Gåva

Gåva

Göteborgs Stifts-Tidning är tacksam för gåvor, små som stora, till utgivningen:

Plusgiro: 2 55 21 – 6