Cele mai mari peșteri în roci necalcaroase din lume, al 10-lea Congres Internațional de Speologie, Budapesta, 1989