PL-Ojczyzna moja

Mówić

Głosem Prawdy
Omijać pogardy
Bo gdzie w nich
Nie ujrzysz światełka nadziei

W którym świat usnął
Snem śmiertelnej nocy
A ty idźże
Tam gdzie
Prawdy mocy
Rozdają owoce mądrości