Κεφάλαιο 9ο

Κατά Λουκάν Ευαγγέλιον‎: Κεφάλαιο 9o - Μέρος 1o

Κατά Λουκάν Ευαγγέλιον‎: Κεφάλαιο 9o - Μέρος 2o

 
Comments