Utbildning

Lutherstiftelsens pastorala utbildning

Utbildning - Kursplan - Stipendier - Om kursen

Lutherstiftelsen anordnar en tvåårig pastoral utbildning för teologie studerande, med veckoslutskurser och intensivkurser. Kurserna äger rum i Församlingsfakultetens (FFG:s) lokaler, Ekmansgatan 3 i Göteborg.

Det första utbildningsåret är öppet för alla teologie studerande med introduktionskurser i olika pastorala ämnen. Det andra året, som riktar sig till prästkandidater i Lutherska kyrkor och kräver speciell behörighet, är en fördjupning i pastoralteologins olika delämnen med syftet att rusta kandidaterna för tjänst som herdar för Kristi församling.

Kursföreståndare är Missionsprovinsens biskop Bengt Ådahl och kursansvarig Lutherstiftelsens ordförande Patrik Toräng. VDM teol.dr. Timo Laato är schemaläggare och huvudlärare i homiletik. Flera ytterligare lärare med specialkompetens i olika ämnen medverkar.