów i pouczeń nasz główny ziemski mag oznajmia, że będziemy się przygotowywać do złożenie ofiary na cześć najwyższego wodza światłości /lucyfera/, który na tę okoliczność specjalnie się zjawi..

Pogrom Bestii


Nie będzie już Lucyfer oskarżał człowieka
Gdyż upadł
I ostał osądzony na wieki
Wieków.
A to co mówi Kłamie
Gdyż jest Ojcem kłamstwa i mordów
Którą to krew nosi na swych rękach
Twoje fałszywe prawo mnie i mój Naród ubodło
Na granicy prawa i bezprawia żerujesz
Na polskiej ziemi
Szukając bezczelności
By zabijać fizycznie i duchowo
Polskie dusze.
Trafiła kosa na kamień.
Na której połamiesz swój grzbiet na zawsze.
Nie będziesz mnie szczypał
I do mnie się zbliżał.
A tych co opętałeś
I do mnie wysyłasz
Są jako informacja
Zdrady twojej obecności.
Nie spocznę aż skonam
Za moje upokorzenia i odebranie
Mi młodych lat
Mojej radości.
Nie uczynisz mi nic
Bez dopustu mego pana
Co więcej
Pogodzisz los moich
Wrogów
Których nie ma między żywymi.
Tak obaczy Polska
Żeś nikczemnik
Po wsze czasy
Już nie będę ci pisał coś mi uczynił
Abyś nie wiedział co naprawić.
Tak abyś zdechł.
Dziecko Lucyfera.

rekin oceanu


.Wizja 4 bestii i jakby Syna Człowieczego – Cztery bestie wychodzą z morza. Postać jakby Syna Człowieczego przybywa z obłokami, odbywa sąd i niszczy bestie, a Bóg oddaje jej władzę nad światem..

To już nie fikcje ani iluzje ani okultyzm masoński a jego koniec.
Morze to Narody,Bestie to te Te państwa które się dały wciągnąć w Masoński zaprzęg Lucyfera.
Gdzie wydały walkę światu.
Jak i słowa Mesjasza Jezusa Chrystusa tak i proroka Daniela są zgodne o wykonanie wyroku na bestii.
Skarga nasza jest słyszana i to mocno.
U naszego Boga.
Lecz jak i dawniej tak i dzisiaj nikt nikogo nie przekonuje .
Kto grzeszy niech grzeszy kto się oczyszcza niech się oczyszcza.
Kto jest przeznaczony do piekła pójdzie do piekła kto do nieba ten do nieba.
A znaki na niebie i ziemi mówią że czas Lucyfera jest bliski.
A więc on doskonale wie że czasu jego dopustu się kończy.
Tak więc podnieście głowy do góry ci co pragną prawdy i w nim czystości poszanowania.

rekin oceanu


.OTO OWOC soboru II Wojtyła za to będzie uświęcony.Pomnik Szatana obok kamiennego Dekalogu? Tolerancja w USA
Data publikacji: 2014-01-10 07:00
Data aktualizacji: 2014-01-10 09:29:00
Pomnik Szatana obok kamiennego Dekalogu? Tolerancja w USA

Członkowie satanistycznej sekty z Oklahomy przedstawili projekt ponad dwumetrowego posągu szatana. Sataniści zamierzają umieścić go w budynku kongresu w Oklahomie, tuż obok rzeźby przedstawiającej tablice z Dziesięcioma Przykazaniami.


Autor projektu szatańskiego monumentu czerpał inspirację z postaci Bafometa, przedstawiającego kozła z wielkimi rogami i kobiecymi piersiami, ze skrzyżowanymi kopytami i skrzydłami u pleców. Zgodnie z wizją „artysty” z Oklahomy diabeł z długą brodą siedzi na tronie ozdobionym pentagramem, a wokół niego znajdują się uśmiechnięte dzieci: chłopiec i dziewczynka.


- Posąg został zaprojektowany, aby odzwierciedlać poglądy satanistów z Oklahoma City i spoza miasta - tłumaczył dziennikarzowi agencji AP rzecznik sekty Satan Temple, Lucien Greaves.


Cechą charakterystyczną rzeźby ma być wyprofilowanie szatańskiej postaci Bafometa w taki sposób, aby każdy, kto odwiedzi budynek lokalnego parlamentu mógł… usiąść na jego kolanach, by – wg słów Greavesa - „czerpać inspirację i oddać się kontemplacji”.


Satanistyczna sekta uważa za konieczne umieszczenie posągu diabła w budynku kongresu. Jej przedstawiciele tłumacza, że skoro znajduje się tam rzeźba Dekalogu, powinna się tam znaleźć także figura szatana, odzwierciedlająca wierzenia i przekonania innych grup społeczeństwa.
____________________________________________________________________________________________________________
_Moja opinia: Tak się wypowiadając mają racje i to prawne
Kto je otworzył drogę - jak poniżej
rekin
_________________________________________________________________________________________________________
Watykan.http://pl.wikipedia.org/wiki/Sob%C3%B3r_watyka%C5%84ski_II

Sobór Watykański II stał się prawdopodobnie najważniejszym wydarzeniem w dziejach chrześcijaństwa XX wieku. Kościół katolicki uległ w jego wyniku tak poważnym przemianom, że zwykło się przeciwstawiać sobie Kościół „przedsoborowy” i „posoborowy”. Trzeba jednak pamiętać, że obecna perspektywa (2013) jest jeszcze zbyt krótka, by zidentyfikować skutki, wykryć związki przyczynowe i ferować jednoznaczne oceny. Tym niemniej już nawet podczas Soboru wielu teologów, myślicieli, publicystów i polityków dawało wyraz swojemu stanowisku na temat koncepcji przyjętych przez Sobór. Kwestia pozostaje żywa do dziś, co świadczy o jej wadze. Oceny Soboru wahają się od entuzjastycznych do niezwykle krytycznych.

W soborze uczestniczyło niewielu biskupów zza żelaznej kurtyny. Ze 150 biskupów z krajów komunistycznych pojawiło się 25. Większość z nich stanowili biskupi polscy, których na sobór pojechało 20. Reszta to dwaj Węgrzy i trzej Czechosłowacy. Nie przyjechał żaden z ZSRR, Rumunii, Bułgarii, Chin[1]. Z Polaków będących na soborze można wymienić kard. Stefana Wyszyńskiego, abp. Karola Wojtyłę, abp. Bolesława Kominka.
Polscy biskupi na soborze wystosowali Orędzie biskupów polskich do biskupów niemieckich. Autorem i inicjatorem listu był arcybiskup wrocławski Bolesław Kominek.

_____________________________________________________
Moja opinia

To nie był przypadek a cel zamierzony.
Bronią i bronili dzieci nienarodzonych.
A doprowadzili że zabierane są dzieci narodzone komu?
Polskiej matce i Ojcu.
Zabierając im środki na życie.
Nie umyjecie się Biskupi.
Kneblowaliście mi buzię mam ku temu dokumentację.
Ale prawo było po waszej stronie - umierałem jak robak skrępowany przez waszych kundli.
Ręka Boga poraziła co niektórych - nie zakryjecie tych rzeczy.
Teraz została popluta i wyrzucona na bróg moja żona.
Przez wasze owoce zdrady.
Nie spocznę ąż dokonam waszej zdrady Narodowej i cierpień Nieludzkich.
[b]Poznacie rekina oceanu.


Gender.
Nie wiedzą kto ją tworzy o dziwne dziwnie wchodzić w niepamięć. a mieliście uczyć Pouczenie Jezusa Chrystusa.[/b]

W 2012 r. w budynku kongresu w Oklahomie City umieszczono sfinansowaną z funduszy prywatnych rzeźbę Dekalogu. Przeciwko tej inicjatywie zbuntowała się Amerykańska Unia Swobód Obywatelskich, pozywając władze do sądu i domagając się – jak na razie bezskutecznie –usunięcia dwóch kamiennych tablic.
_Źródło: The Washington Times, AS.
________________________________________________________________
Moja opinia
Jak widać podstępnie został zdradzony kościół,Polacy i Polska.

Moja opinia
Dlatego rząd ma takie poparcie jak ma.
I jest pewny swego stanowiska.
I gra na nosie wszystkich Polaków.Nie dziwmy się dlaczego
W przedszkolakach wprowadza się naukę gender - znaczy szatana.
Tak by dzieci czciły ojca szatana.
Tak jak pisałem trzeci znak Ohydy co opisuje nam biblia.
Bóg ich ciemności przychodzi po swoje dzieci.
Gdyż to koniec jego dni.
Tylko ona i tylko jej pisma nie kłamią oprócz Pawła okultysty.
Co odwrócił znaczenie słowa Bożego by zatrzymać wiarę Chrześcijan.
Teraz za to zapłaci.

rekin oceanu

. Ta bestia nie może być światłem Narodów jeśli jest ciemnością
Pogrom jej głowy życia jak zapowiedział nam Stwórca
/home/rekin/Pulpit/Bestia.png


Rekin oceanu: Ten program będę realizował.Z wielką gorliwością i bezwzględnością.
Ci co niektórzy nie zdają sobie sprawy jakie ogromne siły są nad nami.
I koło nas.
Ludzie nie odróżniają Lucyfera od ofiar jakie on zmamił i obezwładnił.
Magik który zahipnotyzował Ofiarę i odebrał jej wolę i pozwolił wpuścić w jej ducha nieczystość.
Sam jest ofiarą i czyni ofiary.
Lucyfer jest narzędziem na bardzo niskim poziome. o wysokiej sile bezwzględności okrucieństwa tak pozbawiony sumienia i litości.
Jego poziom rozumowania i walki to uśmiercanie pod pozorami Prawdy.
Której nie ma.
Polska padła jego ofiarą cierpień i zniewolenia.
Ta zaraza rozlała się po całym kraju.
Nie znając metod walki z tą Ochrydą.
Nie możemy z nim walczyć tą samą bronią co on.
I znać dokładnie jego kroki działania.
Bardzo często ofiary opętania bierzemy za wroga.
A nie samego wroga.
Jakim jest Lucyfer.
On wie że polska to jego przetrącony kręgosłup.
W którym poniesie klęskę.
Dlatego tak zaciekle ją zniewolił.
Co nam da wolność od tej ohydy.
Powolne dochodzenie do normalności.
On walczy na wszystkich frontach.
Po odebranie poznania prawdy.
Po trucie nas przez zakłady spożywcze przez które działa przez swoje ofiary opętania.
Po media do których ma dostęp.
Rekin oceanu.
To tylko zapowiedzi.
Same fakty nastąpią później.
Pamiętamy że oni działają.
Przez naszych najbliższych.
Nie przebierając w słowach i metodach tej ohydy.
Nie pozostawię suchej nitki na tym gadzie.
Polsko nie lękaj się.
Nie wierząc ludziom
A prawdzie i Bogu.
Ani jednemu politykowi.
Wierząc że Jezus Chrystus trzyma miecz apokalipsy z wielkimi Legionami Potęgi.
Co najwięcej co nam potrzeba to zdrowej informacji.
Zdrowego ducha który nas wyniesie ponad poziomy niskiego rozumowania.
Które nas poprowadzi jak stąpać po tym świecie.
Nie wierząc w żadne tradycje które uknuł człowiek Po dyktando tej ohydy.
Patrząc na kler jak marnieje w swym pedofilskie co zakrywał.
I tacy nam wmawiali że nam odpuszczali grzechy.
Grzechy nam się same odpuszczają gdy się wznosimy na poziomy drogi prawdy.
To ona nam odpuszcza i obmywa swą potęgą zarazem poznania.
Jakiej nikt nie zna.
Będę bił i walił słowami i nie oszczędzał tej ohydy.
Którą byłem szczuty przez lata.
Jego ofiarami których zwabił.
Okładając moją twarz pasztetem kłamstw zmieniając mój wizerunek jako
Pomylonego. Wyśmiewając mnie do szpiku.
Zabierając mi autorytet wedle mych przyjaciół - zabierając moje zdanie.

Rekin oceanu.
Stąpając po popiele i piekle zniewoleń.
Jaki dzisiaj mój kraj przechodzi
>Polska

Nasza ziemia i kler pod czapką NWO
Gdzie tam nam słyszeć słowa wolności
Dobrobytu i służebności Ojczyzny
Gdzie socjal i pomoc mniejszym i biednym
Jak przy władzy nikt nie chce mówić prawdy
By tam ostać na misce ryżu od masonerii
Posypanej zlotem fałszu
By nas wszystkich łowić
Do bólu i zniewolenia
O końca zniewoleń po krańce naszej ziemi w nieskończoność
W imię władzy najwyższej
New World Order
Rekin oceanu to wam mówi
Żebyśmy mieli ciepło w domu
I wikt dobrobytu
Ilu ludzi musiało
I musi narażać życie
Tego nie doceniamy
A własne ego
I to największy grzech
Naszego życia
Gdzie lucyfer
Znalazł swe gniazdo
I nas ujeżdża
Aż do zniewolenia
Całkowitego
Nieposzanowanie
Ma przejść w poszanowanie
Wzajemne.
A burda naszego
Kraju może
Zamienić w czyste
Myślenie
W wzajemnej
Współpracy Polskiej
Ziemi
Nie ma innej drogi do wolności
Wolność na potokach brudu
Fałszem i utopią wszystkich śmierdzi
Scalony Naród to wielki Naród
Wróg nas nauczy tego
Z wielkiego i ogromnego bólu i ucisku
Do wielkiej i Ogromnej Ojczyzny
Na Polskiej ziemi wybudujesz swój dom
Pokoleń
Niestety tacy jesteśmy i takie nam Stwórca
Daje powroty.
Nikt tego nie odwróci
To nam napisane

https://sites.google.com/site/poezjawytworna/


Rekin Oceanu
Nie śpijmy bo nas okradną a nawet uśmiercają.

Dowód.
Makaron z kadmem.
Gdyż susz jajeczny nie jest jajkiem a proszkiem niezidentyfikowanej chemii z domieszką kadmu.
Chleb na ulepszaczach znaczy chemii - zamiast na naturalnym zakwasie czy drożdżach.
Wszystkie dania szybkie i gotowe to wysokiego ryzyka niebezpiecznej Chemii.
Woda ta źródlana filtrowana nie wiem po co.
Mięso wieprzowe oprócz wołowiny na paszach bardzo wysokiego ryzyka chemii.
Mało tego przy seryjnych taśmach wstrzykiwane są automatem konserwanty
Sól pseudo chemiczna trutka nie kopalniana jaką powinniśmy konsumować.
Jajka produkowane na sterydach i antybiotykach i w niewoli.
Pozbawione naturalnych właściwości.
Warzywa na nawozach sztucznych.
Nie mówiąc o modyfikowanej żywności od roślin po zwierzęta.
Mięso wieprzowe jak zobaczymy wyrośnięte jak na drożdżach I to jest postrach.

Każda trucizna pojedyncza nie zabije nas ale kumulacja wszystkich wyniszcza nam wątrobę, nerki zapycha żyły.
A tym cierpi serce.
I tak umieramy cierpiąc.
A Polacy kipią i chorują i umierają miedzy 50 a 60 lat. lawinowo.
A wróg zaciera ręce po co wojny.
Fabryka obraca tryby. znakomicie.
Ludzka czujność opanowana.
Zagrożenie zaciemnione i zagdakanie zakłamanym komfortem pewnie w krematorium itd.

No media dopingują
Naukowcy obliczają zyski straty
Ludzi pewnie mają za kartofle które gniją z przeznaczeniem do rynsztoka.
Nawet się mówi że 60 latek to nie leczyć gdyż szkoda na nich pieniędzy.To już nie człowiek.
To oni dali największy wkład i co! figa uciekaj dziadu.
Skwitowane.

Czy tyle jest wart człowiek.

A w Dąbrowie Gór budują wielki salon opieki onkologiczny za przewodnictwem NO NO NO .
I jeszcze kasa.

Ale nikt nie zechce przerwać przestępczej bandzie trucicieli bandyckiej chałtury Polskiej.
Nie mówiąc jaka kultura ma się dobrze.
NO NO NO Okultyzm
Od Bajek po filmy horroru
Faszyzm kwitnie nawet nawet
Nie dziwi że psychiatrzy znajdą pracę i domy tej opieki się napełniają o brzegi.
rekin oceanu
Jeśli chcemy
By liście i niesmaczne owoce nie spadały na naszą posesję.
I nie uprzykrzały naszego życia.
Musimy wyrwać drzewo.
A nie wzmagać się z jego odchodami.
Których nikt nie zechce korzystać a zaśmiecają nasze życie.

Tak nie wolno nam walczyć z wiatrakami.
A z producentami bubli co uprzykrzają nasze życie.

Demokracja toleruje faszystowskie organizacje które wydały ogrom zgrozy spustoszenia i cierpienia ludzkości.
Czy my ludzie zgadzamy się z tym.
Przecież świat jest jednym drzewem.
Bez współpracy ludzkiej nie może istnieć pokój.
Mamy trzy potężne religie.
Jak islam,judaizm i Chrześcijaństwo.
Ale nie wiemy że te religie łączy jeden nurt procesów.
Na różnych poziomach.
Przecież Religia żydów wywodzi się z ich Ojca Abrahama
Tak i Islam urodził się z jej Niewolnicy wygnanej przez Sarę.
Chrześcijaństwo rodzi się ze starego Testamentu.
Wynosząc te dwie religię do samej Świętości Ducha Świętego
Co ma się stać jego Filarem Życia i zwycięstwa.
Tak te procesy powoli postępują.

Lucyfer Jątrzy niezgodę i wznosi poróżnienie i w tym jest przebiegły
I mocno wyrafinowanym specjalistą.
Przyjrzyjmy się jak lucyfer traktuje rdzennych Żydów.
Odbiera im rytualne zabijanie zwierzą z nakazem swojej Religi.
Jezus Chrystus ten rytuał zostawił Ofiarny na krzyżu.

Zwróćmy uwagę że masoni są Ojcem Lucyfera ale i jego Ofiarami w ciele człowieka.
Chcąc walczyć z naszym Bogiem.
I zbierać to co nie ich.

Ich Lucyfer uprosił Naszego Ojca kąkol nie zboże.
To nasz Ojciec jest Potęgą i siłą w ostatnim rozrachunku nie Lucyfer.

Tak Lucyfer ma dopust a nie wolną wolę.

Tak Ojciec Bóg mówi Czyńcie Prawość a gniew do mnie Należy.
Inaczej nasza wiara jest pod znakiem zapytania.

Nasza walka raczej powinna wzmacniać się zdrowym i przyjaznym słowem
Umacniając więzy uczciwości i wydawać smród tych co czynią nam gorycz.
Duchowy jak i uśmiercając nas przez pokarm do którego mają dostęp.
Gdzie opisałem powyżej.

rekin oceanu

To jeszcze nie koniec.
Napisałem że za upokorzenie mnie znaczy mojej bliskiej rodziny.
Odpłacę Samemu lucyferowi.
Gdyż z nim zaczynam walczyć bezpośrednio.
Jak nikt inny.
Za nieuczciwość niech sam dochodzi co uczynił i z kim zadarł.
Słowo jest groźniejsze niżeli muskuły jego.
Każda przemoc to koniec wroga.
Czym walczysz od tego giniesz.

rekin
Drogami Prawdomówności

Trudno szukać prawdy w tłumie. Prawda jest priorytetem tych, którzy szukają jej własnymi siłami ponosząc duże trudności. Kłamstwo i nie zdrowe poglądy są mylne i gorzkie w owocach
Lepiej 1000 000 podeprzeć tych co szukają prawdy niżeli jednego przekonać gdyż tylko na podatnym gruncie owoce prawdziwej pracy są obwite

https://sites.google.com/site/asprawda/
Prawda

Wznoś jej ciężar oblicza
W świecie wzmagań zepsucia
To boli przestępców
Wierzgają
mową
Zastawiając sidła
Które w nie wpadają
A ty chodża z głową uniesioną
Nie bój się tej zarazy
Ona boli
Nękaniami swymi
Walcz
mieczem słowa
By ci nikt nie dorównał
Gdyż w prawdzie
I miłości odnowa
Narodów


Słowo

jest jak miecz obusieczny
Albo zabija albo życie wzbudza albo Pokój i dobrobyt
Jak ważne jest słowo które może ranić
A które może leczyć.
Ale żeby ono leczyło
Trza nosić ducha pokoju
Ducha wolności
Ze zdrowym sumieniem co widzi cały globalnie Naród.
Bez suwerenności globalnej jest zniewolenie
I ciemność.
Bez patriotyzmu jest pogwałcenie obywateli
Jak można kochać to co jest niczyje.
Tam jest ułuda i śmierć.
Czy ojczym i macocha
Może mieć cechy rodzicielskie
Gdzie ciało dziecka nowo narodzonego nie wyszło z nich.
Nie mówiąc o patologiach.
Lecz zło widzimy w ofiarach.
Czyżby dlaczego Jezus kazał kochać wrogów~
Gdyż widział w nich Ofiary.
Lecz widział inne źródło zabijania ducha i ciała.

Jak mocno nie rozumiemy innych.
rekin oceanu

poezja polska


Tam gdzie oczy Narodu wiodą
Nie zawsze jest Polska
Polska jest tam
Gdzie duszą i sumieniem
Wznosisz
Jej suwerenność
A podwaliną jej
Jest kamień prawdy.

Polska
Nie o podaż Prawda
Co mądrością ostoi
Co skłania nas do prawdziwej refleksji wyznań
Tak by sumienie nasze - umiało czytać
Czas rzeczywisty
A nad nim miał panowanie człowiek
Nie wchodząc w zwątpienia
Jakie świat niesie zarazy cień
Tak by człowiek nie dał się zjeść z uciśnień niefortunnych
Słowom jakie na niego czyhają
Niosąc masę zwątpień.
Gdyż prawda ma owoc piękna
Która uszlachetnia każdego
Kto w niej się zakochał
Do puku miłości nieograniczonej
Prawda to nie Pożądanie ani pożądaniem nie jest prawdziwa miłość co Lucyfer poplątał języki co niektórym.
I poróżnił po dzień dzisiejszej niezgody do krwi i cierpień w bezkresie cały świat.
I tym się obławia cieszyć że plemię człowiecze gat zwykły nikczemnik potrafił zwieść.
Podsycając nienawiści wiele.
Co zaślepia całe Narody.
To nikczemnik mason Budowniczy tej zarazy zatracenia i rządny krwi.
Czy to zechcieliście wiedzieć.
To jego koniec i tych co z całej woli zechcą być jego ofiarami po wsze czasy.
To nie on jest panem.
A prawdziwym Panem jest nasz Stwórca.
On ma tylko dopust co za wiele nie wyjdzie mu na korzyść.
A kto raczy wynosić obrazę Ducha Świętego niech się Lęka Ognia piekielnego.
I tak z tego nic nie rozumiecie ale ci co mnie zaciekawieniem czytają./


Czy to nas czeka ! Czy tajność nie takie miała owoce za przyzwoleniem Narodu Niemieckiego.

Który został podstępnie obezwładniony i wykorzystany do rzezi bezlitosnej Narodów.
.
Czy u nas w kraju nie widać co rusz rozlewająca się krew niewinną!!! Gdy lucyfer nie planuje unicestwienia Narodów i pragnie krwi i śmierci do których utorował sobie drogę Może być z późno na odreagowanie. Te zawory i nitki śmiercionośnej zarazy możemy poprzecinać.Wydawać go i naświetlać w każdym calu jego istnienie.Kto mówi przeciwko i przecząco przeciwko interesom polskim i rodzinnym.Prawdopodobieństwo jest że ma styczność z wrogiem Znaczy z masonerią i klerem masońskim.
.

https://sites.google.com/site/czarnabialamagia/
rekin.

POEZJA REKIN OCEANU

Góry Które Możesz Zdobyć
W tęsknocie - błocie i brudzie
W grudzie i mitrędze wzmagań
Idziesz tam gdzie wolność

Prawdziwie wije dzień
Cóż powiesz tym co bezwstydne
Cienie przymrużają oczy
Patrzą na hi hot w mroku i północy
Ogarnia ich srebrne oko telewizora
W złodzieju czasu i nikczemności
Rozlewa ci di duszę w niepamięć
Nikczemności
Jak ta zaraza co obala ci sumienie
Która ci zmywa z twej duszy
Co Bóg ci napisał
Byś go nie zrozumiał
Tarzając się w bezprawiu
A wróg mason ma cię na patelni
Konsumenta byś mu służył
Jako instrument do jego posług
W bezprawiu
Twoja wola
A ty prawdziwy Polaku
Kuj swą duszę z mocnej stali
By cię nikt nie obalił
I patrz z gór
Które w prawdzie zwyciężyłeś.
Jak nierozumny włazi do kosza złudzeń
Masonerii
Który go uwiązał u żłobu swej natury
By skomlał i jęczał
I prosił nikczemników o kromkę chleba.
Gdyż Boga zapomniał
I przez swój grzech się żegna
Z prawdziwą wolnością.
Któż może mieszać między nami
- Kto nam może zakładać kajdany
Gdy z nami prawdziwa wolność której nikt nie podważy
Kto na nią się targnie ten się roztrzaska - Na kogo upadnie tego zmiażdży - Ale ty moja perełko abyś była czysta
By ci nikt nie miał nic do zarzucenia przed naszym Bogiem
Polsko; W mitrędze twojej i znoju twoim
Widzę cię kraino moja w prawdziwym stroju twoim
Boś moja; Ty co nękaniami konałaś jak nieboszczyk
Okłamana i okłamywana przez najwyższe autorytety kościelne
Gdzie twoje zdrowie w twojej odnowie
Gdzie w zbutwiałej nędze stoisz
Kto cię oszukał
Kto zmylił drogi
Podkowy pod nogo podłożył byś upadła
Nie tam droga
Nie te myśli co nami szarpią ku przepaści
Jesteś mi drogą polsko moja
Jak kwiat jedyny
Który zakwita prześliczną nadziei wiosny
Rekin oceanu - Grom
religijne
i różne masy misyjne mitręg porzucano tobą
Jak drzewem uschłym.
Otrzyj łzy ze swego oblicza
Naucz się wołać prawdziwego Ojca
I wyrzuć i odrzuć modlitwy co na palcach wyliczasz
Bo to nie twoje.
Bóg wprawdzie nie szuka ilości wznoszeń do niego
i ust twoich bez sumienia
Na którym kła-dzież rozmyty kamień bezdroży.
Bóg szuka pojednania z tobą z Duchem swoim
By cię chce okryć szczęśliwością swoją
Duchem swego światła Byś istniał na wieki. Rekin oceanu

Pieczęć Boga -
Dla Narodów Świata
Mówisz o prawdzie a jej nie rozumieją
Gdzie jej drogi miłości I jej prawdziwe wiatry wieją i wznosić piękno jej okrycia
Nad wyraz co wznoszą jej uprawy w prawdziwych Winnicach sumień
Bo cóż nam opowiedzą o prawdzie ci co jej nie dotykają
Prawda pisze prawdziwy świat Prawdziwym haftem natury
Bo któż opowie nam o świecie tej ziemi. świętej natury
Jak nie mieszkańcy Niebios
Gdzie człowiek nie dotykał tej krainy.
Cóż czy nie mamy dróg drogowskazów
A kto nam powstawiał znaki zakazu
A kto nam zbudował ołtarze z krucyfiks białego
A kto namalował na ścianie z farb-ciemnego ciemność Przecież
Bóg naszym Duchem Miłością i naszym posłuchem naszych
sumień
Byśmy mogli go rozumieć prawdziwą jego mową
i dać sobie wbić pieczęć Boga
Do naszych sumień i myć je czystą wodą
Ducha Świętego
Tego nikt nie ma prawa stawiać znaku zakazu
Stawiając krucyfiksy
Dając tym do zrozumienia
że nie ma prawdziwego Boga.
Pieczęć Boga jest jedyną ostoją ludzkości którą to mają podążać Narody.
Bez tej świadomości sumienia nie może istnieć Naród - Narody Ludzkości

Wznoś - tam gdzie osnowa; wije swoje drogi prawd
i znamiona jej zapisuje nasze sumienie
pisz jej słowami swych gwiazd
I unikaj boczne cienie
Byś nie upadł
Jak Poznawać Człowieka

To co czynimy i wykonujemy
Są to rzeczy niejednokrotnie wymuszone
Tak nie są one adekwatne
I nie muszą pasować do naszej osobowości.
Sytuacje w których się znajdujemy
Wymuszają w nas być innym niżeli jesteśmy.
Po to by nie obrażać innych
Lub nie zdradzać samego siebie
Kim jesteśmy dla naszego bezpieczeństwa
Lub bliskich
Lub zastosować podstęp dla przestępców by ich złowić.
Lub podstęp dla ludzi prawych
By ich pozbawić prawdy.
Toteż w tym świecie bądźmy jak gołębice
A zwinni jak żmije.
By wznosić w sobie prawość.
A nie dać się wyzuć z uczciwości
Naszego sumienia.
A człowieka poznawajmy po owocach.
A już dogłębnie po intencjach
Bardzo dokładnie sprawdzonych.
Tak rzeczywistość życia okazuje nam
Słabości prawa nad sumieniem
Nawet do 10 przykazań
Co Jezus Chrystus mówi w przypowieści
O nieuczciwym zarządcy.
Czy synu Marnotrawnym
Gdzie pozory nam nie okazują całej prawdy
A prawo jest na nie bezskuteczne..
Toteż ani samo prawo Boga nas nie wybawi.
Ani prawo cywilne nas nie uchroni.
Ale jest niezbędne i pomocne by żyć.
Ależ wybawi nas Duch Prawdy który nas
Wprowadzi na wszelką prawdę.
Odnawiając nasze odrodzenie duszy.
Ależ co do prawa cywilnego raczej pomocna jest wychowanie
Kultury o wysokim morale.
I wychowaniu jej w naszych osobowościach.
Wtedy jakikolwiek stworzylibyśmy system Narodowy.
Będzie służył dobroczynnie wszystkim.
Według ich potrzeb.
Pozbawiający wszystkich zgrzytów.
I nienawiści jaki dzisiejszy świat Pała.
Lucyfer w tym ma si e dobrze.Wiem że wielu boi się dyskutować na ten temat.

Ja już cierpiałem z tego tytułu i w tej sprawie 30 lat do tyłu.
W latach osiemdziesiątych.
Wtedy byłem pośmiewiskiem.
Leżałem prawie na łożu śmierci.
Bóg poraził niektórych śmiertelnie.
To nie były fikcje a fakty.
Choćby księdza św. Barbary w Dąbrowie Górniczej.
Gdzie matka jego płakała w niebo głosy.
Wołając -
Bóg mi zabrał siódme dziecko.
I porazi jeszcze więcej bo słowo moje potęguje ich grzech.
Grzech potęguje moc Boga i wyrok.
Najgorszą rzeczą jest strach.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Z tego się cieszy lucyfer -
Gdzie usadawia zapis w protokołach mędrców Syjonu z 1897 r.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Ciesząc się gdzie groźba i strach paraliżuje wszystkich.
Tak ludzie przy władzy nie mają wyjścia.
Niemiecki minister odchodząc ze stanowiska -składając dymisję mówi-
Nie rządzą ci co są wybrani ani wybierani.
Tak ich steruje strach za plecami Lucyfer daje dyrektywy.
Kto nie pokona strachu nie może być wolny.

Czy to żołnierz czy to górnik,kierowca,lotnik ,strażak - itd.
Ci ludzie by służyć Narodowi muszą być pozbawieni strachu.
By trzeźwo myśleć i eliminować niedoskonałości swojej pracy.
Tak i ludzie którzy mają lęk wysokości nie są zdolne pracować na wysokościach.
Lucyfer upatruje słabe strony ludzkie.

I to z detalami eksploatuje w bezwzględności do ostatniej kropli krwi
Wysyca Naród polski.
Gdy widzi opór osłabia czeka wytycza nowy atak.
I tak dalej
Zniewala Polskę i całe państwa.
To już nie fikcja a fakty.
Sam Balcerowicz się nawet wygadał.
Państwem Suwerennym na tym globie jest tylko jedno Państwo jeszcze.
A nim jest": Korea Północna.
Tu nie chodzi kto komu zagraża i jaki jest szkodnik - a o zniewolenie i
Mieć wszystkie wpływy na to Państwo. Znaczy pod hasłem NWO
Masonerii.
Władza dla nich bez granic.


Tak musimy sobie zdać sprawę co czyni i robi i zrobiła masoneria w Polsce.
Plucie im po ryjach po nich spływa jak po kaczce.
Niewidzialne oko.
NIE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
W Polsce będą jego flaki wywleczone na zewnątrz.
Tego ohydnego gada.
Jesteśmy codziennie truci przez zakłady spożywcze. Inaczej uśmiercani
Z opóźnionym zapłonem czasu.
Nawet maka w młynie jest konserwowana- truta
Woda źródlana filtrowana znaczy konserwowana - truta
Wszystko pod nazwą hermetycznie chronione bez bakterii.
Estetycznie zapakowane.
Spalą też nas etycznie.
Humanitarnie.

Toteż Jezus Chrystus Mówi.
Diabeł ma moc zabić ciało i ducha.

Kto nie ucieknie od niego i się nie odizoluje zostanie
Tak skonsumowany przez niego.
http://iskra.poezji.salon24.pl/562250,pogrom-szatana#logged
Rekin oceanu
Polacy powinni wiedzieć co zawdzięczają
 Wojtyle
Królowi wychodzącego z Polski
Brzeziński jeden z najwyższych
Dostojników Masonerii 33 stopnia.

Co dał Światu i Polsce II sobór watykański.
Bym się nie mylił

Ale uciemiężenie kryzys
Wojny
Prześladowania.
Może doprowadzić do masowego prześladowania i mordów.
Te procesy są nie odwracalne.

Zmianę lub wymianę Papierza.
Traktując religię mocno Satanistyczną na równi z Chrześcijańską.
Wprowadzając ją do owczarni.
Dzisiaj już w postrachu żyje cały świat.
To nie mity legendy
A fakty co świat na co dzień dotyka.

Żyje jeszcze Brzeziński i czeka na sad ale nie na ziemi
Gdyż jego ręce zmoczone są krwią.

rekin oceanu.

Niech się wzburzy niebo i ziemia
Morze i ląd.
Aż ujrzeć tych ludzi na właściwym ich miejscu jakiego dokonały cudu.
Niestety człowiek zawsze jest ofiarą które oni padły ze swojej naiwności.
Tego Bolesnego dzieła dokonuje Lucyfer.
Wybierając ich jako narzędzie,
Jak powiedziałem
Nie pozostawię na zbrodniarzach suchej nitki
https://sites.google.com/site/pogromlucyfera
Grom
Człowiek pozbawiony celu Prawdy
Pozbawiony jest poznania.
A to pozbawia nas aktywności celu
Dokonywania zmian w swoim życiu.
Jak niektóre przypowieści -
Przyswajają nam złote myśli
_ Jak cel uświęca środki.
Z tym że cel może być krótko wzroczny znaczy przyziemny i dalekosiężny
Wróg stoi po środku.
Czyni wszystko byśmy byli krótkowidzami.
Znaczy Narodem ślepym.
W tedy on władca ciemności wie lepiej od wszystkich
Jak nas zniewolić. I usidlić zniewolić a nawet bezkarnie zabijać.
To czyni masoneria jako narzędzie Lucyfera w którego wierzy.
I dozgonnie oddaje mu swoje posługi przez swoje służalcze usługi
Dozgonne
Uwikłać w to cały świat.
Nawet Katolicyzm.
Gdzie ułatwił mu sobór II wprowadzając
Wszystkie wiary łączcie się nawet wiarą Lucyfera.
Z którą Watykan wnet zwalczał całe wieki.
Jakże można kochać śmierć.
I wmówić całym narodom że to jest dobro w imię ich.
Tak staliśmy się zahipnotyzowani kłamstwem
Nie umię tego wytłumaczyć.
Jak nie umię wytłumaczyć Postępek Żydowski.
Za czasów Jezusa Chrystusa.
Inaczej nie byliby osadzeni a tak stało się inaczej

Mianowice
Według słów Mesjasza I Boga Jezusa Chrystusa
Który trzyma w ręce rózgę żelazną jako apokalipsę.
mówił.
Znają poznanie Prawdy sami nie wchodzą a innym nie dają.

Wtedy podjudzali swój Naród który narazili na holokaust.
Wygnanie i jeszcze nie wiadomo co ich czeka.
Temu Narodowi już się nic nie pomoże.
Jak sobie sam nie pomoże.

A następnie powiedział :
Temu Narodowi Królestwo zostanie odebrane a także i władza.
To gdzie jego przewodnictwo co sobie bezkarnie przywłaszcza.

To nad nim wisi ręka tego co ukrzyżowali
Jako ręka apokalipsy.
I to od niego zależy ich życie.

Jeszcze ich ostrzegał.
Jak przyjdzie na was czas nie wracajcie po płaszcz do swego domu
Bo już stamtąd nie wrócicie.
Tak co dzisiaj składacie i się bogacicie - biedniejecie.
Lucyfer o tym wie.
I tylko czeka rozkazu by waz zeżreć.
Po to został uwolniony na ziemię.

rekin oceanu

Nie o podaż prawdy
Mówić nam trzeba
Tam gdzie widnieje
Jutrzenka dobra
Jak poranna rosa zniknie od słońca
Tak zniknie
Jad złowieszczej
Zgnilizny zła.
Co zatruwa polski potok
Gnojówą belzebuba
Wtykając między wiersze
Swe zgnojone myśli.
Nie śpij bo cię okradną.
Nie wierząc nikomu
takie czasy
Zepsutej tyraliery
Co roznieca śmierć
Całych Narodów.
Rozniecając mutacje zepsucia.
Zawsze po burzy jest słońce
Tworząc ozon
Zabijać bakterie
Co noc przyniosła.
Masońskiej nagonki
[b]Matko Polska Nie jedź do Niemiec
Łapanka na Polskie dzieci.
Powód inna mentalność.
Jak za II wojny światowej
Już niedługo będą grali Polskimi emerytami
Rus,Francuz i Szwab Polska gra Pozory .
Czytajcie intencje nie słowa.
Tak premier chce odwrócić kota ogonem
Przyrzeczenia
Narodowi Polskiemu.[/b]
rekin
_______________________________
Polsko

Czego się lękasz
Czego wzdychasz

Jak wróg zakłada dyby niewoli
Nie bój się wroga mego perełko
Bój się własnych słabości
To one są najgorszym wrogiem nieszczęść
Które na Narody spadają.
Kto sięga po przemoc - jest to jego słabością nicością i jego końcem
Historia nas uczy męskości wytrwania ducha
Mięśnie ustają
Nierząd marnieje i czernieje
Prawda,mądrość i w niej wytrwałość jest wieczna
Abyśmy ją unieśli
Do prawdziwych źródeł wielkości raju zwycięstw
Gdzie marność podepczemy
Własnymi stopami.
rekin oceanu
Prawdziwie wije dzień
Cóż powiesz tym co bezwstydne
Drogi Zwycięstw

W grudzie i mitrędze wzmagań
Idziesz tam gdzie wolność
Cienie przymrużają oczy
Patrzą na hi hot w mroku i północy
Ogarnia ich srebrne oko telewizora
W złodzieju czasu i nikczemności
Rozlewa ci di duszę w niepamięć
Nikczemności
Jak ta zaraza co obala ci sumienie
Która ci zmywa z twej duszy
Co Bóg ci napisał
Byś go nie zrozumiał
Tarzając się w bezprawiu
A wróg mason ma cię na patelni
Konsumenta byś mu służył
Jako instrument do jego posług
W bezprawiu
Twoja wola
A ty prawdziwy Polaku
Kuj swą duszę z mocnej stali
By cię nikt nie obalił
I patrz z gór
Które w prawdzie zwyciężyłeś.
Jak nierozumny włazi do kosza złudzeń
Masonerii
Który go uwiązał u żłobu swej natury
By skomlał i jęczał
I prosił nikczemników o kromkę chleba.
Gdyż Boga zapomniał
I przez swój grzech się żegna
Z prawdziwą wolnością.

https://sites.google.com/site/poezjapl/

Jak jeszcze nie pisałem
O woli naszej i jej uzależnieniu A raczej-
Dowiedzmy się jaka jest wola Stwórcy
Abyśmy w imię stracenia tej pierwszej
Zwyciężyli drugą.
Jak to mawiał Jezus Chrystus
Kto nie wyprze się samego siebie.
W imię uzależnień czystości sumień PRAWDY
A nic nie stanie nam na przeszkodzie
A wróg się roztopi jak wosk od ognia.
I zmarnieje po wieki
Wiekuiste
W swej marności jako nikczemnik
Bo nic nie może istnieć dobre
Nie mając drogi życia
Bez życia wytrwania w Prawdzie.
Uzależnienia nasze są gorsze od dżumy które
Nas utwierdzają w nieszczęściu.
Kochając ich jako iluzje czasu
Które znikają.
rekin

Zapominamy że jako Jezus Chrystus
Zwyciężył rózgę żelazną.
Tak zwaną apokalipsą.

Wszystko może się stać w oka mgnieniu.
Nad czym pracował Lucyfer.
Ale dla kogo i dlaczego.
Dla naszych czczych uzależnień.
Co nam obiecuje lucyfer.
Dlatego najpierw czekają nas cierpienia na opamiętania.
Boli co?
Wieczne przerwanie procesów drzewa życia
Boli ogromnie.
Tak człowiek widzi świat płyciutko.
A on jest ogromny
rekin oceanu

___________________________________________
Rekin oceanu: Ten program będę realizował.Z wielką gorliwością i bezwzględnością.
Ci co niektórzy nie zdają sobie sprawy jakie ogromne siły są nad nami.
I koło nas.
Ludzie nie odróżniają Lucyfera od ofiar jakie on zmamił i obezwładnił.
Magik który zahipnotyzował Ofiarę i odebrał jej wolę i pozwolił wpuścić w jej ducha nieczystość.
Sam jest ofiarą i czyni ofiary.
Lucyfer jest narzędziem na bardzo niskim poziome. o wysokiej sile bezwzględności okrucieństwa tak pozbawiony sumienia i litości.
Jego poziom rozumowania i walki to uśmiercanie pod pozorami Prawdy.
Której nie ma.
Polska padła jego ofiarą cierpień i zniewolenia.

To nie jest zabawa.
A los milinów żeby nie powiedzieć miliardów istnień.
rekin oceanu.
Obym się nie mylił intencjami.
Jak powiedziałem nie pozostawię na nim suchej nitki.
Aż zedrę wszystkie szaty by lucyfer ostał goły kim jest a nie za kogo się ma fałszywie
się podszywając.
Jakimi metodami działa.
Nazwiska przestępców do ludzi nie docierają.
Gdyż nie dotarła do nich informacja oszustwa.
Dlatego że przestępca siedzi w nasze koszuli znaczy naszej tradycji i zna mentalności i słabości
Nasze wykorzystując nas.
Działa na nas przez najbliższe otoczenie.
Mnie nie interesuje za kogo mnie macie.
Ilu mi uwierzy.
Mnie interesuje co ja zrobiłem ilu uratowałem.
Reszta to jest każdego sprawa osobista.
Zaprawdę szatan mnie zabije i wiem o tym
Ale nie wtedy kiedy będzie chciał.
Ale kiedy wykonam to co wykonam.
Aby za swój czyn odpowiedział.
W swoim czasie.
GROM

_____________________________________________

Masoneria w Kościele

Rekin oceanu

"Problemy II Soboru Watykańskiego" - Wrocław 1996.

Drugi Sobór Watykański rozpoczął swe obrady kiedy zaistniało już niebezpieczeństwo ewentualnej wojny nuklearnej. Szybkie zastosowanie energii nuklearnej do celów wojennych, a więc do fabrykowania bomb atomowych spowodowało zaniepokojenie na całym świecie możliwego zniszczenia wszystkich cywilizacji, a nawet w ogóle życia biologicznego na planecie Ziemi. Zrzucona bomba atomowa na Nagasaki (Japonia), pod koniec drugiej wojny światowej i jej przeraźliwe skutki potwierdziło te przypuszczenia, stąd też, nic dziwnego, że rozpoczęto rewizję dotychczasowej polityki międzynarodowej, szukając rozwiązań pokojowych, a nie wojennych, jak to było dotychczas w ciągu niemal całej historii. Zrozumiano, że w ewentualnej wojnie atomowej nie będzie zwycięzców i zwyciężonych, lecz powszechne zniszczenie, stąd też nic dziwnego, że masoneria - podobnie jak inne stowarzyszenia międzynarodowe - rozpoczęła akcję zbliżenia się do swych dawnych przeciwników, a głównie do Kościoła katolickiego, w poszukiwaniu rozwiązań wszelkich ewentualnych konfliktów na drodze pokojowej. Niestety, masoneria me wyrzekła się swego prozelityzmu, lecz wręcz przeciwnie, gdyż przenikając do środowiska kościoła katolickiego usiłowała nadal pozyskać autorytety Kościoła dla swych postulatów. W okresie bezpośrednio przedsoborowym, a zwłaszcza w czasie obrad soborowych, wciągnęła w swe szeregi najgłówniejszych biskupów i kardynałów, co widać z listy 124 pracowników Watykanu, a ogłoszonej wkrótce po Drugim Soborze Watykańskim w prasie włoskiej, na podstawie „Masonic Register of Italy". Z listy tej widać, że ogromna większość dygnitarzy Kościoła katolickiego wstąpiła do masonerii w latach 1956-1960, a więc w przededniu Drugiego Soboru Watykańskiego (DSW), dlatego też znaczna ilość ojców soborowych to masoni, działający niewątpliwie na Soborze według masońskiej ideologii i według konkretnych zleceń lóż, do których przynależeli.

Najważniejszą sprawą dla Soboru była reforma liturgii, a właśnie przewodniczącym odnośnej Komisji był mason Abp Bugnini. Włoskie czasopismo „30 Giorni", ściśle związane z Watykanem, podawało wiele konkretnych danych co do tego, że Abp Bugnini przynależał do masonerii i że, co najważniejsze, reformował liturgię mszalną według konkretnych wskazówek masonerii. Odnośną korespondencję między Abpem Bugninim i jego lożą, co do reformy liturgii Mszy Świętej, podało czasopismo włoskie „ 30 Giorni" w numerze 6 (w języku angielskim) z roku 1992. Oto odnośne teksty:

List z dnia 14 lipca 1964 roku:

„ Drogi Buan (Bugnini): informuję cię o Twoim zadaniu, które Rada Braci zleciła Tobie, w porozumieniu z Wielkim Mistrzem Masonerii i Książętami Tronu Masońskiego. Nakazujemy Ci szerzenie dechrystianizacji przez wprowadzenie nieuzgodnionych obrządków i języka liturgicznego, oraz skłócenia księży, biskupów i kardynałów jednego przeciwko drugiemu. Językowe i obrządkowe zamieszanie jest zwycięstwem dla nas, ponieważ językowa i obrządkowa jedność była siłą Kościoła Katolickiego... Wszystko to należy dokonać w przeciągu 10-ciu lat".

Odpowiedź Arcybiskupa Bugniniego dana Zarządowi Loży Masońskiej:

„Sądzę, że założyłem podwaliny odnośnie największej swawoli w Kościele Katolickim, dzięki memu dokumentowi, wydanego zgodnie z Waszymi instrukcjami. Miałem uciążliwą walkę i musiałem używać wszelkich podstępów w obliczu moich wrogów z Kongregacji Obrządków, aby otrzymać zatwierdzenie owego dokumentu od Papieża. Na szczęście dla naszej sprawy, otrzymaliśmy poparcie ze strony naszych przyjaciół i naszych braci masonów z Universa Laus, którzy są nam wierni. Dziękuję Wam za przekazanie pieniędzy i mam nadzieję, że wkrótce się z Wami spotkamy. Ściskam Was

Wasz Brat Buan (Bugnini )

2 lipca 1967 r. "

Z tych listów widać wyraźnie, że reforma liturgii Mszy Swiętcj została zrobiona według życzeń masonerii. W kilka lat po Drugim Soborze Watykańskim wielokrotnie w prasie włoskiej ukazywały się listy dostojników Kościoła, głównie pracowników w Watykanie, przynależnych do masonerii; listy te nie były kwestionowane przez osoby wymienione na tych listach, qui tacet consentire videtur. Jedną z nich umieścił miesięcznik SZCZERBIEC w numerze 52-53, luty-marzec 1996, którą tutaj zamieszczamy:

1. Ablondi Alberto biskup Livorno, wstąpił do masonerii 5 VIII.1958

2. Abrech Pio, członek Św. Kongregacji Biskupów, wstąpił do masonem (d.w.) 27.XI.1967.

3. Acquaviva Sabino, prof. religii, d.w. 3 XII. 1969.

4. Alessandro O. Gottardi, d.w. 13.VI.1959

5. Angelini Benedetto, Bp Messyny, 14.X. 1957.

6. Argientieri Benedetto, patriarcha S.S., d.w. 11.III. 1970.

7. Bea Augustyn, kard. Sekretarz Stanu za Jana XXIII i Pawła VI.

8. Baggio Sebastiano, kard.Prefekt Św.Kong.Biskupów, d.w. 14.VIII.1957.

9. Baldassarri S., Bp Rawenny, d.w. 19.11.1958.

10. Balducci E., zakonnik, d.w. 16.V.1966.

11. Basadonna E, prałat, d.w. 14.VIII.1963.

12. Batelli G., d.w. 24.VIII.1959.

13. Bedeschi L.,d,w. 19.II.1959.

14. Belloli L,d.w. 6.IV.1958.

15. Belluci C.. Bp d.w. 4.VI.1968

16. Betazzi L., Bp Ivr, d.w. 11.V.1966.

17. Bianchi G., d.w. 23.X.1969,

18. Biffi F. Rektor Uniw. Pontf, d.w. 15.VIII.1959.

19. Biacarella M., d.w. 23.IX.1964.

20. Bonicelli G. Bp Albano, d.w. 12.V.1959.

21. Boretti G., d.w. 21.III.1965.

22. Bovone A., Św. Officium, d.w. 10.IV.1967.

23. Brini M.,d.w. 7.VII.1968.

24. Bugnini A., Abp. Reformator Mszy Św. NOM. d.w. 23.IV.1963.

25. Buro M., Bp., d.w. 21.III.1969.

26. Cacciavillan A., d.w. 6.XI.1960.

27. Cameli U., d.w. 17.XI.1960.

28. Caprile G, d.w. 5.IX.1957.

29. Caputo G., d.w. 15.XI.1971.

30. Casaroli A, Kard., d.w. 28.IX.1957.

31. Cerutti F.,d.w. 2.IV.1960.

32 Ciarrocci E., Bp, d.w. 23.VIII.1962.

33. Chiavacci E., d.w. 2.VII.1970

34. Conte C., d.w. 16.IX.1967.

35. Cresti O., d.w. 22. V.1963.

36. Crosta S., d.w. 17.XI.1963.

37. Csele A. d.w. 25.III.1960.

38. Dadagio L., Abp Lero. d.w. 8.IX.1967.

39 Dante Alboni, d.w, 23.VII.1968.

40. D'Antonio E., Abp Trivento, d.w. 21.VI.1969.

41. De Bonis D., .Bp, d.w. 24.VI.1968.

42. Del Callo Roccagiovane L., Bp

43. Del Monte Aldo, Bp Novary, d.w. 25.VIII.1969.

44. Drusilla I., d.w. 12.X.1963.

45. Faltin D.,d.w.4.VI.1970.

46. Ferrailolo G., d.w. 24.XI.1969.

47. Fiorenzo A., Bp d.w. 14.X.1955.

48 Franzoni G, d.w. 2 III. 1965.

49. Fregi F., d.w. 14.11.1963.

50. Gemiti V., Bp d.w. 25.III.1968.

51. Girardi G.. d.w. 8.IX.1970.

52. Giustetti M, d.w. 12.IV.1970.

53. Gottardi A., d.w. 13.VI.1959.

54. Gozzini M, d.w. 14.Y.1970.

55. Graziani C., d.w. 23VII.1961.

56. Gregagnin A., d.w. 19.X.1967.

57. Gualdrini F., d.w. 22.V.1961.

58. llari A, opat,, d.w. 16.III.1969.

59. Laghi P., d w. 24.VIII.1969.

60. Lajolo G., d.w. 2.VI.1970.

61. Lanzoni A, d.w. 24.IX.1956.

62.Levi V,d.w. 4.VII.1958.

63. Lozza L., d.w. 23.VII.1969.

64. Lienart A., kard. d.w, 5.X.1912.

65. Mancini P., d.w. 23.IV.1958.

66. Mancini I., d.w. 18.III.1968.

67. Manfrini E., d.w. 21.II. 1968.

68. Marchisano F., d.w. 4.II.1961.

69. Marchinkus P., dw 21.VIII.1967.

70. Marsila S., d.w. 2.VII.1963.

71. MazzaA., d.w. 14.IV.1971.

72. Mazzi V., d.w. 13.X.1966.

73. Mazzoni P.L, d.w. 14.IX.1959.

74. Maverna L.Bp Chiver, d.w 3.VI.1968.

75. Mensa A., Abp Vercelli. d.w. 23.VII.1959.

76. Messina C., d.w. 21.III.1970.

77. Messina Z., d.w. 21.III.1970.

78. Monduzzi D., d.w 11.III.1967.

79.Mongillo D., 16.11.1969.

80. Morgante M., Bp Ascoli P , d.w. 22.VII.1955.

81. Natalini T., d.w. 17.VI.1967.

82 Nigro C, d.w. 21.XII.1970.

83. Noe V ,d.w. 3.IV.1961.

84. Orbasio I., d.w. 17.IX.1973.

85. Palestra V., d.w. 6.V.1965.

86 Pappalardo S., kard. Abp Palermo, d.w. 15.IV1968.

87. Pasqualwtti G, d.w. 15.VI.1960.

88. Pasquinelli D., d.w, 12.I.1969.

89. Pellegrino M., kard., Abp Turynu, d.w. 2.V.1960.

90. Piana G., d.w. 2.IX.1960.

91. Pimpo M, d.w. 15.III.1970.

92. Pinto P.V, d.w. 2.IV.1970.

93 Poletti U,, kard. d.w, 17.11.1969.

94. Ratoisi T., d.w. 22.XI.1963.

95. Rizzi M., d.w. 16.IX.1969.

96. Romita F., d.w, 21.IV.1956.

97. Rogger I., dw. 16.IV.1968.

98. Rossano P., d.w. 12.II.1968.

99. Rotardi T, d.w.3.IX.1963.

100. Rovela V, d.w. 12.VI.1964.

101. Sabattani A., d.w. 22.VI.1969.

102. Sacchetti G., d.w. 23.VIII.1959.

103. Salerni F., d.w. 12.XI.1970.

104. Santangelo F., d.w. 12.XI.1970.

105. Santini P., d.w. 23.VIII.1964.

106. Savorelli F., d.w. 14.I.1964.

107. Savorelli R., d.w. 23.IX.1971.

108. Scangatta G, d.w. 23.IX.197l.

109 Schsching G., d.w. 18.III.1965.

110. Schierano M ,Bp Włoskich Sił Zbrojnych d.w. 3.VII.1959.

111. Semproni D., d.w. bez daty

112. Sensi M., Abp. Sardi, d.w. 2.XI.1967.

113. Sposito L., d.w. bez daty

114. Suenes L,. kard., d.w. 15.VI.1967.

115. Tirelli S., d.w. 16.V.1963.

116.Trabalzini D., d.w. 6.II.1965.

117. Travia A,. d.w, 15.IX.1967.

118. Trocchi V., d.w. 12.VII.1962.

119. Tucci R. d.w. 21.VI.1957.

120. Turoldo D., d.w. 9.VI.1967.

121. Vale G., d.w. 21.II.1971.

122. Vergari P, d.w. 14.XII.1970.

123. Villot J.,kard, d.w, 6.VII.l966.

124. Zanini L., Nuncjusz , bez daty.

Wielu z tej listy już zmarło, ale na ich miejsce weszli nowi. W czasie pisania tej broszury nie ukazała się jeszcze w prasie włoskiej lista zaktualizowana. Przypomnijmy jednak, że Wielki Mistrz Najwyższej Rady Lóż Masońskich w Meksyku, Carlos Vazquez Rangel, w wywiadzie prasowym z czasopismem "Processo". oświadczył, że w Watykanie pracują aż trzy loże masońskie rytu szkockiego, jak to podaje katolickie czasopismo THE ATHANASIAN, numer z 1 czerwca 1993 roku. Podana tutaj lista odnosi się tylko do osób pracujących w Watykanie lub współpracujących bezpośrednio z Watykanem i nie bierze się tutaj pod uwagę list masonów przynależnych do hierarchii kościelnej w poszczególnych krajach, chodzi nam tylko o udowodnienie, że w czasie obrad Drugiego Soboru Watykańskiego masoneria miała możliwości wpływania na redakcję dokumentów soborowych, a zwłaszcza na reformę liturgii mszalnej, a to wiele wyjaśnia dlaczego te zmiany liturgiczne przyjęły charakter nie tylko barbarzyński i niszczycielski, ale przede wszystkim bluźnierczy. Wobec tych bolesnych faktów cynizmem jest twierdzić, że zmiany posoborowe zostały przeprowadzone jako „odnowa w Duchu Świętym". Raczej należy przypominać sobie zapowiedzi Matki Bożej dane w Ekwadorze zakonnicy Maria Anna de Jesus Torres z roku 1634 w Quito odnośnie tragicznej sytuacji Kościoła w drugiej połowie dwudziestego wieku, kiedy ukazała się jej jako Matka Boska Bolesna z siedmioma mieczami wbitymi w Jej serce, a także później w La Salette w połowie dziewiętnastego wieku, oraz w Fatimie w roku 1917 i w latach następnych, a szczególniej tzw. „trzeci sekret", tak zlekceważony przez niektórych papieży. Przesadą byłoby przypisywać wszystkie trudności przez jakie przechodzi Kościół po Drugim Soborze Watykańskim masonerii, ale także przemilczać jej obecność wśród hierarchii kościelnej byłoby wielką nieroztropnością. Nadto, przypomnijmy, że podana powyżej lista masonów w Watykanie odnosi się do okresu kiedy jeszcze obowiązywał Kodeks Prawa Kanonicznego dawny, kategorycznie zabraniający przynależności do masonem wszystkim katolikom pod karą ekskomuniki (wyklęcia ), oraz „ecclesiastica sepultura privantur" (can. 1240).

Podobny wpływ miała ideologia masońska także i na inne dokumenty DSW, a zwłaszcza na nowy Kodeks Prawa Kanonicznego, a przede wszystkim na tzw. „Ekumenizm", czyli na odkatolicyzowanie Kościoła Katolickiego i na przekształcenie go na „Kościół Ekumeniczny", a więc na międzywyznaniowy (o czym piszę obszerniej w broszurze „Źródła współczesnego ekumenizmu"), a rozciągający się na wszystkie religie, nawet na pogańskie. Podana uprzednio lista 124 prałatów-masonów, głównie pracujących w Watykanie, nie jest listą kompletną jeśli chodzi o całe duchowieństwo Kościoła Katolickiego. Te inne dane, co do obecności masonerii w Kościele powszechnym, trzeba szukać w każdym z poszczególnych krajów, co nie jest rzeczą łatwą, gdyż tylko w niektórych krajach masoneria ujawniła swoje wpływy w Kościele. Jedną z prac na ten temat jest książka znawcy masonerii Pierre Virion, wydana we Francji pod tytułem „Mystere d'iniquite" w roku 1967, czyli wkrótce po DSW, a odnosi się ona prawie wyłącznie do sytuacji Kościoła Katolickiego we Francji, chociaż informuje także nieco i o duchowieństwie w innych krajach, a zwłaszcza we Włoszech. Dobrze się więc stało, że książka ta została nareszcie (bo z trzydziestoletnim opóźnieniem) wydana ostatnio (rok 1996) w przekładzie na język polski przez wydawnictwo FULMEN, pod tytułem „Misterium nieprawości". Przypomnijmy także, że wydawnictwo FULMEN wydało w przekładzie na język polski także i inne książki o masonerii, jak np, dzieło pisarza francuskiego Arnaud de Lassus, „Masoneria - czyżby papierowy tygrys?". A także i znakomitą pracę polskiego znawcy masonerii Ks. Henryka Czepułkowskiego „Antykościół w natarciu" (1994) i Georges F. Dillon, „Antychryst w walce z Kościołem" (1994). Również i inne wydawnictwa, jak poznański WERS, wydały ostatnio szereg książek o masonerii i dlatego katolicy nie mogą się skarżyć na brak informacji co do niebezpieczeństwa jakie grozi Kościołowi ze strony ideologii masońskiej.

Ale mimo istnienia już tak wielu prac na temat masonerii jest ona nadal przez wielu katolików, zwłaszcza zakonników, uważana za instytucję bardzo pożyteczną, za coś co ich pociąga i fascynuje, a wyróżniają się w tym szczególniej jezuici i dominikanie. Wielu z nich już zaraz po ujawnieniu się masonerii w początkach osiemnastego wieku natychmiast do niej wstępowali, a nawet zakładali loże w swych własnych budynkach zakonnych, a przestrogi encyklik papieskich mało ich obchodziły. Wręcz przeciwnie, usiłowali i usiłują nadal przekonywać wszystkich katolików, że masoneria jest instytucją bardzo chwalebną i pożyteczną, gdyż szerzy braterstwo wszystkich ze wszystkimi. Właśnie kilka lat przed DSW ponownie wielu jezuitów i dominikanów powróciło do wychwalania masonerii. Jednym z najbardziej gorliwych promotorów masonerii w Kościele był i jest nadal ks. jezuita Michel Riquet, który tak się wyspecjalizował w sprawach masonerii, że aż się stał autorytetem dla samych masonów, dając konferencje o masonerii w lożach masońskich, a jedną z najgłośniejszych była konferencja dana przez mego w słynnej loży „Volney" w mieście Laval (Francja ) 18 marca 1961 roku. Tekst tej konferencji został później wydany drukiem w półoficjalnym czasopiśmie Episkopatu Francji „Documentation Catholigue". Według ks. Riquet masoneria narodziła się wewnątrz Kościoła Katolickiego, gdyż jej korzenie tkwią w średniowiecznych cechach i bractwach chrześcijańskich murarzy, budowniczych katedr i świątyń. Regulaminy owych bractw wymagały od swych członków nie tylko żywej wiary w Boga w Trójcy Świętej Jedynego, ale także surowości życia i umartwienia, stąd też wnioskuję, że i dzisiaj masoni prowadzą życie bardziej surowe i umartwione niż Trapiści. Także konstytucje późniejsze łóż masońskich podkreślają wartości moralne masonerii. Zapomina jednak ks. jezuita Riquet, że masoneria używa kalendarza o kilka tysięcy lat starszego od kalendarza chrześcijańskiego i że reklamuje swoje pochodzenie nie od bractw Średniowiecza, a więc chrześcijańskich, lecz od cechów i związków zawodowych najstarszych cywilizacji pogańskich, a głównie od rzekomej Atlantydy, a co najmniej od cywilizacji starożytnego Egiptu i Dalekiego Wschodu, przypisując masońskim cechom murarskim budowę piramid Egiptu. Najbardziej jednak niepokoi dążność do zażyłego współżycia niektórych zakonów Kościoła katolickiego z masonerią i całkowite lekceważenie opinii o masonerii poprzednich papieży przedsoborowych, co do jej charakteru antychrześcijańskiego. Sami bowiem masoni podkreślają swój rodowód z czasów przedchrześcijańskich i że ich doktryną jest przede wszystkim naturalizm, więc negacja wszystkiego co jest nadprzyrodzone, czyli tego co jest istotą chrześcijaństwa. Właśnie po DSW spotykamy się bardzo często w Kościele katolickim z nauką niemal wyłącznie naturalizmu i to nawet w dokumentach Stolicy Świętej, a więc z głoszeniem moralności naturalnej, czyli przedchrześcijańskiej i nic dziwnego, skoro znaczna część pracowników Watykanu to masoni.

Ks. jezuita Michel Riquet informuje także ( w tymże samym numerze Documentation Catholigue. Nr. 1745) o obecnym stanie masonerii, a mianowicie: Wielka Loża Anglii liczy aż 7647 lóż (włączając w to także i loże istniejące poza Anglią), do których przynależy ponad 600 tysięcy osób. W St.Zj. Wielka Loża w Ohio ma zarejestrowanych 681 lóż i 255.451 członków. W Nowym Jorku Jest 995 lóż, do których przynależy 224.405 członków. Wielka Loża Niemiec ma 372 loże i 20.321 członków. Wielki Wschód we Włoszech ma 444 loże i 30 tysięcy członków. We Francji, Wielka Loża Narodowa Francji, założona w roku 1913 ma 220 lóż i ponad 6 tysięcy członków, wliczając w to także niektóre kolonie francuskie. Poza wyżej wspomnianymi lożami, zwanymi „regularnymi", istnieją także i loże, które nie są uznane za „regularne". Te loże regularne liczą sobie około pięciu milionów członków. Co do lóż nieuznanych za regularne to Documentation Catholigue nie podaje liczby członków, chociaż loże te także są dość liczne i do pewnego stopnia zależą od Wielkiego Wschodu Francji, w swej siedzibie przy „rue Cadet" w Paryżu, ma około 30 tysięcy członków. Wielka Loża Francji przy „rue de Puteaux 8" różni się od innych lóż przez swój ryt szkocki, zachowujący wiarę w Boga i misteria chrześcijańskie. Ostatnio, Wielka Loża Francji polepszyła swoje stosunki z Kościołem Katolickim i otrzymuje wizyty biskupów, głównie Bpa Perezil. Loża ta liczy około 9 tysięcy członków. Loża „Praw Człowieka" przy „rue Jules-Breton" w Paryżu, założona w roku 1893 przyjmuje na swych członków zarówno kobiety jak i mężczyzn; zajmuje ona postawę antyklerykalną, teozoficzną i okultystyczną. Jednak po DSW niemal wszystkie te loże nawiązują dialog z Kościołem Katolickim.

Według Ks. jezuity Michel Riquet'a, po DSW nastąpiła nowa era co do stosunków między Kościołem i masonerią, co on nazywa „przejściem od wyklęcia do dialogu". Specjalistą w tym „dialogu" między Kościołem i masonerią jest głównie, (choć nie jedynie) Ks. Rosano Esposito, autor wielu prac na ten temat, między innymi następujących: „La Massoneria e L'Italia dal 1800 ai nostri giorni". Ed. Paoline, Roma 1979, wyd.5. „Le grandi concordanze tra Chiesa e Massoneria", Ed. Nardini, Firenze 1987. „Santi massoni al servizio dell 'uomo". Ed. Bastogi, Foggia 1992. Tenże autor, a więc Ks. Rosario Esposito, napisał długi artykuł na temat: „Giovanni XXIII e la Massoneria Oggi", umieszczonym w czasopiśmie masońskim „Massoneria Oggi". numer z maja 1995, w którym omawia książkę prałata Capovilla (b sekretarza osobistego papieża Jana XXIII), analizując stosunki papieża Jana XXIII z masonerią, a miały one być bardzo przyjazne i serdeczne, chociaż papież Jan XXIII w swych wspomnieniach-notatkach zapisywał dawne potępienia masonerii przez wielu papieży. W swej encyklice „Pacem in terris", papież Jan XXIII rozróżnia między „doktrynami" i „ruchami"; doktryny, według niego, są niezmienne, podczas gdy „ruchy" ulegają ewolucji, a więc i zasadniczym zmianom. Podobno Jan XXIII miał powiedzieć do prałata Agostino Casaroli - który wówczas w rozmowie z papieżem Janem XXIII skarżył się na niechętny stosunek rządów komunistycznych Węgier i Czechosłowacji w sprawie zawarcia konkordatu - „proszę nie zapominać, że Kościół ma wielu wrogów, ale sam nigdy nie przyjmuje postawy wrogiej wobec żadnego kraju".

W tymże samym artykule autor przypomina, że papież Jan XXIII bardzo serdecznie dialogował z anglikańskim Prymasem Geoffrey F. Fisherem, chociaż tenże był wybitnym masonem. Podkreślił także, że Kościół Anglikański zawsze utrzymywał przyjazne stosunki z masonerią, a znaczna część duchowieństwa anglikańskiego przynależała i nadal przynależy do masonerii. Przypomina też ,że ksiądz anglikański Walton Hannah, w swej książce „Christian by degrees" (Londyn, 1955), a który przeszedł na katolicyzm, podaje, że 17 biskupów i ponad 500 księży anglikańskich przynależą do masonerii. Prymas Ficher wstąpił do loży Old Reptonian w roku 1916, a w roku 1939 był Wielkim Kapelanem Wielkiej Loży Matki w Londynie. Jan XXIII nawiązał kontakty ekumeniczne z Londynem. Prymas Fisher, wracając ze Środkowego Wschodu, złożył wizytę papieżowi Janowi XXIII (2.XII.1960). Rosario Esposito także obszernie pisze na ten temat w swej książce „Santi e massoni al servizio dell 'uomo". W tymże samym artykule (w czasopiśmie „Massoneria Oggi" May 1995), Rosario Esposito porusza sprawę serdecznych stosunków papieża Jana XXIII z wybitnym masonem Marsaudon, podkreślając. że łączyła ich wyjątkowo serdeczna przyjaźń. W roku 1964, dziennik ,,Juvenal" z dnia 25 września, umieścił długi wywiad prasowy Jean Andre Faucher z Marsaudon. Tekst tego wywiadu został później włączony do książki „De l'initation maconnigue a l'ortodoxie chretienne" (Paris, 1965,str. 135-136). Oto fragment tego tekstu: „Faucher: Czy dobrze znał Pan papieża Jana XXIII ? -Marsaudon: Byłem bardzo przywiązany do Prałata Roncalliego, Nuncjusza Apostolskiego w Paryżu, Wiele razy przyjmował mnie w Nuncjaturze, a także Nuncjusz Ronalli odwiedzał mnie w moim domu w Bellevue, w Seinet-Oise. Kiedy zostałem Mistrzem Zakonu Maltańskiego i przedłożyłem Prałatowi Roncalliemu mój niepokój z powodu mojej przynależności do masonerii. Później, kiedy Prałat Roncalli został wybrany papieżem, byłem wielokrotnie przez niego przyjmowany i zachęcany do współpracy między Kościołem i masonerią".

W dalszej części tego artykułu dowiadujemy się, że papież Jan XXIII był bardzo wychwalany przez masonów włoskich po swej śmierci. Autor cytuje wiele tekstów co do tego z prasy włoskiej i francuskiej, a wychwalano go przede wszystkim z powodu szukania zbliżenia i współpracy między Kościołem i masonerią. Autor kończy swój artykuł przypominając, że na temat pogodzenia się Kościoła z masonerią napisał książkę pt. „La ricociliazione tra la Chiesa e la Massoneria" (Ravenna, Longo,1979,s.l46). Do tych wielkich zwolenników współpracy między Kościołem i masonerią należy jeszcze także wspomnieć ks. jezuity Caprile, głównego redaktora czasopisma „Civilta cattolica", który po DSW umieścił wiele artykułów na temat konieczności współpracy między Kościołem i masonerią. W artykułach tych przypomina dawne potępienia masonerii przez Kościół i ubolewa się, że dawniej nie było należnego zrozumienia i współpracy, przeciwstawiając dawnym potępieniom obecną postawę współżycia. Zniesienie w nowym Kodeksie Prawa Kanonicznego ekskomuniki za przynależność do masonerii uważa się obecnie za chwalebne. Jednak nie ma, jak dotąd, żadnych dowodów na to, że masoneria zmieniła swą wrogą postawę wobec Kościoła. Natomiast istnieje niezliczona ilość dowodów na to, że to Kościół w swej nauce i swej liturgii coraz bardziej ulega wpływom masońskim.

Już poprzednio widzieliśmy, że encykliki ostatnich papieży są sprzeczne z nauką dawnych papieży. Co więcej, widać jak na dłoni, ze ostatnie encykliki są przesiąknięte ideologią masońską, a głównie naturalizmem. A więc to nie nauka Kościoła przenika do masonerii, lecz ideologia masońska zakaża naukę Kościoła posoborowego, co jest oczywiste w nowym Kodeksie Prawa Kanonicznego, w nowym Katechizmie Kościoła Katolickiego, a przede wszystkim w ostatnich encyklikach posoborowych papieży. Kościół Katolicki z każdym dniem staje się coraz mniej katolickim, przekształcając się w jakiś Kościół „ekumeniczny", asymilując ideologię masońską.

poezja
W tęsknocie swych uczuć
Wznosisz prawdy znamiona
Idziesz górami
W doliny spoglądasz
By nie upaść

Pytasz się dolin
Gdzie widzą prawdę
A oni wprost
W tyrani słowem
Mówiąc w pogardzie

Odejdź tej mowy słowem
Nie nasz ten język
Nie nasz ten język mowy
Lepsza nam
Dolin
Doliny mowy
Ujść nam w pożądaniach
Upuścić jad w jadzie pożądania
By się kąsać
Pożądań rozkoszy
By apokalipsa zrobiła swoje
Ludzie twardego karku.
rekin oceanu.

Fałszywy obraz Boga Stwórcy naszego zasiewany jest w nas
Kto sadzi drzewa do góry nogami tak by korzenie wystawić na słońce by uschły a pędy drzew zakopywać w ziemię.
Kto chowa dla wiernych działania i istotę Ducha Świętego a wynosi to co ziemskie?
Ano największym tego szkodnikiem jest Ksiądz Rydzyk, następnie Pieronek i inni w różnych nasileniach siejąc spustoszenia w naszych umysłach. Tak byśmy nie doznali prawdziwego światła Bożego.Diabeł działa w naszej niewiedzy naszych dziadów którzy dali się usidlić i przyjąć fanatyzm deprawujący prawdziwe Chrześcijaństwo.
Jezus Chrystus oddał największą ofiarę swego życia za nas i dla nas byśmy mogli wcielać prawdziwe Chrześcijaństwo takie jakie ono jest. A nie w zniekształconym zwierciadle zawirowań bezmyślności tak byśmy nie myśleli a nam wcielano bzdury bez pokrycia - powtarzając modlitwy -jak katarynki nie mający większego znaczenia w procesach wznoszenia naszego uduchowienia ku wielkiemu Stwórcy.To jest bezwzględna profanacja w bezczelny i bezlitosny sposób naszych dusz. Pod przykrywką populistycznych przykrywek naszej niewiedzy. Kto znający sprawę i jest naprawdę wierzący nie zawaha się wykrzyczeć tego. To jest morderstwo pokoleń naszej ludzkości - narzędziami dezinformacji.Mających do tego narzędzia i władzę fałszywą do tego zdobytą.
Jezus Chrystus jest i był Synem Boga z rodziny Ducha Świętego.Nie z rodziny człowieka.
I z tej pozycji się wypowiadał. On przedstawiał nam ten świat i do tego świata nas wprowadzał zostawiając nam klucz do prawdy.
Nie naukę Prawdy.
Do całej Prawdy ma nas wprowadzić Duch Prawdy co jak wyżej przedstawiam zbrodniarzy tych oto przestępstw.
Zmieniając fakty naszej ukochanej wiary i naszego zbawienia.
https://sites.google.com/site/drogadoprawdy/
Tragedia Narodu Polskiego


------------------------------------------------

Co Mówi rekin
Poniżej---
Kiedy Bóg zgromił Lucyfera ale częściowo tylko tyle ile mu wszedł w drogę.
wtedy gdy Mojżesz wyprowadzał Żydów z Izraela.
I na pustyni gdy część żydostwa wykonała cielca i powrócili do kultu wszeteczeństwa jakim uprawiali dzieci lucyfera.
Znaczy Egipcjanie.
To samo uczyni Bóg tym co będą uprawiali wszeteczeństw czasów.
A czyni to Masoneria.
Tak spuści ogień na tych co są twardego karku w odstępstwie celu
Narodów i przeszkadzają ludziom w wykonaniu ich misji w pojednaniu z prawdą.
Tu mogą się dziać ogromne tragedie.
Miliardy powróci na łono Prawdy.
A reszta zginie od Ognia piekielnego jaki świat nie znał.
I już nie będą Narody się straszyć rakietkami.
Tak Nastąpi Nowa cywilizacja Nowej ery.
To co dziś wznosi Lucyfer jest mgłą czau która przeminie w niepamięć ich ohydy.
Tak nie wolno nam przeżywać ich zapowiedzi - one są puste.
Gdyż wie że ma bardzo mało czasu.
I miejsca na ziemi już nie znajdzie, Ten gat wszech czasów co gnębi Narody
A marzy mu się władza oka wszechwidzącego.
Tak jak śmiali się z arki Noego którego Bóg odzieli od prześmiewców.
Czy z Lota którego wyprowadził z Sodomy i gomory a miasta spalił ogniem gniewu.
To samo uczyni tym co splugawili dom Boga i jego dzieło podnóżka jakim jest ziemia.
Tak będzie ona oczyszczona
Nad nami i koło nas przeogromne siły.
Jakich sobie nie wyobrażamy.
Nie może upadłość mieć władzę nad życiem.


rekin

To wszystko musi się dziać aż nastąpi czystka.
Dnia ani godziny nikt nie zna.
Ależ znaki na Niebie i ziemi mówią że już jest Blisko.
Ohyda obrzydliwości w Watykanie to poważny znak.
Gdy Lucyfer w skórze masonerii siedzi na tronie jako Fałszywy Bóg.
JW. opisane są dowody i Nazwiska.
Rekin oceanu.