Senast upplagda tidningen

Se tidningsarkivet för det senaste numret!


Om Göteborgs Stifts-Tidning

Från år 2011 utges GST av Lutherstiftelsen som äger tidningen sedan oktober 2010. Aktiebolags-formen är avvecklad. GST utkommer varannan vecka med uppehåll under semestertiden, 23 nummer per år. Läs mer här

Välkommen

Göteborgs Stifts-Tidning var intill år 2009 Sveriges näst äldsta veckotidning, som kom ut i pappersformat. Den startade franska revolutionsåret 1789 och fungerade länge som ett officiellt organ för Göteborgs stift. År 1907 blev den privatägd och drevs därefter i aktiebolagsform intill 2011. Det året upphörde aktiebolagsformen och Lutherstiftelsen i Göteborg övertog tidningen och ger ut den för närvarande. Målsättningen har efter 1907 varit att ge läsarna kristen undervisning och hjälp att orientera sig i tidens frågor och utveckling på en trefaldig grund: Den heliga Skrifts, den evangelisk-lutherska bekännelsens och den västsvenska kristendomstypens, vilka uppfattats harmoniera med varandra. Med västsvensk kristendomstyp menas den tradition, som har sin källa och inspiration hos prosten Henric Schartau, Lund, död 1825, men som genom hans lärjungar bland unga präster fick en delvis självständig utformning i Göteborgs stift.

Göteborgs Stifts-Tidning kommer fr o m 2010 ut varje vecka om året utom under några veckor på sommaren och två veckor runt jul och nyår. Varje nummer innehåller en Ledare, predikoturer för en rad fristående gudstjänstgemenskaper runt om i Sverige, betraktelser för kommande två söndagar, spalten För 50 år se´n och offciella nyheter om lediga prästtjänster, sökande mm i Göteborgs stift. I övrigt innehåller tidningen artiklar i skiftande ämnen med utblickar även utomlands, företrädesvis Norden, annonser, insändare mm. Fr o m 2015 utges GST tills vidare som en 8 -sidig tidning i A4 -format.

Red.