Κεφάλαιο 7ο

Κατά Λουκάν Ευαγγέλιον‎: Κεφάλαιο 7o - Μέρος 1o

Κατά Λουκάν Ευαγγέλιον‎: Κεφάλαιο 7o - Μέρος 2o

 
Comments