Senast upplagda tidningen

Se tidningsarkivet för det senaste numret!


Välkommen

Göteborgs Stifts-Tidning var intill år 2009 Sveriges näst äldsta veckotidning, som kom ut i pappersformat. Den startade franska revolutionsåret 1789 och fungerade länge som ett officiellt organ för Göteborgs stift. År 1907 blev den privatägd och drevs därefter i aktiebolagsform intill 2011. Det året upphörde aktiebolagsformen och Lutherstiftelsen i Göteborg övertog tidningen och ger ut den för närvarande. Målsättningen har efter 1907 varit att ge läsarna kristen undervisning och hjälp att orientera sig i tidens frågor och utveckling på en trefaldig grund: Den heliga Skrifts, den evangelisk-lutherska bekännelsens och den västsvenska kristendomstypens, vilka uppfattats harmoniera med varandra. Med västsvensk kristendomstyp menas den tradition, som har sin källa och inspiration hos prosten Henric Schartau, Lund, död 1825, men som genom hans lärjungar bland unga präster fick en delvis självständig utformning i Göteborgs stift.

Göteborgs Stifts-Tidning kommer fr o m 2017 ut i A-4 format med nio 12-24-sidors nummer per år. Varje nummer innehåller ledare, predikoturer för en rad fristående evangelisk-lutherska gudstjänstgemenskaper runt om i Sverige, betraktelser för kommande söndagar och officiella nyheter om tjänstetillsättningar m.m. i Göteborgs stift. I övrigt innehåller tidningen artiklar med skiftande ämnen, annonser mm.

Red.