Κεφάλαιο 17ο

Κατά Λουκάν Ευαγγέλιον‎: Κεφάλαιο 17o

Comments