Skrifter

Lutherstiftelsens skrifter

Alla böcker och skrifter säljs av:

Lutherstiftelsens Institution

Thorburnsgatan 5

412 64 Göteborg

Tel & Fax: 031-13 83 35.

lutherstiftelsen@telia.com

Samtliga priser inkluderar moms. Porto och emballageavgift tillkommer vid postorder.

Böckerna kan även efterfrågas i bokhandeln.

Julhälsningar

Julhälsningar kan rekvireras från Göteborgs Stifts-Tidnings förlag. Mer information.

Klassiker

Gottfrid Billing: Katekesutveckling

En av männen bakom 1878 års katekesutveckling fördjupar dess lära om kyrkans tro och bekännelse. Inb. 30:-

Algot Erlandsson: Liv genom tron

Tal i skilda ämnen utgivna av Einar Lundberg. Inb. Prissänkt 20:-

Algot Erlandsson: Ord till liv, 20:-

Full av levande, bibliskt inträngande själavård!

Martin Luther: Stora katekesen.

Nyutgåva 1999 (övers Martin Krauklis) Inb. Prissänkt 130:-

Gösta Nelson: För husandakten

Språkligt moderniserade betraktelser för var dag i kyrkoåret. Inb.

Prissänkt 30:-

H Fl Ringius: En kristlig undervisning om Guds rike

En årgång predikningar. 2 band. Inb. 40:-

Henric Schartau: Biblisk katekes

Ny språkligt omarbetad upplaga. Inb. 316 sid. 160:-

Henric Schartau: Hur läser du Bibeln?

Utdrag ur Schartaus skrifter sammanställt av E Lundberg och P-A Grunn-an. Häft. Gratis

Henric Schartau: Tretton predikningar

Språkligt bearbetad utgåva för nutida läsare av ”Schartau-klassikern” Femton predikningar. Inb. 120 sid. 120:-

Tillfälligt slut, ny utgåva beställd, väntas hösten 2015

Böcker i aktuella ämnen

Ragnar Block m fl: Psalmer 1991

130 psalmer som tillhör vår kyrkas klassiska levande psalmskatt, men som uteslutits ur den nuvarande psalmboken.

Melodipsalmbok, Inb. 80:-. Storstilspsalmbok utan noter. Inb. 80:-. Lösa blad i A4-format med text och fyrstämmiga noter. Sänkt pris 80:-

Gudstjänstordningar

Tidigare utgåva 1987, något kompletterad och bearbetad. 15:-

Kollektböner och kommentarer till textläsningar

I anslutning till Den Svenska evangelieboken 2002. Finns i två utförande: 1. Som häfte. 2 Häftad med tunnare blad för inklistring i psalmbok. 30:-

Timo Laato, Matti Väisänen: Bibeln och herdeämbetet, häft, 40 sid. Gratis.

Einar Lundberg: Man, kvinna, familj

Ett viktigt inlägg om ansvar eller egoism. Häft, 63 sid. Prissänkt 20:-

Einar Lundberg, Karl-Erik Rignell m fl: Detta är kristen tro

Vuxenkatekes utgiven inför 400-årsminnet av Uppsala möte 1593.

Lämplig även för konfirmander. Häft. 25:-. Vid köp av minst 25 ex: 12,50/st

Rune Söderlund: Döden Domen, Evigheten, Häft. 30:-

Läroböcker

C E D Block: Herdabrev

Biskop Carl Blocks herdabrev ger analys och vägledning i en svår tid utifrån Guds Ord. 50:-

C E D Block: Prästen och själavården

En erfaren själasörjares undervisning i klassisk själavård. 80:-

Timo Laato: Reformatorisk gudstjänst på Skriftens grund

En hjälp att förstå gudstjänsten. Häft. 65:-

Einar Lundberg: Guds ords tjänare

Om prästen och förkunnelsen, något utökad upplaga. Häft. 152 sid. 110:-

Gösta Nelson: Hur predikan bygges upp

Lärobok i predikans disposition. 50:-

Gösta Nelson: Själavårdens elementa

Pastorala och själavårdande erfarenheter som varje präst har stor nytta av. 50:-

Henrik Nelson: En liten handledning i förkunnelsens hermeneutik Häft. 25:-

Timo Laato: Romarbrevets hermeneutik

En lärobok för teologer om vetenskaplig metod. Häft, 160 sid. 130:-

Timo Laato: Följ mig! - Pastorala perspektiv i bergspredikan.

En mycket värdefull utläggning av Jesu bergspredikan. Den värdefullaste pastorala teologin kommer från vår Mästare och Herre. Jesu lärjungar får hjälp att följa sin Mästare. De liknar inte fariséerna, som saknar det andliga sinnet. - 231 sid. Häft. 160:-

Samfundet Libris böcker

Martin Luther: Om en kristen människas frihet. Häft. 40:-

Martin Luther: Spis och föda

Dagliga betraktelser, språkligt reviderad. Inb. Prissänkt 50:-

Martin Luther: Trösteord i livets strid. Inb. Prissänkt 30:-

Fr. Chr. Steinhofer: Offerlammet och trosgrunden. Inb. 80:-

Anders Norborg: Den fallna människans salighetsordning

Inb. 90:-/band (3 band)

Magnus Fr. Roos: Bönbok. Inb. 30:-

Martin Statius: Skatten och pärlan. Inb. 80:-

Erik Pontoppidan: Collegium Pastorale Practicum. Häft. 60:-

Adam Stenander: Arla och särla. Inb. 40:-

L M Engström: De yttersta tingen. Häft. 30:-

Johan Arndt: Den sanna kristendomen, Band I, Häft. 85:-, Band II, Häft. 100:- Band III, Häft. 40:-

Johan Arndt: Andlig skattkammare. Inb. 100:-

Göteborgs Stifts-Tidnings förlag

Gustaf Johansson: Sanningens kunskap. 20:-

Bibliska bilder i buntar om 25 st, 5 serier ur GT eller NT. 5:-/bunt

***

Samtliga priser inkluderar moms. Porto och emballageavgift

tillkommer vid postorder.

Paketerbjudande

Följande böcker säljs nu ut till det mycket förmånliga priset 30 kr för alla volymer (tidigare 715 kr) pga. av bristande lagerutrymme.

Algot Erlandsson: Ord till liv

Katekesförklaringar och husförhör hållna i Kungälvs och Ytterby

församlingar. Fulla av levande, bibliskt inträngande själavård!

Hugo Odeberg - till 100-årsminnet av hans födelse

Ett föredrag av Odeberg och en rad uppsatser som tecknar hans minne.

Utgiven 1998. 2:a uppl. Inb.

Henrik Nelson: Studier i förkunnelsens hermeneutik

Henrik Nelson: Studier i förkunnelsens hermeneutik, före, under och efter Henric Schartau. Inb.

Henric Schartau: Hittills otryckta predikningar och utkast

Den mest omfattande Schartau-utgåvan för närvarande, utgiven av Wikman, Johnson i 4 band.

Gottfrid Billing: Katekesutveckling

En av männen bakom 1878 års katekesutveckling fördjupar dess lära om kyrkans tro och bekännelse. Inb.

Årsskrift 2015