Välkommen till Lutherstiftelsen i Göteborg.

Vi firar gudstjänst varje söndag klockan 11:00.


   Lutherstiftelsens ändamål är att befrämja kristendomsundervisning och teologisk utbildning på grundval av Bibeln och Svenska kyrkans bekännelseskrifter samt att i övrigt verka för en sund kyrklig utveckling i evangelisk-luthersk anda.

   Lutherstiftelsen anordnar gudstjänster varje söndag i FFG:s lokaler på Ekmansgatan 3 i Göteborg. Sedan 2011 är stiftelsen också utgivare av Göteborgs Stifts-Tidning. Lutherstiftelsens pastorala utbildning genomförs sedan 2020 i samarbete med FFG. 

Läs mer om Lutherstiftelsen här

I tidningsarkivet finns det senaste numret av Göteborgs Stifts-Tidning.