Predikoturer


Restriktioner angående Coronapandemin

Regeringen beslutade den 20 november, med syftet att motverka smittspridningen utav covid-19, att det som huvudregel är förbjudet att anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare.

Med anledning utav dessa restriktioner övergår Lutherstiftelsens sammankomster från och med 1 advent den 29 november (2020) vid behov till två gudstjänster per söndag/helgdag. Max åtta deltagare får församlas samtidigt vid respektive gudstjänst. Om fler än maximalt antal blir anmälda hålles samma gudstjänst igen klockan 13:00, respektive 19:30 vid kvällsgudstjänster.

För att kontrollera om plats finns kvar vid respektive gudstjänst kan Stefan Pehrson kontaktas på telefonnummer: 072 - 318 09 41


20/6 3 efter Trefaldighet

 • 11 högmässa HHN Ragnar Block

26/6 Midsommardagen

 • 11 högmässogudstjänst Carl Sixten Block

27/6 4 efter Trefaldighet

 • 11 högmässogudstjänst Ingemar Svenungsson

4/7 2 Apostladagen

 • 11 högmässogudstjänst Daniel Johansson

 • 18 aftongudstjänst Ragnar Block

11/7 6 efter Trefaldighet

 • 11 högmässogudstjänst Ragnar Block

18/7 Kristi förklarings dag

 • 11 högmässa HHN Carl Sixten Block

 • 18 aftongudstjänst Ragnar Block

25/7 8 efter Trefaldighet

 • 11 högmässogudstjänst Ingemar Svenungsson

1/8 9 efter Trefaldighet

 • 11 högmässogudstjänst Ragnar Block

8/8 10 efter Trefaldighet

 • 11 högmässogudstjänst Carl Sixten Block

15/8 11 efter Trefaldighet

 • 11 högmässa HHN Ingemar Svenungsson

22/8 12 efter Trefaldighet

 • 11 högmässogudstjänst Daniel Johansson

29/8 13 efter Trefaldighet

 • 11 högmässogudstjänst Ingemar Svenungsson

 • 18 aftongudstjänst Bengt Ådahl. Kaffe, föredrag: "Med den kristna tron följer kristet liv."


Nattvardsförhör vid högmässogudstjänst kl 11: 11/7, 8/8

(Senast ändrad 2021-05-23)

Var?

Gudstjänster i Lutherstiftelsens lokaler, Thorburnsgatan 5, Göteborg.

Resebeskrivning:

-Spårvagn 2, 4, hpl Almedal, två hpl från Korsvägen i riktning mot Mölndal/Krokslätt.

-Gå upp Framnäsgatan och sväng in på Thorburnsgatan till vänster.

Fler beskrivningar hittar ni under Hitta Hit