Poletne glasbene urice

Projekt za mlade

Pihalni orkester Krka poleti pripravlja projekt Poletne glasbene urice. Poletne glasbene urice so namenjene vsem otrokom, ki so zaključili vsaj 1. razred glasbenega inštrumenta v glasbeni šoli. Na Poletnih glasbenih uricah se bosta oblikovala dva orkestra (pihalni in godalni), v katera se bo vključilo vse inštrumente (godala, pihala, harmonika in klavir). Program bo prilagojen glede na stopnjo znanja otroka, tako, da bodo lahko sodelovali vsi, od prvošolcev do starejših otrok. Projekt bo med počitnicami ponudil aktivno preživljanje prostega časa ter kakovostno glasbeno vzgojo skozi celo poletje. Mentorja bosta prof. Borut Turk in prof. Tjaša Kastelic. Poleg glasbenega izobraževanja bodo organizirane tudi ustvarjalne in družabne aktivnosti. Poletne glasbene urice bodo potekale v Rumanji vasi (dom krajanov) ob sredah od 9.00 do 14.00 med poletnimi počitnicami.