Prenumeration

Från 2010 går Göteborgs Stifts-Tidning över till utgivning varannan vecka.

Pris

Helår 350:-

Nyprenumeration och gåvoprenumeration 275 :-

Halvår 200:-

OBS: Provprenumeration och gåvoprenumeration 2 månader 50 kr

För prenumeration till utlandet, kontakta expeditionen.

Prenumeranter utanför Norden erbjuds ren internetprenumeration.

Helår 350:-

Kontakt

Göteborgs Stifts-Tidning

Thornburnsgatan 5

412 64 Göteborg

E-post: gbgs.stifts.tidning@telia.com

Tel: För att komma i kontakt med expeditionen hänvisas ni till Patrik Toräng, 070-615 11 61

PG: 2 55 21 – 6