Κεφάλαιο 6ο

Κατά Λουκάν Ευαγγέλιον‎: Κεφάλαιο 6o - Μέρος 1o

Κατά Λουκάν Ευαγγέλιον‎: Κεφάλαιο 6o - Μέρος 2o

 
Comments