Strona główna

Polsko
Gdy twoje  uciemiężenie wzniesie się do bólu

Nie do uniesienia
A twoja gorycz przemieni się w piołun
A miłości i szacunku nie ujrzysz w koło swego
domu
A twoją rodzinność i wesele  twego domu
Obróci się w  upokorzenie
To wtedy poznasz Polaku
i
Poszukasz i dociekniesz kto cię zdradził
I ranił cię latami
A wtedy  twoje szpony   zaczną się
Wydrapywać
Z otchłani zła.
A nie pozostawisz na nim suchej nitki.
Jako twoim przyjacielem
Fałszywym był Fałszywy kapłan
rekin
Kim i czym jest Masoneria
Zapewne odwrotnością naszego Stwórcy
Ich procesy żywotności idą w przeciwnym biegunie
Znaczy śmierci
Czym najbardziej jest ona zezwierzęcona i ohydna
Rzadcy krwi i przemocy tym większy ma statut w ich szeregach bytu.
Ich od wieków zanętą jest mocne pokuszenie kłamstwa o dużej prawdomówności podobieństw uczciwości której nie ma.
Są oni mistrzami kłamstwa,przemocy,okultyzmu,pożądania itd żyjąc na
Pasożytnictwie uczciwych ludzi.
Dzieci Boga powinni żyć i karmić się pokarmem Bożym.
Dlaczego tak nie jest.
Jeśli dobrze czytamy pismo święte jest tam napisane.
O wstąpieniu diabła między uczni.
Kto to taki?
Jest nim Paweł który stopniowo nagina odwrotność misyjną jego przeznaczenia
Najpierw ucina głowę Prawdzie wywyższając tułów.
Następnie do nóg.
które nie mają rozumu.
Jak to się stało?
Prawdą i mądrością jest Duch Prawdy co nas ma doprowadzić do całej prawdy;
Tak więc Jezus Chrystus nam mówi o prawdziwym Nauczycielu i prawdziwej drodze do prawdy
A więc;
Kołaczcie a wam otworzą
Szukajcie a znajdziecie
Proście a dostaniecie
Ducha Prawdy który nas doprowadzi do całej Prawdy
Tak więc jest też napisane nikt nikogo nie będzie uczył Prawdy
A wszyscy będą mnie znali.
Tak gdzie jest miejsce kapłana?
Tak Bóg nam daje swojego kapłana i mówi szukajcie?
Tak już z ludzi nas nikt nie oszuka!