Lutherord

Ni vet att lagen är andlig, men själv är jag köttslig, såld till slav under synden. Ty jag kan inte fatta att jag handlar som jag gör. Det goda som jag vill gör jag inte, men det onda som jag inte vill gör jag.

Rom 7:14-15

   Den helige Andes verk är att Han först helgar oss genom tron och syndernas förlåtelse och sedan hjälper oss att sträva mot synden och leva i lydnad för Gud.

   Men ni har redan hört att vi här på jorden endast får Andens förstling, men förblir kött och blod så länge vi lever här nere. Även de som har den helige Ande är likväl svaga och faller ofta. Därför skall ingen tro, att den som har den helige Ande inte mer kan falla. Om man tror det så bedrar man sig.

   Det är sant, att om vi alltid rättade oss efter den helige Andes ledning så skulle vi inte falla. Men detta är omöjligt! Djävulen är för stark, världen för ond, vårt kött och blod för svagt. Därför gäller det att alltjämt bedja att Gud inte må ta från oss sin helige Ande, utan i sin mildhet bevara oss i sin nåd, hålla oss uppe och alla dagar föröka hos oss den helige Andes gåvor, och, som vi ber i Fader vår, förlåta oss våra skulder. Inte ens helgonen kan vara utan skulder, men genom tron på Kristus blir synderna förlåtna, så att de inte skadar oss.

Martin Luthers Huspostilla, Pingstdagen

Årsskrift 2015
Klicka på bilden för predikoturer.


Om Lutherstiftelsen

   Lutherstiftelsens ändamål är att befrämja kristendomsundervisning och teologisk utbildning på grundval av Bibeln och Svenska kyrkans bekännelseskrifter samt att i övrigt verka för en sund kyrklig utveckling i evangelisk-luthersk anda.

Läs merInformation

Nytt telefonnummer till Luther-stiftelsens och Göteborgs Stifts-Tidnings expedition.

Det fasta telefonabonnemanget på Thorburnsgatan 5 har upphört fr.o.m. 2016-05-29. För att komma i kontakt med expeditionen hänvisas ni till Patrik Toräng, 070-615 11 61.