Κεφάλαιο 10ο

Κατά Λουκάν Ευαγγέλιον‎: Κεφάλαιο 10o - Μέρος 1o

Κατά Λουκάν Ευαγγέλιον‎: Κεφάλαιο 10o - Μέρος 2o

 
Comments