Κεφάλαιο 20ο

Κατά Λουκάν Ευαγγέλιον‎: Κεφάλαιο 20o - Μέρος 1o

Κατά Λουκάν Ευαγγέλιον‎: Κεφάλαιο 20o - Μέρος 2o

 
Comments