Dirigenti

Matevž Novak, od 2007 dalje

Matevž Novak je diplomiral iz klarineta na Akademiji za glasbo v Ljubljani leta 1999. Leta 2003 je uspešno zaključil študij dirigiranja v Trentu (Italija) pri dirigentu Janu Cobru. Aktivno se ukvarja s petjem in vodi različne vokalne skupine.

Ob 50-letnici Pihalnega orkestra Krka je prevzel dirigentsko palico. »Primaren cilj nam je bilo poiskati dirigenta, ki ima željo delati z orkestrom in mu je to strokovni izziv. Hkrati smo iskali človeka, s katerim bi lahko vzpostavili globlji odnos, odnos zaupanja in skupaj iskali optimalne poti do zastavljenih ciljev. V tem smislu vidim prednost Matevža. Zelo je pomembno, da smo našli nekoga, ki je bil za dolgoročni napredek orkestra pripravljen sprejemati neke kompromise. Dolgo smo se usklajevali, ampak dejansko ni bilo pet ljudi v orkestru, ki bi imelo izkušnjo igrati pod drugo taktirko. Menjava dirigenta je bila za nas zelo čustven moment. Poslovili smo se od Mira in se predali človeku, ki ga večina od nas ni poznala. Treba se je bilo ponovno definirati, socializirati, naložiti programe,« je takrat povedal predsednik orkestra Mitja Turk.

Z njim je orkester leta 2010 na mednarodnem tekmovanju pihalnih orkestrov Wind Music Grand Prix v Pecsu (Madžarska) osvojil zlato listino, pokal za prvo mesto in plaketo za zmago v prvi kategoriji, pokal Grand Prix za najboljši orkester celotnega tekmovanja in plaketo za najboljši nastop. Orkester je pobral vse možne najvišje nagrade omenjenega tekmovanja. Leta 2012 so na državnem tekmovanju pihalnih orkestrov v umetniški kategoriji osvojili prvo mesto in zlato plaketo.

Leta 2015 se je s Pihalnim orkestrom Krka udeležil mednarodnega tekmovanja Flicorno d'Oro 2015 in prejel nagrado za najboljšega dirigenta tekmovanja.

Miro Saje, 1990-2007

Miro Saje se je rodil 1965 v Novem mestu. Študiral je trobento na Akademiji za glasbo v Ljubljani in diplomiral 1990 pri prof. Antonu Grčarju. V času študija je sodeloval s Simfoničnem orkestrom RTV Ljubljana in simfoničnim orkestrom ljubljanske opere. S 13. leti se je vključil v Pihalni orkester Novoles Straža, ki se je kasneje preimenoval v Pihalni orkester Krka in leta 1990 postal njegov dirigent.

Prve lekcije dirigiranja je dobil pri Antunu Poljaniču. Pomemben mejnik na njegovi glasbeni poti je bil študij dirigiranja pri prof. Janu Cobru na Brabants Conservatorium v Tilburgu na Nizozemskem, kjer je diplomiral 1999. V letih 1995, 1997 in1999 je bil proglašen za najboljšega dirigenta na mednarodnem tekmovanju pihalnih orkestrov v italijanski Rivi del Gardi. Junija 2006 je na mednarodnem tekmovanju dirigentov na Dunaju osvojil tretje mesto. Miro Saje že več let uspešno poučuje trobila na glasbeni šoli v Novem mestu, kjer tudi vodi mladinski pihalni orkester. Predanost in željo po delu z mladimi glasbeniki prav tako izkazuje kot dirigent novoustanovljenega Slovenskega mladinskega pihalnega orkestra. Udeležuje se pomembnih seminarjev dirigiranja, vse pogosteje pa se v vlogi predavatelja pojavlja tudi sam. Od leta 2001 je gostujoči dirigent Orkestra slovenske policije občasno pa sodeljuje tudi z Slovenskim orkestrom klarinetov. Leta 2004 je za belgijsko založbo Beriato z Rundfunk Blasorchester Leipzig posnel svojo prvo zgoščenko. Pihalni orkester Krka je pod njegovim vodstvom postal mednarodno uveljavljen in cenjen orkester. Svojo kvaliteto potrjuje s številnimi nagradami na mednarodnih tekmovanjih in nastopih. Na Svetovnem prvenstvu pihalnih orkestrov v Kerkradeju na Nizozemskem leta 2005 je osvojil zlato priznanje s pohvalo, leta 2006 pa je na državnem tekmovanju v koncertni kategoriji osvojil prvo mesto. Bil je dirigent šentjernejske godbe. Trenutno je dirigent orkestra Ave.


Ladislav Resman (1969-1971)

Milan Posavec (1958 - 1969 & 1971-1990)

Delo Ladislava Leško je kasneje nadaljeval dirigent Milan Posavec.

Ladislav Leško (1957-1958)

Prvi dirigent orkestra je bil Ladislav Leško , ki je opravil pionirsko delo, saj večina članov godbe ni imela ustrezne glasbene izobrazbe. Kot zanimivost naj povemo, da je napisal tudi več priredb za pihalne orkestre, med njimi nam vsem ljubo "Čez 30 let".