Gudstjänst

Varje söndag och övriga helgdagar hålls högmässogudstjänst kl 11 på Thorburnsgatan 5 i Göteborg. Högmässa (HHN) sker i regel var fjärde vecka. Även ett stort antal aftongudstjänster på söndagarna hålls kl 18, företrädesvis med prästkandidater, men även med präster i tjänst, några gånger med efterföljande föredrag.

Ungefär 3 gånger per år hålls inspirationsdagar för teologiska studier med pastorala ämnen. Våra prästkandidater har visat stort intresse för dessa dagar, men ibland och tidvis är tillströmningen ojämn.

Föreläsningar hålls även någon gång ibland, när detta visar sig lämpligt att ordna. Predikoturer och annan verksamhet kan läsas på sidan predikoturer.

I nedan bildspel kan Lutherstiftelsens lokaler på Thorburnsgatan 5 i Göteborg ses.

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image