Utbildning

Lutherstiftelsens pastorala kurs

Lutherstiftelsen inbjuder prästkandidater att gå pastorala kursen 17 veckor = 4 månader;
för att få kunskaper och insikter som behövs för att som pastor vara herde för Kristi församling.

Utbildning - Kursplan - Stipendier - Om kursen

Pastoralt handlande i biblisk mening

Syftet med Lutherstiftelsens pastorala kurs

Paulus tjänst i Efesus och hans avskedstal som han höll till de äldste från staden (Apg. 20:18-35) visar att han har ett helhetsperspektiv på pastoralt handlande. Hans engagemang är fullständigt utan några som helst begränsningar i arbetstider eller platser. Aposteln predikade evangelium för alla och undervisade hela församlingen. Han upprepade sin undervisning gång på gång (v. 31: ”natt och dag”) utan att bli trött på att repetera, och förkunnade både inför allmänheten och i hemmen. Därtill höll han sig till den rätta läran och avfärdade bestämt olika slags heresier. Detta samtidigt som han i sitt innersta och i sitt yttre beteende vittnade om sällsynt ödmjukhet och medkänsla (v. 31: ”under tårar”). Han hade ingen rädsla för motståndare eller motstånd överhuvudtaget. Han levde ständigt ut det som han predikade, han sörjde för sina egna behov och tog sig också an de svaga (i enlighet med Jesu maning, v. 35). Han ville föra sina åhörare till andlig mognad, till att lita på och följa de heliga Skrifterna. Kort sagt: Aposteln var inte bara en renlärig och rättrogen teolog utan också en andäktig och hängiven kristen som tillämpade sin tro på det pastorala området och bekräftade det han talat om med sitt eget exempel.

Pastoralt handlande i biblisk mening innebär alltså prästerlig verksamhet som inte bara ägnar sig åt teoretiska och praktiska lösningar på ett antal olika problem. Det omfattar tvärtom ett helt levnadssätt som består av både ord och handling. Lutherstiftelsen vill utbilda och utrusta sådana här ledare för kyrkans tjänst. Därför arrangeras – om Gud vill – en pastoral kurs för blivande präster. Därmed utrustas de med kunskaper och färdigheter som de faktiskt behöver i sin tjänst som ordets trogna förkunnare. Det är angeläget att åter ta upp den bibliska modellen för prästerlig verksamhet och föra sådana insikter vidare i dagens läge.

För detta ändamål behöver vi en gedigen pastoralkurs där man lär sig att predika Guds ord direkt till åhörarnas hjärtan, skilja mellan lag och evangelium särskilt i en själavårdssituation, rycka med sig barn och ungdomar i konfirmandundervisningen, utföra liturgiska handlingar på ett värdigt sätt och också ha tillräcklig kännedom om kyrkolagen och kyrkans konstitutiva element i allmänhet.

Vi har olika erfarna präster och lärare som undervisar. De kommer att föreläsa om olika ämnen enligt sina egna kompetensområden. En mångbegåvad skara! Vårt hopp är att morgondagens blivande präster genom att gå denna kurs skall få en gedigen utrustning för sitt kommande arbete i församlingen.

Timo Laato