Prenumeration

Från 2017 ges Göteborgs Stifts-Tidning ut med nio nummer per år, 12-24 sidor.

Pris 

Helår 350:-

Nyprenumeration och gåvoprenumeration 275 :-

Halvår 200:-

OBS: Provprenumeration och gåvoprenumeration 2 månader 50 kr

För prenumeration till utlandet, kontakta expeditionen.

Prenumeranter utanför Norden erbjuds ren internetprenumeration.

Helår 350:-

Kontakt

Adress: Göteborgs Stifts-Tidning, Ekmansgatan 3, 411 32 Göteborg

E-post:  gbgs.stifts.tidning@gmail.com 

Tel: För att komma i kontakt med expeditionen hänvisas ni till Patrik Toräng, 070-615 11 61

PG: 2 55 21 – 6