Κεφάλαιο 12ο

Κατά Λουκάν Ευαγγέλιον‎: Κεφάλαιο 12o - Μέρος 1o

Κατά Λουκάν Ευαγγέλιον‎: Κεφάλαιο 12o - Μέρος 2o

 
Comments