Stipendier

Utbildning - Kursplan - Stipendier - Om kursen


Stipendier

Då Lutherstiftelsen numera har egna kurser används våra begränsade stipendiemedel till deltagare i våra kurser. Lutherstiftelsen har inte möjlighet att utdela stipendier till andra studerande.

Till teologi studerande utdelas gratisprenumeration på Göteborgs Stifts-Tidning.