Restriktioner angående Coronapandemin

Regeringen beslutade den 20 november, med syftet att motverka smittspridningen utav covid-19, att det som huvudregel är förbjudet att anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare. Med anledning utav dessa restriktioner övergår Lutherstiftelsens sammankomster från och med 1 advent den 29 november till två gudstjänster per söndag/helgdag. Max åtta deltagare får församlas samtidigt vid respektive gudstjänst.


Lutherstiftelsens ändamål är att befrämja kristendomsundervisning och teologisk utbildning på grundval av Bibeln och Svenska kyrkans bekännelseskrifter samt att i övrigt verka för en sund kyrklig utveckling i evangelisk-luthersk anda.

Läs mer