Alumni

Hvala vam!


... svet na mladih stoji .... vendar ne brez močnih korenin ...

aktivni alumni občasna pomoč gostje

voditelji dirigenti zaslužni

Tu bodo ostali v naših spominih nekdanji člani godbe, katerih pota usode so jih zanesla k pihalnemu orkestru. Vsakdo je na svoj način prinesel nekaj novega, predvsem pa so se stkale mnoge prijateljske vezi.

Vsi zaslužni