Poezja


Talent
Człowieka nie jest mu dany raz na zawsze
Jeśli nie jest on pielęgnowany i szlifowany rdzewieje.
Prawdziwy piosenkarz dryfuje tonami nut od niskich po wysokie
Im bardziej jest on odległy od swych biegunów
I zręczna ich tonacja
Daje znać fachowość tego warsztatu.
Podobnie poeta
Wchodząc w świat czystości i dolin
Poróżniając je
Widzi w prawdzie świat w całym kształcie w którym poznaje zjawiska -zbliżeniu  do Prawdy
No niestety nie można powiedzieć do prawdy w prost gdyż
To już jest doskonałość. Ależ do niej się zbliżamy
Albo oddalamy.
Gdy tylko nasz Stwórca ma całą jego pełnie.
Ależ nie radziłbym tą naukę praktykować powszechnie
Dlatego że ta droga jest ekstremalna
Porównywalna z alpinizmem
rekin
.