Upravni odbor



Tisti člani orkestra, ki skrbijo, da vse lepo teče.

Aleksandra Pavlič - predsednica

Viktor Zaletelj - blagajnik

Robert Kren

Mitja Turk

Boštjan Berkopec

Simon Bele

Borut Turk

Matevž Drenovec