Skrifter

Lutherstiftelsens skrifter

Alla böcker och skrifter säljs av:

Lutherstiftelsens Institution

Thorburnsgatan 5

412 64 Göteborg

Tel & Fax: 031-13 83 35.

lutherstiftelsen.goteborg@gmail.com 

Samtliga priser inkluderar moms. Porto och emballageavgift tillkommer vid postorder.

Böckerna kan även efterfrågas i bokhandeln.

Böcker, m.m.

Lutherstiftelsens förlag


Klassiker

Gottfrid Billing: Katekesutveckling.
En av männen bakom 1878 års katekesutveckling fördjupar dess lära om kyrkans tro och bekännelse. Inb. 30:-

S E Block: Söken det som är därovan.
Utgiven 1980 på Agnitio Veritatis förlag. Predikningar, skriftetal och andra framställningar. Inb. 30:-

Algot Erlandsson: Liv genom tron. Tal i skilda ämnen utgivna av Einar Lundberg. Inb. 20:-

Algot Erlandsson: Ord till liv. Full av levande, bibliskt inträngande själavård! Inb. 20:-

Gösta Nelson: För husandakten.
Språkligt moderniserade betraktelser för var dag i kyrkoåret. Inb. 30:-

H Fl Ringius: En kristlig undervisning om Guds rike.
En årgång predikningar. 2 band. Inb. 40:-

Henric Schartau: Biblisk katekes. Ny språkligt omarbetad upplaga. 216 sid. Inb. 160:-

Henric Schartau: Hur läser du Bibeln?
Utdrag ur Schartaus skrifter sammanställt av E Lundberg och P-A Grunnan. Litet häfte. Gratis

Henric Schartau: Tretton predikningar.
Språkligt bearbetad utgåva för nutida läsare av ”Schartau-klassikern”
Femton predikningar. Inb. 120 sid. 120:-


Böcker i aktuella ämnen

Timo Laato, Matti Väisänen: Bibeln och herdeämbetet. 40 sid. Häft. Gratis.

Timo Laato: Varför kommer väckelsen (inte)? 50 sid. Häft. 50:-

Einar Lundberg: Man, kvinna, familj.
Ett viktigt inlägg om ansvar eller egoism. 63 sid. Häft. 20:-

Einar Lundberg, Karl-Erik Rignell m fl: Detta är kristen tro.
Vuxenkatekes utgiven inför 400-årsminnet av Uppsala möte 1593. Lämplig även för konfirmander. Häft. 25:-. Vid köp av minst 25 ex: 12,50:-/st

Rune Söderlund: Döden, Domen, Evigheten. Häft. 40:-


Gudstjänst och musik

Ragnar Block m fl: Psalmer 1991.
130 psalmer som tillhör vår kyrkas psalmskatt men uteslöts ur den nuvarande psalmboken.
Melodipsalmbok. Inb. 80:-.
Storstilspsalmbok utan noter. Inb. 80:-.
Lösa blad i A4-format med text och fyrstämmiga noter. 80:-

Gudstjänstordningar. Tidigare utgåva 1987, något kompletterad och bearbetad. 15:-

Kollektböner och kommentarer till textläsningar
I anslutning till Den Svenska evangelieboken 2003. Finns i två utförande: 1. Som häfte. 2
Häftad med tunnare blad för inklistring i psalmbok. 30:-

Evangeliebok. Svenska Folkbibeln 2015.
Nyutgåva 2021 med textläsningar enligt Svenska kyrkans evangeliebok 1983. Innehåller även psaltarpsalmsläsningar, kollekt-, evangelie- och högtidsböner för kyrkoårets firningsdagar; textläsningar för passionsgudstjänster och Evangelieharmoni efter Johannes Bugenhagen; de fornkyrkliga trosbekännelserna; Martin Luthers Lilla katekes. Enstaka ex. 100:-/bok. Från 10 ex. 60:-/bok


Läroböcker

C E D Block: Herdabrev.
Biskop Carl Blocks herdabrev ger analys och vägledning i en svår tid utifrån Guds Ord. 50:-

C E D Block: Prästen och själavården. En erfaren själasörjares undervisning i klassisk själavård. 80:-

Timo Laato: Följ mig! - Pastorala perspektiv i bergspredikan.
En god utläggning av Jesu bergspredikan. Den värdefullaste pastorala teologin kommer från vår Mästare och Herre. Genom den får Jesu lärjungar hjälp att följa sin Mästare. De liknar inte fariséerna, som saknar det andliga sinnet. 231 sid. Häft. 160:-

Timo Laato: Reformatorisk gudstjänst på Skriftens grund.
En hjälp att förstå gudstjänsten. Häft. 65:-

Timo Laato: Romarbrevets hermeneutik.
En lärobok för teologer om vetenskaplig metod. Häft, 160 sid. 130:-

Einar Lundberg: Guds ords tjänare.
Om prästen och förkunnelsen, något utökad upplaga. 152 sid. Häft. 110:-

Gösta Nelson: Hur predikan bygges upp. Lärobok i predikans disposition. 50:-

Gösta Nelson: Själavårdens elementa.
Pastorala och själavårdande erfarenheter som varje präst har nytta av. 50:-

Henrik Nelson: En liten handledning i förkunnelsens hermeneutik. Häft. 25:-


Samfundet Libris böcker

Martin Luther: Om en kristen människas frihet. Häft. 40:-

Martin Luther: Spis och föda. Dagliga betraktelser, språkligt reviderad. Inb. 50:-

Martin Luther: Trösteord i livets strid. Inb. 30:-

Fr. Chr. Steinhofer: Offerlammet och trosgrunden. Inb. 80:-

Anders Nohrborg: Den fallna människans salighetsordning. Inb. 90:-/band (3 band)

Erik Pontoppidan: Collegium Pastorale Practicum. Häft. 60:-

Adam Stenander: Arla och särla. Inb. 40:-

L M Engström: De yttersta tingen. Häft. 30:-

Johan Arndt: Den sanna kristendomen
Band I, häft. 85:-, Band II, häft. 100:- Band III, häft. 40:-

 

Göteborgs Stifts-Tidnings förlag

Gustaf Johansson: Sanningens kunskap. 20:-

Julhälsningar till församlingarna i Göteborgs Stift t.o.m. 2015.
Ev. kan exemplar fortfarande tillhandahållas. Kontakta Lutherstiftelsens expedition.


(Sida senast uppdaterad 6/1-2023)