Greek Vocabulary

Greek Vocabulary

Hellēnikó Lexilógio

Ελληνικό λεξιλόγιο

ability ikanótēta ικανότητα

abolition katárgēsē κατάργηση

aborigine ithageneís ιθαγενείς

abortion éktrosē έκτροση

absolutism apolytarkhía

absence apousía απουςία

absurd parálogos παράλογος

absurdity paralogismós παραλογισμός

abundance aphthonía αφθονία

abundant áphthonos άφθονος

abuse katákhrēsē κατάχρηση

acceleration epitákhynsē επιτάχυνση

accelerate epitakhýnō επιταχύνω

access eísodos [f] είσοδος

accident dystýkhēma δυστύχημα

accident astýkhēma αστύχημα

acquisition apóktēma απόκτημα

acre strémma στρέμμα

action práxē πράξη

active drastḗrios δραστήριος

activity drastēriótēta δραστηριότητα

adaptation prosarmogḗ

addition prósthesē πρόσθεση

administration dioíkēsē διοίκηση

adjective epítheto επίθετο

adolescent éphēbos έφηβος

adoption hyiothesía

adrenal gland epinephrídio

adultery moikheía μοιχεία

advantage pleonéktēma πλεονέκτημα

advantage protérēma προτέρημα

adverb epírrhēma επίρρημα

age ēlikía ηλικία

aggressive epithetikós επιθετικός

agriculture geōrgía γεωργία

albino leukítēs λευκίτης

alternative eklogḗ εκλογή

altitude hypsómetro υψόμετρο

alienation apoxénōsē αποξένωση

ambition philodoxía φιλοδοξία

ambulance asthenophóro autokínēto ασθενοφόρο αυτοκίνητο

amoeba amoibáda

ancestor prógonos πρόγονος

ancestry katagōgḗ καταγωγή

anus prōktós πρωκτός

apartment diamérisma διαμέρισμα

apparition phántasma φάντασμα

application epharmogḗ εφαρμογή

aqueduct hydragōgeío υδραγωγείο

arbitrary authaíretos αυταίρετος

area éktasē

argument epikheírēma επιχείρημα

armistice anakōkhḗ ανακωχή

army strateúma

arsenal oplostásio οπλοστάσιο

art tékhnē τέχνη

artificial tekhnētós τεχνητός

artificial intelligence tekhnētḗ noēmosýnē τεχνητή νοημοςύνη

aspect théa, ópsē θέα, όψη

assassin dolophónos

assassination dolophonía δολοφονία

association etaireía, organismós εταιρεία, οργανισμός

assumption hypóthesē υπόθεση

atmosphere atmósphaira ατμόσφαιρα

auction dēmoprasía

audible akoustós ακουστός

auditorium théatro θέατρο

authentic authentikós αυθεντικός

author syngraphéas συγγραφέας

authority exousía, ádeia εξουσία, άδεια

automation automatopoiḗsē αυτοματοποιήση

automobile autokínēto αυτοκίνητο

avenue leōphóros λεωφόρος

aversion apostrophḗ αποστροφή

aviation aeroporía αεροπορία

bacteria mikróbia [pl] μικρόβια

balance isorrhopía

balance isozýgio

balloon aeróstato αερόστατο

bankruptcy ptṓkheusē πτώχευση

banquet sympósio συμπόσιο

baptism báphtisma βάφτισμα

battery systoikhía συστοιχία

bastard nóthos νόθος

bear (animal) árktos, arkoúda άρκτος

bicycle podḗlatos ποδήλατος

bilingual díglossos δίγλωσσος

billion disekatommýrio

binoculars kiália κιάλια

blasphemy blastḗmia βλαστήμια

blessing eulogía ευλογία

blond xanthós ξαντός

bronchitis bronkhítida βρογχίτιδα

bronze khálkino

breathe anapnéō απαπνέω

brother adelphós αδελφός

bus leōphoreío λεωφορείο

butterfly petaloúda πεταλούδα

calculation hypologismós υπολογισμός

calculus logismós λογισμός

Caesarian section Kaisarikḗ tomḗ Καισαρική τομή

canal diṓryga, agōgós

cancer karkínos καρκίνος

canonization hagiopóiēsē

cape (geog.) akrōtḗrio

capital city protéuousa προτέυουσα

capital (econ.) kephálaio κεφαλαίο

capitalism kephalaiokratía κεφαλαιοκρατία

capitalism kapitalismós καπιταλισμός

capitulation synthēkológēsē συνθηκολόγηση

captain arkhēgós, lokhagós

carbon ánthrakas

cardinal number apólytos arithmós

carnation garýphallo

carnivorous sarkophágos σαρκοφάγος

carpenter marankós

carpentry xylourgikḗ

carreer stadiodromía

case períptōsē

castrate mounoukhízō

caution prosokhḗ

cave spēliá

category katēgoría

celebration eortasmós, teletourgía

celibacy agamía

censorship logokrisía

census apographḗ

century aiṓnas

centimeter hekatostómetro

ceremony teletḗ

certainty bēbaiótēta

certificate pistopoiētikó πιστοποιητικό

challenge próklēsē

charity foundation philanthrōpikó ídryma

chickenpox anemeulogía

Christmas Khristoúgenna

Christianity Khristianismós

circulation kyklophoría

circumcise peritémnō

circumcision peritomḗ

citizen astós, polítēs

citizenship polítē

civil, civic politikós

civilization politismós

civilized politisménos πολιτισμένος

church ekklēsía εκκλησία

classification taxinómēsē

claustrophobia kleistophobía

client pelátēs [f. pelátissa]

coast aktḗ, paralía

coexistence synýparxē

coffin phéretro

collaboration synergasía

collapse katárrheusē

colloquial kathomilouménos

collection syllogḗ

collector sylléktēs

collision sýnkrousē

colony paroikía παροικία

colonize apoikízō

color khrṓma

column kíonas, stýlos

combination syndiásmos

combustion kaúsē, anáphlexē

commandment entolḗ

commerce empório

commercial emporikós

communication epikoinōnía, metádosē, synkoinōnía

compact sympagḗs

company etaireía

comparison sýnkrisē

comparable synkrísimos, análogos

compare synkrínō

compass pyxída

compartment diamérisma

compendium sýnopsē

compensation apozēmiṓsē

competent ikanós, epidéxios

competence ikanótēta, epidexiótēta

competition antagōnismós, synagōnismós

competitor antagōnistḗs (f ístria)

competitive antagōnistikós

complement plērótēta

complete plḗrēs, téleios

composition sýnthesē

complexity periplokḗ

complex polýplokos

computer hypologistḗs

concentration synkéntrōsē

concept idéa, énnoia

conception (idea) antílēpsē, sýllēpsē

concert symphonía

conclusion sympérasma

condemnation katadíkē

condition katástasē

confederation synomospondía

confession exomológēsē, homología

conflict sýnkrousē

confusion sýnkhysē

congress synédrio

conquest katáxēsē

consciousness synaísthēsē

consecutive diadokhikós

consequence epakóloutho

conservative syntērētikós

considerable sēmantikós, axiólogos

consideration exétasē

consistent statherós

consonant sýmphōno

consortium koinopraxía

conspiracy synōmosía

constellation asterismós

constitution sýntagma

Constit. Republic Syntagmatikḗ Demokratía

constitutional syntagmatikós

construction kataskeuḗ

consumption katanálōsē κατανάλωση

consumer katanalōstḗs

consumerism katanalōstismós

consul próxenos

consulate proxeneío

contact epaphḗ

contamination mólynsē

contemptible axiokataphrónētos

contemporary sýnkhronos

context symphrazómena [npl]

continent ḗpeiros

continuation synékheia

content periekhómeno

contract sýmbasē

contradiction antíphrasē

contrary antíthetos

contribution syneisphorá, synergasía

control élenkhos

control, to sýnkratō

convention synédrio

conversation synomilía

conversion metatropḗ, prosēlýtisē

conviction katadíkē

coordination syntonismós

cordial enkárdios

cornea keratoeidḗ

coronation stépsē

correct orthós

correction diórthōsē

corridor diádromos

corrupt diephtharménos

corruption diaphthorá

cosmetic kallyntikó

creation dēmioúrgēma

creationism dēmiourgismós

creative dēmiourgikós

creator dēmiourgós

credible pisteutós

credit card kárta pistṓseōs

crime kakoúrgēma, énklēma

criminal [n] kakoúrgos

criminality enklēmatikótēta

crisis krísē

cross staurós

crown stémma

crucifixion staúrōsē

crusade staurophoría

cube kýbos

culture politismós

cultural politismikós

cure therapeía

currency nómisma

cursor deíktēs théseōs

curve kampḗ

cycling podēlatodromía

cynical kynikós

dance khóros

danger kíndynos

dangerous epikíndynos

data dedoména [n.pl]

date khronología

dead nekrós

death thánatos

debt khréos

decade dekaetía

decency euprépia

decision apóphasē

decoration diakósmēsē

defeat anatropḗ, ḗtta

defense ámyna, hyperáspēsē

defect atéleia

definite kathorisménos

definite article horistikó árthro

definition kathorismós

definitive horistikós, telikós

dehydration aphydátōsē

dehydrated aphydatōménos

degradation xephtelismós

degree bathmós

delay argoporía, anabolḗ

delegation antiprosōpeía

delusion autapátē

depth báthos

desert hérēmos

desire epithymía

destiny proorismós

detail leptoméreia, apóspasma

detailed leptomerḗs

devaluation hypotímēsē

development anáptyxē

description perigraphḗ

dictator diktátoras

digestion pépsē

digital psēphiakós

dignity axioprépeia

difference diaphorá

different diáphoros

dimension diástasē

disappearance ékleipsē

discipline peitharkhía

divinity theótēta

document éngrapho

domestic oikiakós, oikósitos

domestication exēmérōsē

domination kyriarkhía, hēgemonía

dot stigmḗ

dream óneiros

efficient apotelesmatikós, apodotikós

efficiency apodotikótēta

edibility edōdimótēta

edition ékdosē

education ekpaídeusē

egalitarian isopedōtikós

electricity ēlektrismós

element stoikheío

embassador presbeutḗs

embassy presbeía

emotion synkínēsē

emperor autokrátoras

Empire autokratoría

enemy ekhthrós

enigma aínigma

Enlightenment Diaphotismós

environment peribállon

environmental periballontikós, oikologikós

environmentalist periballontólogos

epiphany theophánia, epipháneia

equation exísōsē

equator isēmerinós

Κάτω από τον ισημερινό δεν υπάρχει αμαρτία

Kátō apó ton isēmerinó den hypárkhei hamartía

Below the equator there is no sin

equinox isēmería

eternity aiōniótēta

ethnic ethnotikḗs

estimation krísē

evolution exélixē

evidence apódeixē

example parádeigma

exception exaírēsē

excess hyperbolḗ

excommunication aphorismós

excuse dikaiología

existence hýparksē

expedition apostolḗ

experience empeiría

explosion ékrēxē

exposition ékthesē

expression ékphrasē

extension epéktasē

exterior exoterikós

extinct exaphanisménos

extinction exáleipsē

eyelid blépharo

fabulous mythikós

façade prósopsē

factor parágontas

factory ergostásio

fallacy sóphisma

family oikogéneia οικογένεια

fauna panída

favor sympátheia συμπάθεια

federation homospondía ομοσπονδία

feces perittṓmata

feline ailouroeidḗs

feminine thēlykós, gynaikeíos

fertility euphoría

fever pyretós

fiction phantasía

fiction mythistórēma

finger dáktylos

fission diáspasē

flag sēmaía, lábaro

fluorescent phthorízōn

fluorine phthório

foetus émbryo

foreign xénos ξένος

forest dásos

foreword prólogos

forgiveness synkhṓrēsē

formation diamórphōsē

fossil apolíthōma

fossil fuel oryktá kaúsima

fossilization apolíthōsē

fossilized apolithoménos

fraction klásma

fracture kátagma

fragment thráusma

fraternal adelphikós

fratricide adelphoktonía

freedom eleuthería

French Revolution Gallikḗ Epanástasē

frequency sykhnótēta

fuel kaúsima

funeral kēdeía

fusion sýmpraxē

future méllōn, mellontikós

garlic skórdo

gay homophylóphilos

gender génos

general genikós

general (military) stratēgós

genetics gennētikḗ

genitals gennētiká órgana

gesture kheironomía

ginger piperóriza

giraffe kamēlopárdalē

global warming pankósmia thérmansē

glory dóxa

glorious éndoxos, doxasménos

gold khrysós

gradual bathmiaíos

grateful eukháristos

gravity barýtēta

green prásinos

hammer sphyrí

hate mísos

head kepháli

heart kardiá

hell kóllasē

hellish katakhthónios

herbivore phytopghágos, khortophágos

hereditary klēromonikós

heritage klēromonía

horizon horízontas

horizontal horizóntios

hotel xenodokheío ξενοδοχείο

hospital nosokomeío

hospitality philoxenía φιλοξενία

hydration enydátōsē ενυδάτωση

hydrocarbon hydrogonánthax υδρογονάνθραξ

hydrocarbon hydatánthakas υδατάνθρακας

identical hómoios, ídios

identity tautótēta ταυτότητα

ignition anáphlexē

ignorance ágnoia

illegal paránomos παράνομος

illegible dysanágnōstos

illogical parálogos παράλογος

image eíkona είκονα

imagination phantasía φαντασία

immediate ámesos άμεσος

immigrant metanástēs μετανάστης

immigration metanásteusē

immunity asylías

immunology anosología

important sēmantikós σημαντικός

impression entýpōsē, apotýpōsē

impressive entypōsiakós

improvisation autoskhediasmós

incest haimomixía

incident epeisódio επεισόδιο

incredible apísteutos

incubation epṓasē

indefinite aóristos

independence anexartēsía

independent anexártētos

indigestion dyspepsía

indignation aganáktēsē

individual átomo

industry biomēkhanía

industrial biomēkhanikós

industralization ekbiomēkhánisē

industrialized ekbiomēkhanisménos

(deindustrialization apobiomēkhánisē)

industrial revolution Biomekhanikḗ Epanástasē

inevitable anapópheuktos

infected molysménos

infection mólynsē

inferior katṓteros

inferiority complex sýmplegma katōterótētas

inflation plēthōrismós

influence epirrhoḗ

influenza grípē

information plērophoría

infrastructure hypodomḗ

injection énesē

inspiration émpneusē

instinct énstikto, hormémphyto

instinctive enstiktṓdēs

institute hídryma

instrument ergaleío, órgano

intellect diánoia, nóēsē

intelligence noēmosýnē

interaction allēlepídrasē

interactive diadratikós

interest (finance) tókos

interesting endiaphérōn

interior esoterikós

internet diadíktyo

interruption diakopḗ

intervention mesolábēsē

intransitive ametábatos

introduction eisagōgḗ

intuition diaísthēsē

invasion eisbolḗ, epidromḗ

invent, to epheurískō (epheúra/ ephēúra)

invention epheúrēsē

inventor epheurétēs

inversion anastrophḗ, antistrophḗ

investment epéndysē

investor ependytḗs

invisible aóratos

invitation prósklēsē

irregular akanónistos

irregular parátypos

irregular anṓmalos

irregular verbs anṓmala rhḗmata

irregularity paratypía

irrelevant áskhetos

isolation apomónōsē

isolated apomonōménos

iron sídēros

item eídos

judgment krísē

junction diastaúrōsē

jurisdiction dikaiodosía

kilogram khiliógrammo

laboratory ergastḗrio

lake límnē

language glṓssa

larva kámpia

latitude (geographikós) plátos

leather dérma

legacy klērodótēma, klēronomía

legal nomikós, nómimos

legislation nomothesía

legislative nomothetikós

legislator nomothétēs

leopard leopárdalē

legion legeṓna

lesson máthēma

libertarianism phileleutherismós

life zoḗ

limestone asbestólithos

limit hório

linguistics glossōlogía

literate engrámmatos

(illiterate) agrámmatos

literature philología, logotekhnía

liver hḗpar (g. hḗpatos), sykṓti

local topikós

location topothesía

locomotive atmámaxa, atmomēkhanḗ

longitude (geographikó) mḗkos

Lucifer Eōsphóros

malaria elonosía

malnutrition hypositismós

mammal thēlastikó, mastophóro

mankind anthrōpótēta

manual (user’s) enkheirídio

masculine arsenikós, androprēpḗs

materialism hylismós

materialistic hylistikós

matter ousía, hýlē

maximum anṓtatos

medicine (science) iatrikḗ

medicine (drug) phármako

medieval mesaiōnikós

memory mnēmē

mercury hydrárgyros

meridian mesēmbrinós

message mḗnyma

military (adj) stratiōtikós

millimeter khiliostómetro

milliliter khiliostólitro

milligram khiostógrammo

mine orykheío

mineral oryktó

minimum elákhistos

mining exóryxē

minister hypourgós

minute lépto

miracle thaúma

miraculous thaumatourgós

mirror kathréptēs

missile blḗma

mission apostolḗ

mistake sphálma, láthos

moderate métrios, metriopathḗs

modern sýnkhronos

modernization eksynkhronismós

mobile eukínētos, kinētós

module thalamískos, monáda

molecule mório

moratorium dikaiostásio

mortal thnētós

mosque témenos, tzamí

mouth stóma

motive kínētro, elatḗrio

mountain óros {n., pl. órē}, bounó

movie tainía

multiplication pollaplasiasmós

nation éthnos

national ethnikós

nature phýsē

natural physikós

natural selection physikḗ epilogḗ

navigation nautilía

negative arnētikós

negligence améleia

negotiation diapragmáteusē

neutral oudéteros

nitrogen ázōto

nightmare ephiáltēs

normal kanonikós

nuclear pyrēnikós

nuclear powerplant pyrēnikós stathmós

nuclear fusion pyrēnikḗ sýntēxē

number arithmós

numerous polyárithmos

nurse nosokóma

nude gymnós

obese pakhýsarkos

obligation hypokhréōsē

obligatory hypokhreōtikós

obscene aiskhrós

obsession ideolēpsía

official epísēmos

omission paráleipsē

opposition antístasē, antíthesē

operation litourgía, drásē

optimism aisiodoxía

oracle manteío

orbit trokhiá

origin arkhḗ, génesē, katagōgḗ

orgasm orgasmós, paroxysmós

organization orgánōsē

orientation prosanatolismós

original arkhikós, prototypikós

original sin propatorikó hamártēma

orphanage orphanotropheío

pacific eirēnikós

peace eirḗnē

pact symphōnía

pagan eidōlolatrikós

panacea panákeia

parliament koinoboúlio

part méros, kommáti

partiality merolēpsía

participation symmetokhḗ

particular synkekriménos

passage diádromos

passenger epibátēs {f. epibátria}

passion páthos, manía

patience hypomonḗ

pavement pezodrómio

pejorative hypotimētikós

peninsula khersónēsos

perfect téleios

permanent mónimos

perspective prooptikḗ

pessimism apaisiodoxía

photocopy phōtoantítypos, phōtotypía

pictorial eikonographikós

piracy peirateía

platinum leukókhrysos, platínē

poison dēlētḗrio

police astynomía

popular dēmophilḗs

population plēthysmós

position thésē, stásē

possible dynatós

possibility dynatótēta

postwar metapolemikós

practice áskēsē

preacher hierokḗrykas

precaution prophýlaxē

precondition proypóthesē

predestination prokathorismós

predict prolégō, prophēteúō

prediction próblepsē

predominance epikrátēsē

predominant epikratṓn

preference protímēsē

premarital progamiaíos

premature próōros

preposition próthesē

president próedros

pressure píesē

pressurized piezómenos

previous proēgoúmenos

prewar propolemikós

pride philótimo, hyperēpháneia

primate prōteúōn

Prime Minister Prothypourgós

primitive prōtógonos

principle arkhḗ, axíōma

private idiōtikós

privilige pronómio

probable pithanós

probability pithanótēta

process poreía, méthodos

product proïón {pl. proïónta}

production paragōgḗ

productive paragōgikós

productivity paragōgikótēta

profession epángelma

progress próodos

progressive proodeutikós

prohibition apagóreusē

projection probolḗ

projector proboléas

pronoun antōnymía

pronounce prophérō

pronunciation prophorá

property idioktēsía

proportion skésē, analogía

propulsion proṓthēsē

prosperity euēmería, eudaimonía

prostitute pórnē

prostitution porneía

protection prostasía

protective prostateutikós

public dēmósios

publication dēmosíeusē

punctuation stíksē

quality poiótēta, idiótēta

quantity posótēta

project skhédio

radical rizikós

radioactivity radienérgeia

railroad sidēródromos

rape biasmós

rational orthologikós

rationality logikḗ

rationality orthologismós

rebirth anagénnēsē

real pragmatikós

reason lógos

recognition anagnṓrisē

redemption lýtrōsē

reduplication anadiplasiasmós

reference anaphorá

reform metarrhýthmisē

reflex antanáklasē

refusal árnēsē

regime políteuma

register katálogos

regulation kanonismós

reincarnation metensárkōsē, metempsýkhōsē

relative skhetikós, syngenḗs

relative pronoun anaphorikḗ antōnymía

relativity theory theōría tēs skhetikótētas

relation skhésē

reliable axiópistos

religion thrēskeía

renovation anakaínisē

repentance metánoia

repetition epanálēpsē

replacement antikatástasē

representative ekprósōpos

representative (adj) antiprosōpeutikós

reproduction anaparástasē, anaparagōgḗ

reproductive system anaparagōgikó sýstēma

republic dēmokratía

respect sebasmós

respiration anapnoḗ

responsibility euthýnē, axiopistía

responsible hypéuthynos

restriction periorismós

resurrection anástasē, epanástasē

retina amphiblēstroeidḗs

revelation apokálypsē

ridiculous geleíos

right (n) dikaíōma

(human rights anthrṓpina dikaiṓmata)

ritual teletourgía, hierotelestía

river potamós

rodent trōktikó

rotation peristrophḗ

ruminant mērykastikós

rural agrotikós

sacrifice thysía

safety aspháleia

saliva sálio

sand ámmos [f]

satisfaction ikanopoíēsē

satisfactory ikanopoiētikós

scale klímaka

school skholeío

science epistḗmē

scientific epistēmonikós

scientist epistḗmonas

sculptor glýptēs {f. glýptria}

sculpture glyptikḗ

second (time) deuterólepto

secret mystikós

section tmḗma, tomḗ

seduction apoplánēsē

segregation diakhōrismós

sequence akolouthía

semantic sēmasiologikós

senate gerousía, sýnklētos

senator gerousiastḗs

service hypēresía, leitourgía

session sýnodos, synedríasē

shipwreck nauágio

side pleurá

sidewalk pezodromío

silver árgyros

similar hómoios

simple haplós

sin hamartía, hamártēma

singular henikós

sinner hamartōlós

situation katástasē

sky ouranós

slave doúlos

slavery sklabiá, douleiá

sleep hýpnos

smallpox eulogía

society koinōnía

social koinōnikós

space khṓros, tópos, diástēma

spacecraft diastēmóploio

solid stereós

solstice hēliostásio

special eidikós, ídios

species eídos

specimen deígma

spectrum phásma

speculation kerdoskopía

speech homilía

spirit pneúma

spiritual pneumatikós, psykhikós

sport athlētismós

square meter tetragōnikó métro

station stathmós

statue ágalma

steam atmós

sterile ágonos, steíros

sterilization aposteírōsē

stength dýnamē

subject théma, (gram) hypokeímeno

subjective hypokeimenikós

success epitykhía

successful epitykhḗs

successor diádokhos

suicide autoktonía

sun hḗlios,

sunrise anatolḗ tou hēlíou, dýsē tou helíou

sunset hēliobasílema

superficial epiphaneiakós

supernatural hyperphysikós

superstition deisidaimonía, prólēpsē

superstitious deisidaímōn

supply promḗtheia

surface epipháneia

survival epibíōsē, epízēsē

survivor epizṓn

suspicion hypopsía

sweet glykós

tax phóros

telecommunication tēlepikoinōnía

tendency tásē, klísē

term ório

terminology orología

testament diathḗkē

text keímeno

testimony martyría

theft klepsiá

thing prágma

tide palírrhoia

time khrónos

television tēleórasē

temperature thermokrasía

temptation peirasmós

territory epikráteia

tradition parádosē

traditional paradosiakós

traffic kyklophoría

transatlantic hyperatlantikós

transmission metádosē, metabíbasē

translation metáphrasē

translated text metaphrasméno keímeno

translator metaphrastḗs {f. ḗ}

transliteration metagraphḗ

transit diametakómisē

transport metaphorá

Trinity Hagía Triáda

triplets trídyma

truth alḗtheia

tuber kóndylos

tuberculosis phymatíōsē

twin dídymos

ultimatum telesígrapho

undulation kymatismós

university panepistḗmio

universal oikoumenikós, katholikós

universe sýmpan, oikouménē

unit monáda

underground hypógeios

urban astikós, póleōs

vaccine embólio

vagina kólpos

vector diánysma

vegetarian khortophágos

velocity takhýtēta

venereal disease aphrodísio nósyma

ventilation aerismós

verb rhḗma

verbal lektikós, rhematikós

version ékdosē, hermēneía

vertebra spóndylos

vertebrate spondylōtós

(invertebrate) aspóndylos

vertical káthetos, katakóryphos

victim thýma

victimization thymatopoiḗsē

violence bía, biaiótēta

violation parabíasē

virgin parthéna

virtual eikonikós εικονικός

vision hórama

volcano hēphaísteio

volcanic eruption hēphaistiakḗ ékrēksē

vote psḗphos

voter psēphophóros

voting psēphophoría

vowel phōnḗon

war pólemos

wind ánemos

wind power aiolikḗ enérgeia

window paráthyro

wine krasí, oínos

wisdom sophía

wise sophós

wolf lýkos

world kósmos

World War Pankósmios Pólemos

worship latreía

wound traúma

year étos, khrónos

zero mēdén

zinc pseudárgyros

north boriás bóreios

south nótos nótios

east anatolía anatolikós

west dýsē dytikós

Heptá thamásima hamartḗmata

επτά θανάσιμα αμαρτήματα

Οκνηρία (acedia) oknēría

Αλαζονεία (superbia) alazoneía

Λαιμαργία (gula) laimargía

Λαγνεία (luxuria) lagneía

Απληστία (avaritia) aplēstía

Οργή (ira) orgḗ

Ζηλοφθονία (invidia) zēlophthonía

ēōṓḗ

Numbers:

Modern Ancient

1 henas, mía, hena heis, mía, hen

2 dýo dýo

3 treis, tría treis, tría

4 téssera téssares

5 pénte pénte

6 héxi hex

7 heptá heptá

8 oktṓ oktṓ

9 ennéa ennéa

10 déka déka

11 éndeka éndeka

12 dṓdeka dṓdeka, dyokaídeka

13 dekatría treiskaídeka, dekatría

14 dekatéssera tessarekaídeka

15 dekapénte pentekaídeka

16 dekaéxi hekkáideka

17 dekaeptá heptakaídeka

18 dekaoktṓ oktokaídeka

19 dekaennéa enneakaídena

20 eíkosi eíkosi(n)

21 eískosi héna heis kai eíkosi

30 triánta triákonta

40 saránta tessarákonta

50 penḗnta pentḗkonta

60 hexḗnta hexḗkonta

70 hebdomḗnta hebdomḗkonta

80 ogdónta ogdoḗkonta

90 enenḗnta enenḗkonta

100 hekatón hekatón

200 diakósia diakósia

300 triakósia triakósia

400 tetrakósia

500 pentakósia

600 hexakósia

700 heptakósia

800 oktakósia

900 enniakósia

1000 khília khília

2000 dýo khiliádes diskhília

3000 treis khiliádes triskhília

4000 tésseris khiliádes tessarakiskhília

10.000 déka khiliádes mýrioi

1.000.000 hekatomýrio

2.000.000 dýo hekatomýria

1 billion éna disekatomýrio

2 billion dýo disekatomýria

1 trillion éna trisekatomýrio

2 trillion dýo trisenkatomýria

The teacher translated the text

Ο δάσκαλος μετέφρασε το κείμενο

Ho dáskalos metéphrase to keímeno

Comparison – Modern vs. Ancient Greek Verbs