Κεφάλαιο 22ο

Κατά Λουκάν Ευαγγέλιον‎: Κεφάλαιο 22o - Μέρος 1o

Κατά Λουκάν Ευαγγέλιον‎: Κεφάλαιο 22o - Μέρος 2o

 
Comments