Poezja

Ma poetycka Gorliwość wznosi się Jak burza

Co wynosi sztandar zwycięstwa Pokoju Nie opodal prawdy składasz Swe skarbnice życia Byś istniał Dla oazy zwycięstwa Przyszłych pokoleń Bo cóż powiesz tym zbuntowanym Zgorzkniałych na śmierć Maszerujących sowicie Wykrzykując zwycięstwo W ciemności co kurz okryje A okrasą jest nicość Ciemności. Tak nam bić należy W dzwon zwycięstwa Do boju swych sumień Pokoju Niech zwycięża cierpliwość I miłość twórczego oręża Które mój Naród Zwycięża Dla przyszłych pokoleń Narodów zwycięstwa. Gdzie mój Naród pokryje Się sławą zwycięstwa By mógł wzrastać Pokój zwycięstwa Narodów Ku wielkiej chwały Dla Olbrzymiego kamienia Wolności Którą dobył nasz mesjasz i król zwycięstwa. Trzymając filary tej ziemi.
rekin oceanu ______________________________________________________
Na poróżnieniu słowa
Łączone
Kajdanami prawa
Nie służące człowiekowi

Jakże nie są spoiną między Ludzką
Zwane demokracją
Które rozpływają się
Jeziorami łez
Bezprawia
Dające bezprawie
Tym

https://sites.google.com/site/gazetapoezjapl/

Pokochał Naród Polski
Pod płaszczykiem dobrodzieja
Tak gdzie ta Ojczyzna

Co ciepłem słońca nas wita
Przyjacielskim spojrzeniem
I radość serc
W około układa
Rodzinne przywileje
I radość z rodzinnej
Przystani
Tak Matka i Ojciec
Nie staje się Ojczymem
Gdyż gniazdo rodzinne nie jest rozbite Masońskim dymem
Okultyzmu

https://sites.google.com/site/glospoezjipolskiej/


Widzimy przeróżne zbrodnie
Różnych bandytów
Czyniąc przestępstwa
Bez wyrzutów sumienia

Widząc krzywdę ludzką czy ich mogące się stać
Nieszczęścia
Nie reagujemy.

To jest znak że ten człowiek czy dana grupa ludzi
Wyzuta jest z sumienia.

https://sites.google.com/site/infoglosprawdy/

Prawda

Kto pragnie pouczyć Prawdy
Zapewne sam jej nie zna
To czym jest Prawda

Nauczycielką życia
Jam jest Prawda
I życiem wytryskającej
Wody życia
Mówił w głos Mesjasz
Jezus Chrystus
Odchodząc powiada
To Duch Prawdy doprowadzi was do całej
Prawdy
https://sites.google.com/site/poezjapolskauser/

Portal poetycki

Wznosząc drogi Prawdy
W ramach
Poezji ducha

Narodowego
Ojczyzny Polskiej
Portal poetycki
https://sites.google.com/site/poezjapolska/

Polsko co w twojej ostoi moja ojczyzna - w swojej poezji polskiej naszego ducha
Co nam sumienie Narodu wzniesie
To twój czas to twoje tchnienie którego pragną dobić jak w Oświęcimiu czy tryplice - brzezince
Nie! To twoje plemię w prawdziwym odrodzeniu czas nową prawdziwą Polskę wzniesie prawdziwego polaka - poznawaj twój czas co nam czas niesie
Polacy domagajmy się wyborów komputerowych
Takich jakie ma sejm gdzie każdy ma kod i dostęp na kogo głosował.
Koniec z fałszem i obłudą!!!
Wrogowie nasi posuwają się powoli dalej w nasz sad i miejsce naszego bytowania
Gdy oni posuwają się o jedną stopę ja się posuwam i jedną mil
Nie bójmy się ich podstępu ale bądźmy czujni i bezwzględni i otwarci co czynią nam złego.
Zwycięstwo nasze jest w globalizacji
Czy gałązka drzewa będzie życiem jak drzewo uschnie.
Tak brońmy całej prawdy wokół nas.
i krzyczmy i informujmy się nawzajem o zapędach naszego wroga.
Powielajmy jego globalizację zniewolenia.
Nie bójmy się!!!
Nad nami ogromna moc
Nie zamyślajmy strachem człowieka
On nas zwiedzie jak wielu zwiódł
Otwierajmy oczy na Boga prawdziwego jego intencjami
Uczmy się
https://sites.google.com/site/poezjapl/
A w prawdzie wolnymi będziemy.
Bądźmy bezwzględni i bezpośredni do mówienia o tym co jest
prawdą
Nie wahajmy się ani sekundy.
Gdyż szantaż kłamstwo i podstęp jest tarczą i bronią Naszego wroga
Bronią ludzi prawa jest Prawda. Gdy ją rozumiemy ona z nami jest.
Droga światła prawdziwej poezji

Polska Co
w twej odnowie
Poezja ojczysta

rodzi miłość
Polskiej ziemi
Obyś lśniła
Czystą pochodnią
Nieba
https://sites.google.com/site/poezjapolska/
Poezja Natury


co skłania nas do myślenia

By w niej poukładać życie bez cienia.
Tak, by rozpalić ogień miłości,
który wytrwa czas nicości.
Patrząc na kataklizmy i upadki losu.
One uczą nas, by nie spaść z wozu.
Na którym jedziemy,
https://sites.google.com/site/gazetapoezja/Broń wolności człowiecze
Ale jak
Zapomniałeś kim jesteś człowiecze

A misję swoich talentów
Co ci wsadził Bóg w twoje
Sumienie
Wchodzi w otchłań ciemności
Zapomniałeś wołać na pustyni
Takim językiem
Stwórca twój cię nie usłyszy
A głębia otchłani cię pożera.
Tak naiwność nie jest ludzi prawych
A ludzi bezczelnych
Co uważają
Że to im ktoś wszystko ułoży.

Niestety tak nie jest

https://sites.google.com/site/gazetapoezjapl/


Nie wyrzucaj
Brylantów
Nie oddawaj ich jako bezcen

To twój skarb ci dany
Jako masz się rozwijać
I dzielić
Jako wkład swego Narodu

Pamiętając że kamień
Rodzinny
Z milionów takich jak ty
To ogrom skarbnicy
Z jakiej to nas wyzuli
Nasi pasożyt-nicy
https://sites.google.com/site/gazetaxpoezji/


Czy to taka ma być Polska
Tacy Polacy

A tak
Pokochał Naród Polski
Pod płaszczykiem dobrodzieja
Tak gdzie ta Ojczyzna
Co ciepłem słońca nas wita
Przyjacielskim spojrzeniem
I radość serc
W około układa
Rodzinne przywileje
I radość z rodzinnej
Przystani
Tak Matka i Ojciec
Nie staje się Ojczymem
Gdyż gniazdo rodzinne nie jest rozbite Masońskim dymem
Okultyzmu
Polsko nasza powódź sumień nas uwiodła
A Kaźń wilczej maskarady
Podgryzła nasze korzenie
Rodzinna radość zamiera
Wchodząc do krainy milczeń.

Nie ta droga

https://sites.google.com/site/glospoezjipolskiej/

Widzimy przeróżne zbrodnie
Różnych bandytów

Czyniąc przestępstwa
Bez wyrzutów sumienia
Widząc krzywdę ludzką czy ich mogące się stać
Nieszczęścia
Nie reagujemy.

To jest znak że ten człowiek czy dana grupa ludzi
Wyzuta jest z sumienia.

https://sites.google.com/site/infoglosprawdy/
Prawda
Jak słońce duszy
Co cień jej światła poruszy

By oświetlić jej poznanie
Po jej władanie naszych myśli
By nas nikt nie skusił do nikczemności
Przemieniając
Wielkość prawdy w kłam naszej duszy
Byśmy jej nigdy nie odnaleźli
Nie ta droga
Nie ten cel
Co nikczemności
Dole nosi
Ależ Prawdy Potęga w Prawdzie nas wyzwoli
W którą uwierzymy

https://sites.google.com/site/poezjacomuser/


Polsko co w twojej ostoi moja ojczyzna - w swojej poezji polskiej naszego ducha

Co nam sumienie Narodu wzniesie
To twój czas to twoje tchnienie którego pragną dobić jak w Oświęcimiu czy tryplice - brzezince
Nie! To twoje plemię w prawdziwym odrodzeniu czas nową prawdziwą Polskę wzniesie prawdziwego polaka - poznawaj twój czas co nam czas niesie

https://sites.google.com/site/poezjapolskaonet/

Odnowa
Jako to miłość
Do Ojczyzny

W Prawdzie
To nie człowiek ją wymyślił
Aby ją wypełniać
Bo jakże ona
Perła powinna stać
Dla Narodów.
Nie w różnicach
Ducha
Co Bóg tego nie ułożył
A człowiek zapożyczył z dolin
Z masońskiego gniazda
Nie ta petarda co czyni huk
Nie ta władza
Co nie ma władzy w pełni
Ale ta wolność
Co wznosi Prawdę

https://sites.google.com/site/potegapoezji/


Prawda
Co światłem
Swoim otoczyć możesz człowieka

Przenikasz nerki
wątrobę serce
i duszę w pokorze
By mogła jeść chleb z twojej
świętej ręki

https://sites.google.com/site/uswiecanieprawdy/


Droga do Prawdy