Κεφάλαιο 19ο

Κατά Λουκάν Ευαγγέλιον‎: Κεφάλαιο 19o - Μέρος 1o

Κατά Λουκάν Ευαγγέλιον‎: Κεφάλαιο 19o - Μέρος 2o

 
Comments